De bli bäst om man hjälps åt !

  När man ser skillnaden på långsiktiga politiska beslut och de populistiska beslut som fattas, och ibland inte fattas så blir det för mej tydligt att politik, även på kommunnivå handlar om vilja. Vilja att förändra, jag vill förbättra och skapa trygghet i samhället.                                                                                                   ”Ett folkhälsoperspektiv ska finnas i alla politiska beslut,
då god hälsa är en tillväxtfaktor.
Vi vill framtidssäkra och kvalitetshöja äldre och handikappomsorgen och ska
fortsätta att höja kompetensen hos vår personal. Vi anser att de anställdas rättigheter och möjligheter att kunna påverka arbetet är en viktig del i utvecklingen av välfärdstjänsterna. Vi vill utveckla våra boenden så att de boende ska kunna känna sig delaktiga, trygga och må bra. ”
Det skrev vi,  socialdemokraterna i åsele i det valmanifest som lades fram i förra valet. Nu blev det två lokalpartier som kunde bilda majoritet och ”styra” Åsele, partier utan förankring på riksplan eller regionplan. Sittande regering (S ) har efter diskussioner med regional och kommunala S-företrädare fördelat ut extrapengar, miljardbelopp för att kommunerna ska kunna leverera vård och omsorg, utbildning och trygghet till en mera rättvis och för alla kommuninnevånare högre kvalitet.
Hur man gör förändringar, förbättringar och skapar trygghet både för de som ska jobba i kommunal verksamhet och de som behöver den, skolbarn, de som behöver vård och all annan kommunal service. Här kommer skillnaden, beroende på vilken politik som styr. Har alla i vårt samhälle samma värde? I Åsele är det förtroendekris. Styrande politiker har inte förtroende för sin organisation, personalen saknar trygget och framtidstro, visioner om hur en bättre framtid ska se ut saknas. Äldreomsorgen har aldrig fungerat så dåligt som nu enligt röster från boende och arbetare. Sjuktalen för de anställda är alldeles för höga. Skattepengarna och extrapengarna flödar ut i en verksamhet utan tydlig styrning, utan tydliga beslut, utan ideologiska visioner om ett bättre samhälle för alla. I Åsele är vi mållösa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.