Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Näringslivsarbete

Det går bra för företagen i kommunen. Många nyanställer, bygger ut och ser med tillförsikt framåt. Det är oerhört viktigt för ett gott näringslivsklimat genererar mer pengar till välfärden. Utan företag ingen utveckling. Från kommunens sida har vi sista åren systematiserat vårt näringslivsarbete och där målsättningen är  bättre kontinuitet och dialog. Vi har anställt en näringslivsstrateg som dagligen arbetar med dessa frågor. Tillväxtutskottet besöker årligen ca 50 företag, arbetat med riktade informationsmöten/temamöten, lokala möten inför upphandlingar, nätverk för företagande kvinnor och rådgivning m.m.

Nu vill vi från kommunens sida utveckla arbetet ytterligare!

Robertsfors kommun avger ett näringslivslöfte i fem punkter som vi förankrat med lokala organisationen företagarna i Robertsfors kommun.

* Tydliga forum för information och dialog. * Upphandling som tar små och medelstora samt lokala företags förutsättningar i beaktan, * Kompetensförsörjningen löser vi i samverkan. * En väg in till kommunens förvaltning och beslut. * It, vägar, person- och godstransporter med företagens behov i fokus.

Under 2018 är en mängd aktiviteter planerade. Ett näringslivsråd kommer att införas där fler företagare från olika branscher är med och diskuterar och planerar. 50 företagsbesök under 2018, Utveckla Robertsfors modellen, riktade informationsmöten/temamöten, rådgivning,.

En väg in, kundmöten införs. Den upphandlingspolicy som kommunfullmäktige antar den 9 oktober implementeras. Arbetsmarknadskunskap i skolan införs. Sommarjobbsbidrag och gemensam introduktion. Kommunens arbetsmarknadsenhet är en motor i kompetensförsörjningsarbetet för alla. Investeringar drift och säkerhet inom IT. Sommarentreprenörer 2018 m.m.

Från kommunens sida vill vi göra det här arbetet tillsammans med näringslivet, via näringslivsråd och branschråd, organisationen företagarna och enskilda företag och organisationer. Jag är övertygad om för att lyckas med detta arbete som måste vi jobba tillsammans, för tillsammans kan vi utveckla för företagarna i Robertsfors kommun

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.