Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

7 år med överskott!

Av , , Bli först att kommentera 30

För sjunde året i rad så kan vi socialdemokrater lämna en årsredovisning som speglar en kommun med välskött verksamhet och ekonomi. 2016 års resultat landar på ett plus på 12,9 miljoner kronor. Vi har stärkt kommunens egna kapital med 60 miljoner kr de senaste sju åren. Kommunens investeringar var mer än på många år, 27,9 miljoner. Dessa investeringar har kommunen gjort med egna likvida medel. Robertsfors kommun har en låneskuld på 10 miljoner, en av de lägsta i hela landet. Robertsfors kommun står stadigt rustad för framtiden, både vad gäller att möta behovet av stora investeringar de kommande åren samt fortsätta leverera hög kvalitet i verksamheterna.

Verksamheterna visar på en stark måluppfyllelse och utveckling i rätt riktning möt högt ställda mål från kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Inte minst är det positivt att det gedigna kvalitetsutvecklingsarbete som sker i för- och grundskola leder till förbättrade resultat och måluppfyllelse.

Under 2016 har vi blivit fler som bor i Robertsfors kommun. Befolkningen ökade med 19 personer och för första gången på många år så har kommunen ett positivt födelsenetto. Det föddes 87 barn 2016. Byggloven ökade med 25 %. Det var länge sedan det byggdes så mycket i kommunen och varje vecka får vi förfrågningar på lediga tomter i hela kommunen. Denna statistik visar på tillväxt och framtidstro.

 

 

Bli först att kommentera