Petter Nilsson(SD)

Kulturplansdebatten

Av , , 1 kommentar 32

Bakgrund

Majoritetens kulturplan som övriga partier röstade på, planerar en expansiv skattefinansiering av kulturen i Västerbotten.
Det innebär att mindre medel kommer gå till vård.

Sverigedemokraternas budget bygger på att dra ned kostnader för administration, kultur och förtroendemannaorganisation.
Att mer medel behöver komma vården till del.

Vårdpersonalen går på knäna. Vi vet att neddragningar på personal kommer leda till omfattande bekymmer. Detta kommer leda till mer hyrpersonal. Det kommer leda till att vi behöver köpa mer vård när vi inte klarar erbjuda vård inom vårdgarantin.

Sverigedemokraterna föreslog därmed en kulturplan i enighet med vår budget. Det sagt finns satsningar inom kultur, och främst för att kulturen i större omfattning ska komma hela länet till del. Men över huvud så innebär vår kulturplan att mindre medel går till just kultur.

Debatten

I debatten framkom att majoriteten och övriga valde att planera för mer medel till kultur. Man menar att detta ska generera större intresse för barnfamiljer och övriga att flytta till länet.
Hur det nu kan vara viktigare att ha god tillgång till kultur än att vi kan säkra en trygg vård eller förskoleplatser är bortom mitt förstånd.

Bekymret är påtagligt, även i större kommuner. Både Umeå och Skellefteå lägger mycket skattemedel på kultur, och delen av skatter som går till kultur i stället för vård är expansiv – vilket också stöds i majoritetens kulturplan.
Umeå kommun lägger idag i särklass mest medel på kultur. Av alla kommuner i Sverige. Totalt sett lägger Umeå kommun nästan 40% mer än kommunen som näst efter Umeå lägger mest på kultur enligt Dagens Samhälle.

Glädjande var emellertid att ledamöter inom moderaterna också problematiserade satsningarna inom kultur. Det var emellertid en aning oklart varför de inte yrkade bifall till kulturplanen som föreslog mindre medel till kultur. Får väl förutsätta att partipiskan fortfarande viner.

Metadebatt

Vi skall komma ihåg att Majoriteten och alliansen har begränsat den rätten väljarna gett oss till platser inom regionala utvecklingsnämnden. Att anklaga oss för att inte inkomma med synpunkter rörande Kulturplanen blir konstigt, eftersom det kräver en plats i regionala utvecklingsnämnden.

Socialdemokraternas taktik var förhållandevis tydlig: Vi skulle lägga vår talartid på att reagera. Lite väl löjligt blev det med tusen frågor på vår kulturplan, medan Socialdemokraterna inte fick särskilt många frågor rörande sin kulturplan.
Tanken bakom taktiken är förstås att vi inte ska få möjlighet eller förutsättning att tala för vår kulturplan, och främst varför prioriteringarna behöver göras. Socialdemokraterna säger sig vilja både satsa på kultur och vård, men det innebär i realiteten att man lägger medel vården behöver på kultur. Framförallt när planen föreslår att utveckla kultursatsningarna.

Mottagning i Media 

Opera eller vård?
VK, samt övriga partier väljer prioritera opera.

Att media har ett intresse av att satsa på kultur är kanske inga större märkligheter. VK har fokuserat på att 22% får ta del av operaföreställningar.
Kanske stämmer det för VK:s kulturredaktion. Men inte för länets befolkning.

När det kommer till antal besök på operaföreställningar har vi fått olika bud ifrån Norrlandsoperan, intitialt har vi räknat med en lägre siffra – som var tillgängliga genom Norrlandsoperans årsredovisning för 2018.
Senare har jag emellertid tagit kontakt med Norrlandsoperan för att få en precis siffra, i det senare underlaget kan jag räkna att sammantaget 7700 personer i Västerbotten besökt operaföreställningar.
Detta innebär att det märkligt nog finns en diskrepens från årsredovisningen vilket jag kan tycka förtjänar ett höjt ögonbryn.

Nåväl. Oavsett förändrar inte detta vårt arguments natur. Låt oss säga att 10 000 personer besöker operan.
Nu är vi förvisso övertygade om att många åter besöker operan, men låt oss vara generösa och också hantera dessa 10 000 hypotetiska besökare som att alla är unika besökare.
Ändå blir det bara på sin höjd att operan kommer 3,7% av befolkningen till del.

Det innebär att minst 19 av 20 västerbottningar inte har intresse av operaföreställningarna Norrlandsoperan erbjuder.

Vi ska komma ihåg att operan är särskilt kostnadsdrivande. Även om Norrlandsoperan AB även hanterar Dans, konst, galleria, restaurang och musik ska vi komma ihåg att de övriga delarna tillsammans är betydligt mindre verksamheter än operan.
De skulle gå utmärkt att driva genom fria kulturaktörer med kommunala bidrag.

Det skulle därmed bli ytterst märkligt om media skulle agera demagoger och påstå att Norrlandsoperans föreställningar lättsamt skulle innebära 60 000 besök om man sammanräknade operaverksamhet med övriga besök.
Vilket jag förutsätter att de inte gör. De har troligtvis bara fått fel siffra.

Kärlek mellan partigränserna

Av , , 2 kommentarer 29

Politik är en förtroendebransch. Ibland kan ett parti drabbas av att man har företrädare som kanske inte gör sitt jobb, eller som har en
annorlunda ideologisk grund vilken är oförenlig med partiet.

Nina Burchardtblev petad från S för att hon blivit kär. Hon blev förälskad i en Sverigedemokrat.

Därpå gjorde Socialdemokraterna bedömningen att hon inte längre kunde företräda partiet.

”Gemenskap, delaktighet och alla människors lika värde är fina ord vi använder oss av inom partiet, men det gäller inte i praktiken, inte för mig. Min socialdemokratiska ideologi är den person jag är, jag är född och uppvuxen med den och den är orubbar. Jag står starkt för alla människors lika värde och att alla har rätten att älska den man vill. Det kommer jag alltid att göra. Synd att vissa styrande i mitt parti i kommunen inte delar min uppfattning i den frågan. Inte på något sätt har jag misskött mitt uppdrag.”
Skriver hon bland annat i ett inlägg på facebook, där hon talar ut.

Jag räds att S gjorde sig av med henne för att hon blev kär i en Sverigedemokrat, något som riskerade att väljarnas förtroende skulle rubbas för partiet.
Har emellertid väldigt svårt att tro att S-väljarna skulle ställa sig bakom en såpass osolidariskt grund för att göra sig av med en politiker. Att man inte ska få älska den man vill.

Skulle detta ske även i Västerbotten?

Danmark stänger gränsen till Sverige från och med idag.

Av , , Bli först att kommentera 30

Vi nordiska länder har en gemensam historia, till stor del en gemensam kultur. Vi har samarbete inom en rad olika områden. Efter andra världskrigets slut sökte de nordiska länderna integrera sig, och ett fördjupat samarbete ingicks rörande passfrihet mellan de nordiska länderna.

Nu stänger Danmark gränsen mot Sverige, på grund av att Sveriges grova brottslighet påverkar Danmark.

”Vi välkomnar att Danmark vidtar åtgärder för att bekämpa kriminalitet i Öresundsregionen. Efter att vi införde inre gränskontroll mot Danmark såg vi bland annat hur bostadsinbrotten gick ner i södra Sverige. Jag har respekt för att danska regeringen förstärker gränskontrollen i syfte att hålla kriminella kort”, skriver inrikesminister Mikael Damberg (S) i en skriftlig kommentar till SVT – 10 oktober.

Min förhoppning är att svenska socialdemokrater börjar rannsaka sitt parti, utifrån ett fokus på de kraftiga skillnader som finns mellan den svenska socialdemokratin och systerpartiet i Danmark.

Nej, SD var inte inbjudna att tala under ”Manifestation i Umeå till minne av kristallnatten”

Av , , 2 kommentarer 21

I år så noterade jag igen att jag blivit inbjuden att närvara under facebook-evenemanget med samma namn. En öppen inbjudan. Möjligheten att tala presenterade sig inte detta året heller.

Trots att Sverigedemokraterna inte blivit erbjudna möjligheten att tala under manifestationen så har jag återkommande valt att närvara på manifestationen.

Även detta år har jag fått höra att oriktiga rykten, exempelvis ”SD har valt att inte tala”. Jag har fått frågor som ”varför vi inte representerar”.

Det enkla svaret var att vi inte var inbjudna att tala.

Magstarkt av Trafikverket

Av , , Bli först att kommentera 21

När frågan om sänkta hastigheter remitterades till regionen och kommuner var Sverigedemokraterna återkommande väldigt kritiska till att införa hastighetsbegränsningar.

Att nu länsstyrelsen väljer att reklamföra hastighetsbegränsningarna för skattemedel tycker jag är magstarkt. Att man sedan på hemsidan säger sig ha ”skriftligen bemött remissinstansernas synpunkter” är om något en indikator på hur man hanterat kritiken.

Anledningen varför man väljer att reklamföra hastighetsändringarna är förstås att rädda ansiktet nu när man fört igenom förslaget som knappast har någon folklig förankring – men som har stora negativa konsekvenser, inte minst för landsbygdsbor som i vanlig ordning hanteras styvmoderligt.

 

När oförutsedda medel går till innovation istället för vård

Av , , Bli först att kommentera 16

När man handhar sin egna ekonomi är det ofta klokt att ha en buffert för att täcka upp kostnader som kan uppstå. Det är rimligt att ha medel till övers, ifall man exempelvis plötsligt får en vattenläcka.

Man vet att man kan täcka kostnaden för det som absolut behövs göras – just nu.

Att Regionen har ekonomiska bekymmer tror jag inte gått någon förbi. Det har också slutat i att majoriteten i regionen behövt dra ned inom områden, även där regionen redan har en vattenläcka.

Övriga partier har emellertid lagt buffertmedelInnovation.

Som ni förstår blir det hela väldigt märkligt. Som politiker börjar man då fundera hur man bättre ska kunna hantera innovationssatsningar – och ordentligt budgetera för dem.

I en motion som kommer upp under kommande regionfullmäktige föreslår vi att införa en innovationsfond i likhet med exempelvis den Stockholms Län idag har.

Jag tycker inte alls det är acceptabelt att man sätter i system att låta regionens buffert gå till innovation. Det gör att vi får svårare att parera i lägen där vi behöver medel för att säkra viktig vårdverksamhet.

 

Förkastar Ebba SD?

Av , , Bli först att kommentera 19

I samband med KD:s riksting tydliggörs kontrasterna mellan KD regionalt och KD som riksparti.

Det kanske mest anmärkningsvärda jag tagit del av är följande citat:

”– Ebba förkastar fullständigt SD:s politik men menar att alla partier ska behandlas lika. Annars kantrar politiken, enligt rikstingets general.” rapporterar Vk.

Då slås jag till minnes om hur Ebba exempelvis dömt ut mångkultur, och sagt att detta politiska projekt inte skall fortgå. Samtidigt har KD i regionen konsekvent stöttat majoritetens driv för mångkultur som politiskt projekt, och mest troligt också kommer göra det framgent genom att rösta igenom majoritetens kulturplan under kommande regionfullmäktige.
Vill tro att det är av godo att dessa kontraster också blir tydliga för väljarna.

Regionsjukvård kräver specialistläkare

Av , , 1 kommentar 13

I dagsläget har vi en tydlig flaskhals för att få legitimerade läkare, men framför allt också specialistläkare. Den flaskhalsen är AT-platserna. Ett område majoriteten tar medel ifrån.

Vi utbildar många läkare, vilket är bra, men när de inte legitimeras, utan istället tvingas arbeta som icke-legitimerade underläkare tar vi inte till vara på den kompetens vi har på ett bra sätt.

Ett stort bekymmer är att det tar lång tid att bli färdig specialistläkare. I Hälso- och sjukvårdslagen(10 kap 5 §) tydliggörs att vi inte får låta AT-platser vara en flaskhals. Samtidigt drar regionmajoriteten ned på just det området, som redan idag är en flaskhals, och som faktiskt inte kostar fruktansvärt mycket.

Det är besynnerligt att man – till följd av besparingskrav – med den ena handen säger sig vilja undvika att spara på de uppgifterna som rör regionsjukvården, men med andra handen ta bort AT-platserna.

Bekymret är att de väl hänger ihop. AT-platser är en grundläggande förutsättning för att sörja för framtida specialistläkare.

Det går inte att bedriva regionsjukvård utan specialistläkare.

Nationalsången stryks ur skolplanen

Av , , 1 kommentar 21

Tidigare i veckan uppmärksammade expressen att skolverket strök nationalsången ur skolplanen. För vem som än läser skolverkets förslag så står det uppenbart att den nya skrivelsen är innehållsmässigt annorlunda. Avsikten är tydlig.

Den nya skrivelsen riskerar både utesluta nationalsången likväl som nordisk barnvisetradition.

Ytterst märkligt försvar av skolverket som skyddar sina revideringar av skolplanen – som ska vara en vägvisare för lärare – genom att hävda att lärarna ”vet att nationalsången och de vanligaste psalmerna ryms inom ’musikaliska traditioner vid olika högtider'”.

Droppen urholkar dessvärre stenen.

 

 

Formuleringen

”Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.”

Ersattes med

”Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang och musikaliska traditioner vid olika högtider.”

 

Skolverket svarar på sin hemsida:

Nej, men i musik föreslår vi formuleringen ”Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang och musikaliska traditioner vid olika högtider” istället för ”nationalsången och några av de vanligaste psalmerna”. Det ger läraren ett större utrymme att anpassa musikval till musikaliska traditioner vid olika högtider. Landets musiklärare vet att nationalsången och de vanligaste psalmerna ryms inom ”musikaliska traditioner vid olika högtider”.

Pensionsmedel före bidragsfusk

Av , , Bli först att kommentera 19

Jonas Andersson i Skellefteå(SD) höjde i sin interpellationsdebatt mot Ardalan Shekarabi(S) bekymret med att minderåriga kan få efterlevandestöd ifall en eller båda föräldrarna avlidit – utan att man visat upp dödsattest, utan att register samkörs mellan olika samhällsaktörer.

Kostnaderna har skjutit i höjden senaste åren, då regelverket lämnar stora tomrum.

Minderåriga med uppehållstillstånd i Sverige kan få efterlevandestöd upp till 3100 kr i månaden.

Är övertygad om att – precis som Jonas anför – de flesta hellre skulle vilja se att mer medel istället går från Pensionsmyndigheten till de fattigaste pensionärerna.