Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Ambulansen är tillbaka!!

Av , , Bli först att kommentera 35

På dagens kommunfullmäktige har Marta Pettersson ställt en interpellation till mig. Nedan är det svar som jag tänker ge Marta men även alla kommuninvånare.

 

Robertsfors kommun har under många år räknats som en av Sveriges tryggaste kommuner och kommunmedborgarna har i mätningar själva rankat kommen som en trygg plats att bo och verka i. Detta ska vi vara stolta över och borde marknadsföra mera. Kommuninvånarnas trygghet är för mig en oerhört viktig och central fråga och jag gör vad jag kan för att utveckla denna fråga ytterligare.

Allt sedan landstinget gjorde sin översyn av ambulanssjukvården har jag hela tiden fört en nära dialog med ansvariga på landstinget. Den information vi fått oss till del från landstiget har vi också gott ut med till kommuninvånarna.  Min målsättning har hela tiden varit att ambulansen ska tillbaka veckans alla dygn.

Från och med den 15 mars är ambulansen stationerad veckans alla dygn i Robertsfors.  Nu kan vi gå vidare och se på hur vi kan utveckla närsjukvård/akutsjukvård ytterligare i samverkan med landstinget eller andra. Allt för kommunmedborgarnas trygghet.

Övriga frågor som Marta tar upp i sin interpellation borde ställas av någon ledamot i landstingsfullmäktige. Ambulansverksamhet ligger under landstingets ansvar och organisation och ska besvaras av företrädare för landstinget.

 

Patrik Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande

Bli först att kommentera