Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Grattis Skellefteå!

Av , , Bli först att kommentera 24

Grattis Skellefteå kommun till etableringen av batterifabriken Northwolt. Jag vill även passa på att gratulera Skellefteå till ert fantastiska aktiva och öppna arbete för lyckas med denna jätte etablering. Allt fler städer i världen och i Europa tar beslut om att förbjuda förbränningsmotorer. Detta gör att omställning till grön energi är nödvändig. En fabrik i Skellefteå med 2000 nya arbetstillfällen breddar arbetsmarknaden i hela länet och i Norrland. Etablering skickar också tydliga signaler att Norrland och Skellefteå är ett en attraktiv plats men våra naturtillgångar, vår långa industri historia, rent vatten och tillgång på kompetens vilket kommer att innebär många ringar på vattnet.

Att de nu placerar produktionen i Skellefteå är naturligtvis otroligt viktigt för Skellefteå men det är samtidigt betydelsefullt för hela länet. För Robertsfors kommun näringsliv och arbetsmarknad så är det också väldigt betydelsefullt. Northwolt räknar med 2000 nya jobb i Skellefteå men också med över 500 indirekta jobb. Vår arbetsmarknadsregion blir breddad och min förhoppning är att näringslivet i Robertsfors kan se möjligheterna och nyttja denna etablering.

Robertsfors kommuns långsiktiga arbete med tillgång till bra infrastruktur som exempel utbyggnad av E:4an och Norrbotniabanan gör att vi får ytterligare argument i vårt arbete att få tillstånd en fullt utbyggd E:4 ända upp till Skellefteå och att arbetet med Norrbotniabanan fortskrider med ännu mer kraft.

Bli först att kommentera

Ökade skolresutlat

Av , , Bli först att kommentera 22

I går presenterade lärarförbundet sin ranking över bästa skolkommun 2017. Robertsfors kommun klättrar med 110 platser och landar på plats 111. Riktigt kul och att allt det arbete som rektorer och lärare lagt ner sista året gett resultat.

Kvalitetsarbetet i skolan är en långsiktig satsning där en stabil bemanning, kompetenta pedagoger är grunden och där barnets behov ska stå i centrum. Jag är stolt att vi nu ligger på den övre halvan i kommun Sverige och nu ska vi hålla i den kvalitativa utvecklingen.

Resurser som kommunen satsar på skolan ligger vi på plats 21 och lärartäthet på plats 24, en medveten satsning som nu ger resultat! Det mest glädjande är att resultaten bland eleverna stiger. Andel elever som når godkänd i betyg landar vi på plats 147 en förbättring med över 100 platser bland landets kommuner. Meritpoäng i åk. 9 plats 123 också det en kraftig förbättring.

En stor förbättring är kategorin friska lärare, där är vi på plats 277 av 290. Här har vi avsatt mycket resurser sista året i hela kommunens organisation. Vi måste få ner sjuktalen. Där har chefer utbildats, förbättrad arbetsmiljö, stöd i rehabprocessen och attraktiv arbetsgivare är några av de ledord om vi jobbar med. Sjuktalen första halvåret 2017 har sjunkit med 0,6% men är måste vi ner mycket mer.

En medveten satsning 2017 är i de löneförhandlingar som genomfördes under våren där Robertsfors kommun permanentat lärarlönelyftet som staten genomförde tidigare. Det är viktigt att kommunen som arbetsgivare är tydlig och att lönen som en parameter är en viktigt pusselbit för att vara en attraktiv arbetsgivare!

Bli först att kommentera

Näringslivsarbete

Av , , Bli först att kommentera 14

Det går bra för företagen i kommunen. Många nyanställer, bygger ut och ser med tillförsikt framåt. Det är oerhört viktigt för ett gott näringslivsklimat genererar mer pengar till välfärden. Utan företag ingen utveckling. Från kommunens sida har vi sista åren systematiserat vårt näringslivsarbete och där målsättningen är  bättre kontinuitet och dialog. Vi har anställt en näringslivsstrateg som dagligen arbetar med dessa frågor. Tillväxtutskottet besöker årligen ca 50 företag, arbetat med riktade informationsmöten/temamöten, lokala möten inför upphandlingar, nätverk för företagande kvinnor och rådgivning m.m.

Nu vill vi från kommunens sida utveckla arbetet ytterligare!

Robertsfors kommun avger ett näringslivslöfte i fem punkter som vi förankrat med lokala organisationen företagarna i Robertsfors kommun.

* Tydliga forum för information och dialog. * Upphandling som tar små och medelstora samt lokala företags förutsättningar i beaktan, * Kompetensförsörjningen löser vi i samverkan. * En väg in till kommunens förvaltning och beslut. * It, vägar, person- och godstransporter med företagens behov i fokus.

Under 2018 är en mängd aktiviteter planerade. Ett näringslivsråd kommer att införas där fler företagare från olika branscher är med och diskuterar och planerar. 50 företagsbesök under 2018, Utveckla Robertsfors modellen, riktade informationsmöten/temamöten, rådgivning,.

En väg in, kundmöten införs. Den upphandlingspolicy som kommunfullmäktige antar den 9 oktober implementeras. Arbetsmarknadskunskap i skolan införs. Sommarjobbsbidrag och gemensam introduktion. Kommunens arbetsmarknadsenhet är en motor i kompetensförsörjningsarbetet för alla. Investeringar drift och säkerhet inom IT. Sommarentreprenörer 2018 m.m.

Från kommunens sida vill vi göra det här arbetet tillsammans med näringslivet, via näringslivsråd och branschråd, organisationen företagarna och enskilda företag och organisationer. Jag är övertygad om för att lyckas med detta arbete som måste vi jobba tillsammans, för tillsammans kan vi utveckla för företagarna i Robertsfors kommun

Bli först att kommentera