Virtuellt hälsorum – en föregångare i världen

Av , , Bli först att kommentera 12

På onsdag invigs det virtuella hälsorummet i Slussfors. Jag har fått äran att invigningstala.

Det virtuella hälsorummet är ett samverkansprojekt och en föregångare i världen, där teknisk utveckling tas tillvara för att tillgängliggöra vården i glesbygd och möta en utveckling med många äldre. Drivande i utvecklingen är Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.

Västerbottens läns landsting skriver såhär:
”Hur mycket vård kan en åldrad befolkning klara själv om de får stöd av teknik och hemtjänst? Svaret på frågan ska komma från det virtuella hälsorummet som på onsdag invigs i byskolan i Slussfors.

Med Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman som nav utvecklar Västerbottens läns landsting en kvalificerad vård på distans. Det virtuella hälsorummet är en ”testbädd” där en äldre befolkning möter teknik i frontlinjen i sin vardagliga kontakt med vården.”

Bli först att kommentera

Vårt landsting tar inte betalt för insulinpumpar

Av , , Bli först att kommentera 16

Det har funnits en diskussion och en oro kring om insulinpumpar framöver kommer att börja kosta pengar för patienterna.

I våras beslutade nämligen TLV, tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, att insulinpumpar inte är att betrakta som en förbrukningsvara. Därmed drogs det ekonomiska stödet från staten in för dessa.

Men igår beslutade HSN, hälso- och sjukvårdsnämnden, att pumparna även fortsättningsvis ska vara kostnadsfria för de patienter i Västerbottens läns landsting som behöver dem.

Bli först att kommentera

Bakterier och läsk – inget för VLL

Av , , Bli först att kommentera 15

Nyligen kom en rapport om antibiotikaförskrivningen. Hela Sverige ligger bra till, med en låg förskrivning jämfört med övriga länder, och vårt landsting är bäst i landet. Liten användning av antibiotika minskar risken för bakterier att bli resistenta.

Västerbottens läns landsting är en föregångare på många sätt. Bland annat har vi blivit kända för vårt folkhälsoarbete. Västerbottensmodellen är omtalad även långt utanför Västerbotten.

Bakom framgången ligger långsiktighet, målmedvetenhet och en vilja på alla nivåer att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Landstinget har nu också en kampanj för att minska läskdrickandet. ”Läsk gör dig sur” heter den. Läskdrickandet har ökat kraftigt, framför allt bland barn, och samtidigt har mjölkdrickandet gått ner. Det är viktigt att uppmärksamma detta och vända trenden.

Läs om landstingets arbete med antibiotika
VLL hemsida

Bli först att kommentera

Landstinget exporterar ambulansutbildning

Av , , Bli först att kommentera 17

Västerbottens läns landsting har en längre tid arbetat med att förändra sättet som ambulansförarna kör på. Det går ut på att köra insiktsbaserat och riskreducerande, som det kallas, istället för att köra fort, tekniskt och med blåljus.

Poängen är att förarna på så sätt undviker att det uppstår kritiska situationer i trafiken. Eftersom de istället kör lugnt under en utryckning, kan de även undvika att använda blåljus.

Det här sättet att köra på är framgångsrikt och nu tar andra landsting efter. Det är alltid glädjande när bra metoder sprids och dessutom att Västerbottens läns landsting är föregångare.

Bli först att kommentera

Sjukvård eller skattesänkningar

Av , , Bli först att kommentera 18

Det blir allt mer tydligt vad som är den stora skillnaden mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. När Socialdemokraterna väljer att satsa på en bättre sjukvård, väljer Moderaterna låga skatter.

Samma sak gäller i rikspolitiken. Socialdemokraterna föreslår satsningar på jobb, skola och välfärd. Moderaterna väljer skattesänkningar. Moderaterna tror fortfarande att alla problem löser sig med fler och större skattesänkningar. Men så har det aldrig varit, och under deras regeringsperiod har det heller inte visat sig lösa någonting. Efter sju år med deras regering är arbetslösheten högre, skolresultaten sjunkande och välfärden går på knäna. Fast Moderaterna fortsätter ändå sänka skatten.

Samma politik kör de med i landstinget. Och på senaste fullmäktige blev det ännu tydligare. Moderaterna kämpar för ett lågskattesamhälle – Socialdemokraterna kämpar för en bättre hälso- och sjukvård.

Bli först att kommentera

Nu går vi framåt

Av , , Bli först att kommentera 21

Nu har vi presenterat vårt förslag om framtiden för sjukvården i Västerbotten. Förutom ett ansvarstagande genom en nödvändig skattehöjning har vi gjort fortsatta satsningar inom primärvården och satsningar på ambulanssjukvård utifrån där dom största behoven finns. De områden som är aktuella är Mellanbygden och Bjurholm. Vi tar även allvarligt på utmaningen om framtida rekrytering och avsätter 7 miljoner extra på området. Jag är även stolt över att vi kan ta nästa steg i målet att alla som vill skall få jobba heltid, genom att alla nyanställningar ska vara heltidsanställningar. Vi fortsätter även arbetet med att sätta patienten i centrum och fokusera vårt utvecklingsarbete utifrån patienten väg genom vården. Arbetet kommer att benämnas patientkontrakt.
Dom borgerliga blockens agerande är pinsam, att bara prata om satsningar samtidigt som man lägger förslag om besparingar på direkta sjukvården med 183 miljoner under planeringsperioden. En nödvändig besparing för att de borgerliga blocken skall klara budgeten utifrån minskade stadsbidrag på 360 miljoner på grund av utjämningsförslaget.

Bli först att kommentera

Stålbad i vården med borgerliga budgetar

Av , , Bli först att kommentera 14

Följande insändare har publicerats i dagen VF

De borgerliga partierna i landstinget lägger två budgetar. Båda innebär stora underskott och nedskärningar.

Mellan åren 2014 till 2019 tappar Västerbottens läns landsting 360 miljoner kronor i intäkter på grund av minskade statsbidrag. Socialdemokraterna föreslår därför en skattehöjning under perioden med sammanlagt en krona. Det ger cirka 450 miljoner kronor. Vi slipper därmed skära i vården och får dessutom över pengar till satsningar.

De borgerliga partierna kompenserar däremot inte för de minskade statsbidragen.
C och FP vill visserligen höja skatten, men bara med 25 öre. M och KD vill inte höja skatten alls. Hittills planerar de att under tre år skära 183 miljoner kronor i den direkta sjukvården.

Under nästa mandatperiod kommer de borgerliga blocken sakna 325 respektive 450 miljoner. Deras retorik innehåller många vackra ord, men i praktiken föreslår de två omfattande stålbad.

Bli först att kommentera

Snälla, granska våra budgetar!

Av , , Bli först att kommentera 16

Höjden av dubbelmoral har jag aldrig upplevt. De två borgerliga blocken tävlar om att kräva och lova satsningar inom alla områden samtidigt som de föreslår besparingar inom sjukvården på 183 miljoner. Det är besparingar de måste föreslå för att budgeten ska gå ihop när de inte inser att man måste höja skatten. Men inte med ett ord står de upp för skattesänkningar och med det minskade intäkter till välfärden.

Jag visar gärna alla kort.

Snälla, granska våra budgetar! – i detalj.

Bli först att kommentera

M sladdar runt elefanten i rummet

Av , , Bli först att kommentera 16

Under dagens landstingsfullmäktige lovade moderaterna i vanlig ordning en väldig massa saker. Mer till primärvården och mer till sjukhusvården – och samtidigt minska sjukhusvården. Ja, det går inte alltid ihop.

Det går inte heller riktigt ihop ekonomiskt för dem. De saknar 450 miljoner under nästa mandatperiod eftersom de inte kompenserar för minskade statsbidrag på grund av utjämningsförslaget. Hittills har de kalkylerat på nedskärningar på den direkta sjukvården med 183 miljoner. Var dessa ska ske är ännu högst oklart. Fast samtidigt ska de satsa på allt, säger de.

Nåväl. Glädjande är i alla fall att även moderaterna nu tycks se värdet i att gå från slutenvård till primärvård. Åtminstone enligt vad de säger. Det är en bra början.

Kjell Bäckman (V) satte dock huvudet på spiken när han sa: ”vi måste tala om elefanten i rummet, och det är alliansens skattesänkarpolitik. Den står i motsättning till hälso- och sjukvårdens finansiering”.

Bli först att kommentera

1400 nya jobb i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 17

Idag släppte LO en rapport där de visar hur höjda statsbidrag kan ge 1400 fler jobb i Västerbotten.
Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd. Samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning. LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder som skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola vård och omsorg och möta de behov som större generationer av äldre ger, samt skapa 52 000 jobb i hela landet.

Läs pressmeddelandena och rapporterna i sin helhet på
http://norrasverige.lo.se

Bli först att kommentera