Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Resursförstärkning Musikskolan

Av , , Bli först att kommentera 29

Robertsfors musikskolan firar 60 år. Musiken har en lång tradition i Robertsfors kommun. I slutet av 1800-talet bildades Robertsfors hornmusikkår och 1958 fattades det ett avgörande beslut. En musikledartjänst inrättades och den första musikskolan i Västerbottens startades. Robertsfors musikskola har varit verksam i 60 år och är en av landets äldsta musikskolor. Under åren har ett stort antal elever fått sin första musikaliska utbildning här t. ex Sahara Hotnights, Frida Hyvönen, Jimmy Källqvist och många fler. Ett 60 tal personer som gått på musikskolan jobbar idag professionellt på scenen eller bakom med ljud eller ljus.

Musikskolan är en väldigt viktig aktör i kulturlivet i kommunen. Med sina utåtriktade arrangemang under hela året och att kontinuerligt utbilda och inspirera elever i musik så förgyller de kulturlivet i hela kommunen.

Under 2018 ska musikskolan firas. Vi har avsatt ytterligare 350 000 i musikskolans budget till firandet och för att uppmärksamma musikskolan.

Ökad lärartjänst på musikskolan som ska ge alla kommunens åk 3 elever mer musik och sång.

Alla åk 5 elever i kommunen kommer erbjudas att sjunga och spela i grupp.

Musikens vecka kommer genomföras under hösten med flertalet konserter med lokala förmågor som med gamla elever från musikskolan. En vecka som kommer innehålla något för alla, kyrkomusik, pop, rock, brass, visor m.m.

En dokumentärfilm kommer att göras för att belysa musikskolans utveckling och betydelse för kommunen.

 

Bli först att kommentera