Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Varannan helg!!

Av , , Bli först att kommentera 30

Tisdag den 7 juni så har vi kommunfullmäktige. Då fastställer vi budgetramarna för 2017. Jag tycker förslaget ser riktigt bra ut och återigen en stabil budget. Vi har räknat upp löner, varor och material samt internhyra. Det är även tagit hänsyn till sektorernas äskanden på ökade volymförändringar på 6 miljoner. Sammantaget så landar resultatet 8,5 miljoner kr och det motsvarar 2 procent i resultat. Robertsfors kommun har ordning och reda i ekonomin och det känns riktigt bra!

I förslag till budget så har vi en prioriterad satsning inom äldreomsorgen. Vi avsätter 1 miljon till särskilt boende för att avdelningar ska gå från att jobba varannan helg till var tredje helg. Idag är det nio avdelningar i kommunen som jobbar varannan helg. Jag är övertygad om att det är en viktig satsning för att vi i framtiden ska kunna rekrytera duktiga undersköterskor till äldreomsorgen. Det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill även se om denna insats bidrar till förbättrad arbetsmiljö. Denna satsning kommer att starta från den 1 januari 2017 och på vilket sätt kommer att utarbetas under hösten i samverkan med arbetsgivaren och den fackliga organisationen.

Bli först att kommentera