20 miljoner till primärvården

Idag presenterade vi socialdemokrater, tillsammans med miljöpartiet, vårt förslag till budget för 2015. Vi behåller en god ordning i ekonomin och kan också göra en del satsningar. Den främsta är att primärvården, hälsocentralerna och sjukstugorna, får 20 miljoner kronor i ökad budget. Men vi gör också satsningar på att förbättra rekryteringen. Idag är det svårt att få tag på utbildad personal, trots att vi vill anställa. Regeringen gör inte tillräckligt för att utbilda till de jobb som det finns en efterfrågan på, som exempelvis jobb inom hälso- och sjukvården, trots att arbetslösheten är rekordhög. Men vi ska göra det bästa vi kan för att klara utvecklingen i Västerbotten.

Finansieringen fortsätter också att vara en utmaning. Statsbidragen som regeringen ger till landstingen i Sverige för att finansiera hälso- och sjukvården fortsätter att urlakas. Moderatregeringen väljer i sin senaste budget att ytterligare minska stödet, vilket för Västerbottens del innebär 15 miljoner kronor mindre per år. Det påverkar våra förutsättningar.

2014 höjde vi därför skatten och planerar att göra det även 2017. Dels ska det kompensera för bortfallet från regeringen, dels ska det gå till att förstärka vården i länet. De båda höjningarna innebär 439 miljoner kronor mer att röra oss med. M och KD valde att rösta emot skattehöjningarna, vilket gör att de har ett underskott med 439 miljoner kronor. När vi gick ut med att vi skulle höja skatten var motståndet hårt från M och KD. Det återstår att se om de håller kvar samma retorik eller om de kommer att välja samma skattesats som oss, och därmed också acceptera högre skatt.

Här följer ett pressmeddelande om budgetförslaget från S och MP:

Mer pengar till vården när S och MP föreslår budget för landstinget

Mer pengar till hälsocentralerna och sjukstugorna och ökade medel till rekrytering av personal, det är huvuddragen när majoriteten i landstinget, S och MP, föreslår budget.

– Vi har fortsatt god ordning i ekonomin och kan även tillskjuta resurser till primärvården. Men vi delar utmaningarna med övriga landet att regeringen väljer skattesänkningar före vård och att det saknas en samordning kring rekryteringen, säger Peter Olofsson (S), landstingsstyrelsens ordförande

– Strukturarbetet med att gå ifrån sjukhusvård till mer vård på hälsocentralerna och sjukstugorna fortsätter, för att kunna göra fler insatser närmare medborgarna, säger Robert Winroth (MP), landstingsråd.

Majoriteten valde att höja skatten 2014 och har aviserat en till höjning 2017, vilket sammantaget innebär en höjning med en krona och motsvarar 439 miljoner kronor. Höjningen ska dels täcka för minskade statsbidrag dels gå till mer resurser i vården.

Resurstillskottet går huvudsakligen till primärvården, som får 20 miljoner kronor. Men majoriteten prioriterar också att avsätta pengar för att kunna rekrytera personal.

– Läget är stabilt i Västerbottens läns landsting, men påverkas självklart av att regeringen i sin senaste budget fortsätter att minska pengarna till vården. Vi får en ytterligare minskning med 15 miljoner per år i statsbidrag och väljer därför att förstärka på egen hand för att klara
utvecklingen, säger Peter Olofsson.

Landstinget fastställer budget under fullmäktige i juni.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.