Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Bygdeå

Av , , Bli först att kommentera 18

Projekteringsarbetet med att skapa ett nytt villaområde på ca 20 villatomter och ca 10 st radhuslägenheter på Prästberget i Bygdeå fortskrider. Det är Svenska kyrkan som äger marken men det är kommunen som i samverkan driver projektet. Nu finns det ett underlag som gör att vi kan gå vidare med att färdigställa detaljplan för området. Jag är övertygad om att detta område kommer att bli väldigt attraktivt och när kommunen testat detta projekt med olika mäklare så håller de med.

Jag är övertygad om att befolkningen i Bygdeå kommer att öka och det leder till att vi kommer att se över hur vi kan säkra barnomsorg och skola. Vi socialdemokrater vill renovera Bygdeå skola och säkerställa att vi kan ta emot ännu fler elever i framtiden. Detta arbete inleds under hösten.

 

Bli först att kommentera

Tillväxt!

Av , , Bli först att kommentera 20

Det går bra för Robertsfors kommun! Med åtta raka år med överskott i den kommunala ekonomin och att vi är en av Sveriges minst belånade kommuner gör att vi står rustade för att utveckla och investera ännu mer i kommunen. Vi har klarat nedläggelsen av Element six på ett fantastiskt sätt och arbetslöshetssiffrorna är på samma nivå som innan nedläggelsen. Huspriserna stiger och vi har en stabil befolkning. Tack vare den socialdemokratiska regeringen satsningar på E4:an och Norrbottniabanan gör att Robertsfors kommun är i ett fantastiskt läge.

Vi Socialdemokrater går till val på att bygga fler bostäder både i kommunal och i privat regi. Vi vill renovera och bygga ut skollokaler. Bredband till alla (i planen bygger vi för 25 miljoner fram till 2020). Vi behöver fortsätta arbetet med att ytterligare stärka företagsklimatet tillsammans med kommunens företagare. Det vill vi göra utifrån det näringslivslöfte kommunen avgett med lokala upphandlingar som tar små och medelstora företags förutsättningar i beaktan. Tydliga forum för information och dialog, en väg in till förvaltning och beslut m.m.

Vi kommer fortsätta vårt arbete med en äldreomsorg, skola och omsorg i toppklass och ständigt sträva efter att alltid ha bästa möte. Vi socialdemokrater kommer alltid att prioritera kommunens välfärd först när vi lägger kommunens budget.

Där vi vill lägga mycket kraft och krut på är hur kommunen ska klara framtidens kompetensförsörjning. Att vi har utbildade lärare, undersköterskor m.m. i kommunens verksamheter och att näringslivet kan rekrytera rätt kompetens är av största vikt för kommunens utveckling. Kommunens  nya arbetsmarknadsenhet har här  ett väldigt viktigt arbete och tillsammans med näringslivet och andra aktörer jobba stenhårt med nya kreativa lösningar och snabb handläggning. Här vill jag lägga mycket tid och resurser.

Jag ser oerhört positivt på framtiden för Robertsfors kommun och vi socialdemokrater är redo att fortsätta arbetet med fortsatt stark tillväxt för hela kommunen!

 

Bli först att kommentera