Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Arbetsmarknadsenhet

Av , , Bli först att kommentera 24

Det går bra för Robertsfors kommun. Befolkningen fortsätter att öka – 2016 med 19 personer. Antalet födda var 87 st. Det har varit en ökat födelsetal sista åren men det var länge sedan det föddes så många barn som nu. Kommunens ekonomi fortsätter att vara väldigt stabil. Vi kommer att landa på ett överskott med ca 10-12 miljoner kr. Det är sjätte året i rad som vi socialdemokrater levererar ett överskott. Det gör att vi kan fortsätta utveckla kommunen och kan planera för större investeringar.

En av kommunens största utmaningar är hur vi kommer att klara av framtida kompetensförsörjning. Vi måste få ut fler i arbete och vi måste bli bättre på integration samtidigt som vi sänker sjuktalen i vår organisation. Det råder dessutom bostadsbrist i kommunen. Det finns inga lediga lägenheter och det är naturligtvis inte hållbart.

Nu tar vi krafttag för att möta framtiden. Vi håller som bäst på att rekrytera en bostadsstrateg för att få fart på bostadsbyggandet. Vi rekryterar även en samordnare på 100 % som ska jobba med Umeåregionens samordningsförbund som ska hjälpa personer tillbaka till arbete eller studier samtidigt  har vi fått en 50 % projektanställning som ska arbeta med att få ut ungdomar i arbete.

Vi samlar dessa resurser och tillskapar nu en arbetsmarknadsenhet som kommer att ha sina kontor på centrumhuset och kan då ha en nära samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa. Kommunens arbetsmarknadsresurser på 3 tjänster, bostadsstrateg samt kommunens flyktingmottagande på 1,5 tjänst gör att vi får en stark enhet som kan utveckla kommunen ytterligare.

Bli först att kommentera