Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Ungdomsdemokrati

Av , , Bli först att kommentera 37

Idag på hade vi möte med ungdomsrådet. Det är Tundalsskolans elevråd på högstadiet som tillsammans med mig och oppositionsrådet Lars Bäckström, Koncernstrateg Magnus Hansson utgör Ungdomsrådet. Vi träffas 4-5 ggr. Grundtanken är att ungdomarna ska ha en direkt ingång till kommunhuset. Det brukar vara väldigt givande möten så också idag.

Idag diskuterade vi bland annat renovering av Tundalsskolan. Politiskt har vi avsatt 5 + 5 miljoner under två år. Eleverna vill verkligen ha inflytande i denna process och förändra sin arbetsmiljö. Barn och utbildningschef Carin Elofsson var inbjuden för att informera om renoveringsprocessen. Ungdomsrådet fick veta att elevrådet tillsammans med elevernas skyddsombud kommer att ha en representant var i den arbetsgrupp som snart kommer att tillsättas.

Vi utvärderade det sportlovsprogram som funnits tillgängligt för kommunens ungdomar. Vi enades om att elevrådet skulle få större inflytande över programmet till nästa år. Kommunen kunde även göra ett bättre jobb att marknadsföra de aktiviteter som anordnas.

Kim Nilsson informerade om projektet Young Eyes som ska startas inom den närmaste månaden. Det är ett projekt som Robertsfors kommun ska driva tillsammans med två kommuner i Lettland och en i Polen. Tanken är att ungdomarna i respektive kommun ska lära sig om det kommunala beslutsfattande i sin hemkommun men även de andras. Hur vill ungdomarna att det ska fungera. Hur ser de på framtiden för kommunen, vad borde utvecklas m.m. En mängd ungdomar på högstadiet kommer att få möjlighet att åka till Polen och Lettland och tillsammans diskutera demokrati och framtid.

Ungdomsgårdarna har efter nyår startat upp gårdsråd för varje ungdomsgård i Ånäset, Robertsfors och Bygdeå. Tanken är att ungdomarna ska få en ännu större möjlighet att påverka ungdomsgårdarnas aktiviteter. Det känns riktigt bra att vi börjar få fart på det viktiga arbetet med ungdomsdemokrati.

Bli först att kommentera