Gamla sjukhusets vara eller icke vara

Rivningen av gamla sjukhuset är en komplicerad politisk fråga som vi har jobbat med under en lång tid. Det finns ett gediget material om konsekvenserna med olika alternativ. Att i en debatt beskriva alla frågeställningar som man måste ta ställning till för att kunna ta ett helhetsbeslut i frågan är inte lätt. Jag skall med denna blogg försöka beskriva dilemmat vi har i frågan.

Psykiatrin har mycket stora behov av att få nya lokaler för att klara sitt framtida uppdrag. Lokalernas utformning och möjlighet till en god utomhusmiljö är direkt avgörande för att vården skall bli framgångsrik. Psykiatrin har stora behov av att bli en integrerad del av övrig sjukhusvård och närheten till akuten är ett direkt krav för att klara både patienters säkerhet och möjlighet till god vård. Alla andra förslagna till placeringar av ny psykiatri skulle ge avkall på någon eller några av dessa punkter.

Vårdens utveckling går snabbt, lokaler som vi byggde så sent som på 60 talet kan vi konstatera inte klarar att uppfylla dagens krav på sjukhuslokaler. Detta medför att många delar av Norrlands universitets sjukhus (NUS) i dag inte lämpar sig till annat än kontorslokaler eller mottagningslokaler. Problemet är att dessa inte är möjliga att ersätta på grund av dess placering i ”mitten” av området, vidare skulle inte vården kunna upprätthållas om dessa hus skulle rivas. Det är omöjligt för oss att sätta upp en skylt ”stängt på grund av ombyggnad välkommen åter om 4 år”.

Gamla sjukhuset är i dåligt tekniskt skick och kostnaden skulle bli ca 120 miljoner för att återställa det till brukbart skick. Problemet är att det efter en ombyggnad inte skulle vara användbart till sjukhusvård och sådana lokaler har vi inga behov av. Husets konstruktion medger inte att vi ändrar indelning eller på annat sätt gör huset användbart för våra behov. Blir inte beslutet att huset skall rivas kommer huset inom en snar framtid att stå tomt.

Framtidens angöring för patienter till NUS kommer inte att ske med bil i samma utsträckning som i dag på grund av miljöaspekterna. Det är därför mycket glädjande att vi har fått en mycket bra angöring av tåg med Botniabanan och snart även Norrbotniabanan och en bra bussangöring, detta är investeringar på miljarder som är gjorda. Skall dessa miljarder förvaltas rätt kan inte vi bygga ut NUS långt från denna infrastruktur, så det är helt uteslutet att vi skall bygga ut NUS på andra sidan Köksvägen.

Det kan ju inte ha gått någon förbi att vi i dag har svårt att ekonomiskt klara våra åtaganden i vården. Behov hos medborgarna överstiger de resurser vi har att förfoga över. För att klara detta måste vi hela tiden se till att alla resurser används effektiv. Ett led i detta arbete är att flytta samman verksamheter som kan ge effektiviserings vinster, detta är en central del i vårt förbättringsarbete. Med detta arbetssätt som grund kommer vi att flytta de stödjande verksamheterna till ett och samma ställe. Med det faller behovet av kontorslokaler och gamla sjukhuset är inte ett alternativ för att lösa detta problemen.

Frågan om rivning av gamla sjukhuset skall ställas mot utveckling av vårt universitetssjukhus och möjligheten att sätta psykiatrin på framsidan och i framkant av utvecklingen. Med det gedigna material och arbete som tagits fram i ärendet ser jag inte något bättre förslag till beslut än att gamla sjukhuset rivs och ett nytt psykiatrihus byggs på platsen.

5 kommentarer

 1. Anders

  Och inte ett ord skriver du om det enorma kulturhistoriska värde som skulle gå förlorat om ni genomför detta. Ska det tolkas som att du undviker detta för att inte kasta mer brasklappar på elden eller är det av ignorans av den samma? Jag ställer mig även tveksam till placeringsargumenten ovan, Den beställda förstudien pekar exempelvis på att en östlig placering skulle bli ett minst lika bra – eller bättre alternativ. Dessa byggnader förtjänar ett bättre öde med bakgrund av dess betydelse för Umeås utveckling.

  När du säger att ”Frågan om rivning av gamla sjukhuset skall ställas mot utveckling av vårt universitetssjukhus” så är det en tam utväg för att inte hitta en riktig lösning på detta problem. Med ett sådant tänk så kan vi ju riva de flesta äldre kåkar – allt i utvecklingens tecken. Och vips så sitter vi i en stan omhuldad av glas och betong utan historisk anknytning och bortsopad identitet. Men ja, visst har det inte undgått någon att Landstinget står för svåra ekonomiska prövningar, det här är dock inte rätt väg att vandra för att lösa dem.

 2. Anne Hammarström

  Självklart behöver psykiatrin nya lokaler. En förstudie pekade ut flera goda alternativ vg placering istället för att riva gamla lasarettet. Men alternativen har aldrig utretts seriöst. Inga ekonomiska beräkningar finns, trots att det rör sig om en satsning i miljardklassen. De motiv du nämner – närheten till grönområde, närheten till bussterminalen och närheten till akuten – kan likaväl tillgodoses vid en alternativ placering. Tåget — javisst men trots allt lär det alltid komma patienter till psykiatrin med bil. Men p-platser saknas i förstudiens förslag kring gamla lasarettet. Om jag förstår det rätt måste p-platserna placeras I sjukhusparken. En ny psykiatribyggnad tar också en del av sjukhusparken. Dessutom är en bilväg planerad genom den så frågan är hur mycket av den som återstår.

  Underhållet av gamla lasarettet är eftersatt men kan till en relativt låg kostnad i sammanhanget åtgärdas. Enligt landstingets fastighetsavdelning skulle det kosta totalt 37 miljoner kronor att rusta upp. Enbart rivningskostnaderna är 10 miljoner och ersättningslokaler för nuvarande verksamhet beräknas till 100 miljoner kronor.

  Till skillnad mot senare delar av sjukhuset är det inget sjukt hus.

  De 120 miljoner kronor du nämner att det skulle kosta att ”återställa byggnaden till brukbart skick” är vilseledande. Det är en generell uppskattning av vad det brukar kostar att bygga om rum, toaletter, golv mm. Men varför ska det göras? Under de 20 år som jag har jobbat där har byggnaden varit full av aktivitet såsom rehabiliteringsklinik för patienter med långvarig smärta, öppenpsykiatrisk verksamhet , undervisning av bl.a. läkarstuderande samt omfattande forskning. Dessutom finns ett unikt medicinhistoriskt museum i ”Gamla badet” i Rotundan. Om ventilationen åtgärdades skulle rummen kunna användas i större omfattning.

  Byggnaden vore utmärkt för landstingspolitikerna, för konferens- undervisningsrum, museet med mera. Lär av Uppsala, där har man förtjänstfullt renoverat sin äldsta del.

  INGA HÅLLBARA ARGUMENT HAR PRESENTERATS FÖR ATT RIVA GAMLA LASARETTET. Skriv under på http://www.namninsamling och sök efter Riv inte Umeåas vackra gamla lasarett!!

 3. Lena Renman

  Hej, jag läser med förskräckelse att det planeras rivas Gamla sjukhuset. Det har stått i tidningar på webben och lite överallt. Det kan väl inte vara möjligt! Snälla besinna er! Gör inte en ”Slussen!” Det finns andra ställen att bygga på. Restaurera. Något som skulle gjorts för länge sedan! Stoppa detta och fundera istället på att bygga på stora parkeringen vid Östra statipn.
  P platserna kan ligga kvar, i två våningar, unedr huset. Sedan kan man nå Huvudentren till sjukhuset via Östra station. Gamla sjukhuset kan användas som föreläsningslokal, museum för Umeå Landsting och dess utveckling. Konförenslokaler för anställda. Personalfestlokal. Arkiv osv.

  Vad gäller trafik.Kanske börjar det bli dags för sårvagnstrafik o Umeå istället för busstrafik. Mindre asfalt. Säkrare. Fler passagerare och fastnar inte i köer. Det finns teknik idag som klarar vinter. En för övrigt utdöende årstid pga av allt fossilt bränsle och all asfalt.

  Snälla gör inte som Sossarna på 1960 – talet! Tänk er för. Offra inte kultur historia folksjäl arkitektur som borde vara Kmärkt för marknadskrafter och prestige. Besinna er! Det är skattemedel ni tänker använda!

 4. Peter Sörensen

  Hej Peter,

  intressant att följa dina och kommunens resonemang om gamla sjukhuset. Du skriver bl a ”Gamla sjukhuset är i dåligt tekniskt skick och kostnaden skulle bli ca 120 miljoner för att återställa det till brukbart skick” men att det då ändå inte skulle vara brukbart för sjukhusvård. Kan du utveckla detta? Specificera gärna vad som är i ”dåligt tekniskt skick” samt varför och vem som gjort denna bedömning. Och vem har räknat fram summan 120 mkr och på vilka premisser har det skett? Tacksam om du redovisar även detta. Det tycks mig litet märkligt att någon räknat på att ”återställa något till brukbart skick” för en summa av hela 120 mkr, bara för att ni so beställare av beräkningen i nästa stund ska avfärda det med att det inte är brukbart. Har inte den som gjort beräkningen då antingen fått fel förutsättningar eller också levererat en undermålig beräkning?

  Tacksam om du kan bringa klarhet i dessa frågor. Svara gärna både här på sidan och via ett mail till mig på [email protected]. Jag skulle också gärna vilja be dig att maila mig dels det beställningsunderlag som låg till grund för den beräkning du hänvisar till, dels den nämnda beräkningen i sig.

  Med vänlig hälsning,

  Peter Sörensen
  Länsombud i Svenska Byggnadsvårdsföreningen
  [email protected]
  0730-205282

  • Peter Olofsson (inläggsförfattare)

   Kalkylerade kostnaderna för att renovera gamla sjukhuset bygger på erfarenheterna vi har av övriga renoveringar och ombyggnationer. Problemet är att trots stora ekonomiska insatser skulle vi ha ett hus som vi inte har behov av. Den värdefulla marken behöver nyttjas för att stärka och utveckla vården på Norrlands Universitetssjukhus, vilket ett psykiatrihus definitivt skulle göra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.