Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Årsbokslut

Av , , Bli först att kommentera 28

Fler födda barn än på många år, 81 st plus att befolkningen ökade med 47 personer vilket är oerhört viktiga signaler inför framtiden. En annan positiv och viktig signal är att kommunens ekonomiska resultat för femte året i rad visar på överskott – 11,6 miljoner för koncernen. 900 000 är det plus som kommunens bostadsstiftelse gör. Huvudsak handlar det om att vi idag inte har några vakanta lägenheter. Verksamheterna gör ett överskott mot budget på 6,9 miljoner. Kommunen har även fått en återbetalning av AFA-medel på 3,7 miljoner som ingår överskottet. Kommunens soliditet ökade från 53% till 57%, vilket är väldigt viktig nu när kommunen står inför en rad större investeringar.

Arbetslösheten slutade vid årets slut på 6,3 %, vilket måste ses som en mycket bra siffra då många av Element six 185 anställda blev uppsagda. Det visar också att övriga näringslivet mår mycket bra då fler har nyanställt under året. Ny öppnandet av 2 nya boenden för ensamkommande flykting barn med ca 30 nyanställningar har också bidragit.

Likt många andra kommuner och organisationer så har Robertsfors kommun ökande sjuktal. 2015 landade sjukfrånvaron på 8% vilket är en bit från kommunfullmäktiges mål på 4,5%. Detta är en viktig fråga och ett arbete med friska arbetsplatser och arbetsmiljö är igång men sjukfrånvaron är en prioriterad fråga som ständigt måste vara högst upp på kommunens dagordning.

Bostadsfrågan kommer att vara en nyckelfråga inför framtiden. Idag finns inga lediga lägenheter i vår kommun. Ska vi fortsätta vara en attraktiv kommun och locka nya kommuninvånare så är denna fråga av yttersta vikt. Glädjande är att på kommunstyrelsen igår så föreslog ett enhällig styrelse fullmäktige att påbörja arbetet med att bygga 16 lägenheter i fyra våningar. Detta ska ses som ett steg på vägen för jag är övertygad om att detta inte räcker utan kommunen måste fortsätta planeringen för ytterligare byggen.

Under året blev det klart med ytterligare 5 öre i skatteväxling mot landstinget när kommunerna tog över hemsjukvården. Det innebär ytterligare 630 000 kr. Dessa medel avsatte vi igår på kommunstyrelsen till hemsjukvården. Det känns riktigt bra att vi kan fortsätta utveckla det förebyggande rehab arbetet med en sjukgymnast eller arbetsterapeut så att fler äldre tidigt kan få hjälp.

 

Bli först att kommentera