Petter Nilsson(SD)

Tiggeriet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 27

”Rumänien har en omfattande plan för att stötta och integrera romer i samhället. Att vissa av dem lockas att tjäna pengar i Sverige utan att arbeta försvårar det arbetet. Nu måste Sverige och Rumänien samarbeta i frågan om gatutiggeriet.”

Detta skrev Rumäniens ambassadör i februari månad, i ett försök att göra något åt situationen.

Vi har hemlösa medborgare. Vi har medborgare som kan dö för att de inte får den vården de behöver. Vi måste prioritera våra egna kommunmedborgare före EU-medlemsländernas.

Skulle Rumänien få fullvärdigt medlemskap i Schengen, skulle problemet förvärras.

Det verkar finnas en konsensus bland övriga partier att Umeå inte kan göra något på grund av hindrande lag. Därför menar man att frågan skall tas av regeringen. Så är emellertid inte fallet. Det självklara är att ändra i ordningsföreskrifterna med syfte att begränsa gatutiggeriets omfattning.

Att vidare erbjuda EU-migranterna hemresa är i enlighet med FN:S deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 25, 26.
Idag kan vi inte erbjuda romerna ens tak över huvudet, då vi inte har lägenheter i överflöd – och i den mån vi har det, går det ut över andra grupper som är hemlösa (läs: medborgare).

Det övriga partier således föreslår är att vi ska fortsätta tangera deklarationen, inte samarbeta med Rumänien för integrationen av romerna, och att skjuta vidare ansvaret till regeringen. Allt under täckmanteln att vara ”snäll”.

Björn Söders uttalande

Av , , 8 kommentarer 24

”Kan man inte vara både jude och svensk, samtidigt?

– Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har levt i Sverige under lång tid.”

– Björn Söder

 

Såvitt jag förstod det ej förvrängda citatet så menar Björn att judar ofta identifierar sig som Svenskar när de blivit medborgare. Men att det inte medför några problem i de fall de inte gör det.

Han poängterar att man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet.

Det är lättare att integrera människor om alla delar idén om att man bor i samma land, istället för att inte känna sig som en del av Sverige.

Till följd av citatet har – enligt journalister som ringt till oss under morgontimmarna – ”många samer” kritiserat vår hållning angående rennäringslagen. Kritiker har också menat att vi saknar insikt i ”samefrågan”.

För att besvara kritiken:

Blodsband avgör idag vem som ska ha rätt att bedriva renskötsel. Många samer saknar idag rätt. Kvinnor missgynnas enligt bl a Andrea Amfts doktorsavhandling ”Sápmi i förändringens tid”; men få samer över huvud, har idag rätt att bedriva renskötsel.

Vi Sverigedemokrater är mot särlagstiftning, särskilt sådan som leder till att vissa får det bättre beroende av blodsband och kön.

Detta sagt. Samer har levt i Sverige under många generationer. De ska inte diskrimineras. Samisk kultur ska givetvis främjas, och vi har anslagit medel till detta i vår budget.

Vad gäller vårt landstingsprogram så anser vi emellertid att vården bör prioriteras.