S investerar i välfärd

Av , , Bli först att kommentera 26

Det börjar kännas att vi närmar oss en valrörelse. Vi socialdemokrater i Västerbotten kommer att ha fokus på välfärden i valet. Satsningar på välfärd och jobb är det som kommer att bygga Västerbotten starkt för framtiden.

Västerbotten är ett välmående län, men det är också ett län som dras isär. Många tvekar inför om välfärden håller vad den lovar och om utvecklingen kommer alla till dels.

Vi vet att västerbottningar är nöjda med hälso- och sjukvården, vilket vi såklart ska vara stolta över, men de neddragningar som vi socialdemokrater gjorde i landstinget under 2012 har fått fler att tvivla. Jag kan lova att det inte var något som vi önskade att göra, ingen politiker vill något sådant, men vi ansåg det trots allt nödvändigt för att kunna ta ansvar för ekonomin.

Samtidigt ser vi hur regeringens stora skattesänkningar sätter allt större spår i välfärden. De känns i hela länet.

Det är tydligt för oss att det är dags för en ny riktning. Nu behövs satsningar.

Vi socialdemokrater i Västerbotten väljer därför att höja skatten i landstinget. En bra välfärd måste få kosta. Den bidrar till ett mer jämlikt, jämställt och fritt samhälle.
Det är också klart sedan tidigare att med en socialdemokratisk regering så skulle landstinget dessutom få ytterligare resurser till välfärden.

Vi socialdemokrater i Västerbotten kommer att prioritera mer personal i hälso- och sjukvården. Men vi vill också bygga för framtiden och investera i jobb, utbildning och service.

Alla ska känna trygghet, kunna utvecklas och tro på framtiden. För det krävs att vi hjälps åt och investerar tillsammans.

För oss socialdemokrater är det tydligt att det inte är fler skattesänkningar och nedskärningar som behövs i länet, utan nu krävs investeringar i välfärd och jobb. Det kommer vi att driva i valrörelsen.

Vad tycker du?

Bli först att kommentera

Råd för omställning och innovation

Av , , Bli först att kommentera 11

Hans Lindberg presenterade idag en näringspolitisk strategi för Socialdemokraterna i Umeå. Målsättningen med strategin är att underlätta för ett näringsliv med fler och nya jobb.

En del i det är att inrätta ett råd för omställning och innovation. Framtidens arbetsmarknad kräver att akademi, näringsliv och politik möts och tar sig an framtidsutmaningarna. Även att de ser på frågor långsiktigt och ur ett mer strategiskt perspektiv. Vilka är behoven av rekrytering och investeringar? Vem kan göra vad?

Näringslivet utvecklas och förändras hela tiden. Det gäller att dels hänga med, dels satsa. Men också att kombinera det med att ta ansvar för klimatomställningen.

Initiativet från Umeås Socialdemokrater är viktigt och bör spridas.

Bli först att kommentera

Radioprogram om välfärden

Av , , 2 kommentarer 8

Sveriges Radio P1 sände igår ett program om välfärden där de bland annat pratade om medmänsklighet och om anhöriga till brukare och patienter. Mycket handlade om utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Ett tips inför helgen. Programmet är cirka 45 min långt.

Här kommer en länk
Sveriges radio P1

2 kommentarer

Stoppa vinstjakten i välfärden

Av , , Bli först att kommentera 25

Det är bra att socialdemokraterna sätter ner foten kring vinstjakten i välfärden. Avslöjandet om att Hälsans förskola serverar sina elever vatten och bröd är bara ett i raden av exempel på när privata vinster får gå först.

Stefan Löfven och Carin Jämtin har nu gått ut och upprepat Socialdemokraternas kongressbeslut att vinsten inte får vara styrande i välfärden. Det kommer ta tid att reda upp, men krav på öppenhet och inflytande, och högt satta krav på kvalitet och bemanning är rätt väg.

Privatisering och marknadslösningar har inte alls fått samma fäste i välfärden i Västerbotten, vilket beror på att vi har socialdemokratiskt styre. Men framöver så ska också vi vara ledande i att upprätta en välfärd som inte drivs av vinst. Fler icke-vinst-aktörer och högre sociala och miljömässiga krav i upphandlingar är några exempel. Med en socialdemokratisk regering kommer vi även få makten lokalt att bestämma över etableringar. Det här är en fråga som vi kommer att arbeta med länge framöver.

Bli först att kommentera

LEAN är också politik

Av , , 5 kommentarer 14

I Umeå pågår i dagarna en konferens om LEAN. Själv fick jag tillsammans med landstingsdirektör Anders Sylvan äran att inledningstala.

LEAN börjar bli vanligt. Alla arbetsplatser, chefer och anställda, har intresse av att logistiken fungerar och att verksamhetens syften uppnås. Sett på det sättet kan LEAN uppfattas som tekniskt.

Men i grunden handlar det om organisation, relationer och arbetets villkor. Frågor om vad verksamheten syftar till och vilka intressen som ska få komma först är styrda av värderingar.

När vi i landstinget säger att patientens behov ska stå i centrum, handlar det dels om att medborgarens intresse ska komma först, dels om att den som sökt sig till hälso- och sjukvården också ska få inflytande i sin egen vårdkedja.

På samma sätt är arbetsplatser där alla är delaktiga i planering och utförande, och ser sin del i det stora, bättre fungerande arbetsplatser.

Att gå ifrån en organisation med ”stuprör” till en organisation med ”processer”, som Västerbottens läns landsting gör, går inte utan att diskutera värderingar och villkor. Det vore heller inte bra. Tvärtom, dessa frågor ska lyftas och debatteras. Då blir både hanteringen och slutresultatet bättre.

5 kommentarer

Du eller aldrig

Av , , 1 kommentar 12

Nu kan vi konstatera att valrörelsen har börjat. Debatten mellan Löfven och Reinfeldt i gårdagens agenda gav tydliga signaler om att vi har en trött regering som har satt skattesänkningar före välfärd. Vi kan konstatera att med en socialdemokratisk regering skulle vi haft 2 miljarder mer till sjukvården i Sverige. Socialdemokraterna har startat sin folkrörelsekampanj för två valsegrar under 2014. Se gärna filmen som finns på länk nedan

Du eller aldrig

1 kommentar

Vården måste fördelas jämlikt och efter behov

Av , , 1 kommentar 11

I förrgår rapporterade Aftonbladet att de sjukaste och mest utsatta är de stora förlorarna när välfärden marknadiseras.

Styrformer där pengar fördelas efter antal besök – där friskare människor blir attraktiva ”kunder” – och privata vinstuttag har spätt på ojämlikheten och gjort att pengar försvinner ur hälso- och sjukvården. Värst är det i Stockholms län där systemskiftet har gått som längst.

Uppgifterna kommer ifrån reportageboken ”Den stora omvandlingen – en granskning av välfärdsmarknaden”.

I Västerbotten måste också förhålla oss till lagstiftningen om fritt vårdval, men vi har sett till att fördela så solidariskt vi kan och styra resurserna efter behov.

Men det är tydligt att hälso- och sjukvården lider av högerpolitiken, på många håll i landet har det gjorts neddragningar – så även i Västerbotten. Det är ingen rolig utveckling.

Det måste till en förändring. Vården måste vara trygg, jämlik och fördelas efter behov. I Västerbotten höjer vi skatten för att prioritera välfärden. Med en socialdemokratisk regering skulle resurserna dessutom öka ytterligare.

Men vi måste också komma åt marknadiseringen. Det är inte rimligt att ha en fri etablering och en fri dragningsrätt på skattepengar som idag. Det vill vi socialdemokrater ändra på. Det kommer bli tydligt i valet.

Här är en länk till artikeln
Aftonbladet

1 kommentar

Sjukvården rasar i förtroende

Av , , 1 kommentar 12

Gårdagens Förtroendebarometern, som görs av Medieakademin och SIFO och som mäter folkets förtroende för samhällsinstitutioner, partier, företag och medier, visade att sjukvården går rejält neråt.

En del sägs bero på den negativa medierapporteringen under mätperioden. Men det är nog också så att även verkligheten gör sig påmind.

Sjukvården i hela landet är under ekonomisk press. I vårt landsting har vi varit tvungna till att göra nedskärningar. Det har inte varit kul, men dessvärre nödvändigt för att inte äventyra sjukvården på längre sikt. Andra landsting sitter i samma båt.

Men det finns en annan väg. I Västerbotten höjer vi i år skatten för att vi vill försvara och förbättra välfärden. För oss socialdemokrater är hälso- och sjukvården en grundbult i vår trygghet och den ska garanteras alla.

Socialdemokraterna vill satsa på hälso- och sjukvården. I Västerbottens läns landsting har vi därför valt att höja skatten för att öka resurserna. Och om vi skulle få en socialdemokratisk regering så skulle resurserna till sjukvården öka ännu mer.

Valet står mellan skattesänkningar och välfärd. Vi satsar på välfärden. Det går att öka förtroendet för sjukvården igen!

1 kommentar

Vård för äldre i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 11

Hälsocentralerna/sjukstugorna i Västerbotten ska vara anpassade för att kunna möta äldres behov – i hela länet. Inte bara riktat till vissa äldre i städerna. Det är en viktig princip för oss socialdemokrater.

I Västerbotten har vi ett ”brett uppdrag” i vår primärvård. Det vill säga att vi har valt att alla hälsocentraler/sjukstugor ska kunna ta emot många patienter med olika behov. Det är ett sätt för oss att kunna erbjuda en god och jämlik hälso- och sjukvård i hela länet.

Ett brett uppdrag innebär att det ska finnas många kompetenser och att mycket ska kunna undersökas och behandlas på själva hälsocentralen/sjukstugan. I många delar av länet finns bara en hälsocentral/sjukstuga inom kommunen, så det är viktigt att dessa kan tillgodose flera behov och möta många patienter.

I vårt län finns en ökande andel äldre patienter. Därför är det viktig att vården är anpassad efter deras villkor. Läkare på hälsocentralen gör hembesök hos äldre som inte kan komma till mottagningen, det görs regelbundna läkemedelsgenomgångar och det finns en god samverkan tillsammans med andra aktörer för att vården ska vara sammanhållen. Det görs mycket annat också för att passa äldre.

Borgerliga partier har föreslagit att det ska kunna inrättas särskilda hälsocentraler för äldre. Det är en god intention. Men mycket av det som de efterfrågar finns redan. Dessutom har vi ett system i Sverige, infört av den regering som de själva är en del av, som innebär att politiken inte ska styra resurserna efter behov. Tanken med systemet är att patienterna ska agera kunder på en vårdmarknad. Vi kan politiskt ställa krav på hur uppdraget på hälsocentralerna/sjukstugorna ska se ut, men det ska se likadant ut överallt. Vi kan därför inte öppna en särskild hälsocentral/sjukstuga men en särskild inriktning på en plats.

I andra delar av landet finns exempel på hälsocentraler med särskilda inriktningar, men det beror på att de har färre krav på sig. Följaktligen saknar de då också det övriga, breda uppdraget. Förhoppningsvis tar någon annan hälsocentral då hand om de andra behoven. Det kan fungera i storstäder, men inte i glesare delar och är inte anpassat för ett län som Västerbotten.

Vi socialdemokrater vill att äldre i hela länet, inte bara i städerna vid kusten, ska kunna få en god och anpassad vård vid sin hälsocentral/sjukstuga. Därför har vi ett brett åtagande överallt. Vi är förstås öppna för att diskutera om det behövs mer resurser så att ännu mer kan göras för de äldre. Men då ska det också gälla i hela länet.

Bli först att kommentera

Patienterna nöjda med hälsocentralen/sjukstugan

Av , , Bli först att kommentera 16

Idag kom glädjande resultat från en enkät som mäter hur nöjda patienterna är med sina besök på hälsocentralerna/sjukstugorna.

Enkäten säger att de patienter som besöker länets hälsocentraler/sjukstugor upplever att bemötandet är bra, att de blir lyssnade till och får svar på sina frågor på ett bra sätt. Men det finns också utrymme för förbättringar.

Undersökningen är gjord i en nationell patientenkät som regelbundet följer hur patienterna upplever kvalitén vid besök i primärvården.

Hela pressmeddelandet från landstinget går att läsa här:
Pressmeddelande VLL

Bli först att kommentera