Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Kommunens ekonomi

Efter de fyra första månaderna pekar Robertsfors kommuns helårsprognos på ett positivt ekonomiskt resultat med 4,1 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har budgeterat med ett resultat på 7,8 miljoner. Om prognosen stämmer är det 3,6 miljoner sämre än budget. Verksamheterna väntas gå back med 1,5 miljoner. Det är framför allt interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan, insatser till barn och familj, färdtjänst. Kommunen förväntas även tappa 2,3 miljoner i minskade skatteintäkter enligt SKL;s prognos. En prognos som varierar väldigt mycket från gång till gång. Trots detta så förväntas kokmmunen för 5:e året i rar göra ett plus resultat och det är riktigt bra och då har vi inte räknat in effekter av kommunala intäkter av riksdagens vårbudget eller återbetalning av AFA-medel med ca. 1,5 miljoner.

Måndag nästa vecka ska kommunfullmäktige fastställa budget för 2016. Det vi kan konstatera är att det blir några tuffare år framåt. Kommunen har räknat upp löner och material/varor med 3,5%. Det innebära att kommunstyrelsen kommer att får 369 miljoner att fördela ut i verksamheterna och koncernen prognostiserar ett plus på 4 miljoner. Då når vi endast 1% av skatteintäkter/utjämning. Kommunfullmäktige har tidigare haft som mål 2 %. Det innebär alltså en något svagare budget än tidigare men trots detta ett plus på 4 miljoner. Vi har inte räknat in konsekvenser av vårbudgeten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.