Petter Nilsson(SD)

Kulturplansdebatten

Bakgrund

Majoritetens kulturplan som övriga partier röstade på, planerar en expansiv skattefinansiering av kulturen i Västerbotten.
Det innebär att mindre medel kommer gå till vård.

Sverigedemokraternas budget bygger på att dra ned kostnader för administration, kultur och förtroendemannaorganisation.
Att mer medel behöver komma vården till del.

Vårdpersonalen går på knäna. Vi vet att neddragningar på personal kommer leda till omfattande bekymmer. Detta kommer leda till mer hyrpersonal. Det kommer leda till att vi behöver köpa mer vård när vi inte klarar erbjuda vård inom vårdgarantin.

Sverigedemokraterna föreslog därmed en kulturplan i enighet med vår budget. Det sagt finns satsningar inom kultur, och främst för att kulturen i större omfattning ska komma hela länet till del. Men över huvud så innebär vår kulturplan att mindre medel går till just kultur.

Debatten

I debatten framkom att majoriteten och övriga valde att planera för mer medel till kultur. Man menar att detta ska generera större intresse för barnfamiljer och övriga att flytta till länet.
Hur det nu kan vara viktigare att ha god tillgång till kultur än att vi kan säkra en trygg vård eller förskoleplatser är bortom mitt förstånd.

Bekymret är påtagligt, även i större kommuner. Både Umeå och Skellefteå lägger mycket skattemedel på kultur, och delen av skatter som går till kultur i stället för vård är expansiv – vilket också stöds i majoritetens kulturplan.
Umeå kommun lägger idag i särklass mest medel på kultur. Av alla kommuner i Sverige. Totalt sett lägger Umeå kommun nästan 40% mer än kommunen som näst efter Umeå lägger mest på kultur enligt Dagens Samhälle.

Glädjande var emellertid att ledamöter inom moderaterna också problematiserade satsningarna inom kultur. Det var emellertid en aning oklart varför de inte yrkade bifall till kulturplanen som föreslog mindre medel till kultur. Får väl förutsätta att partipiskan fortfarande viner.

Metadebatt

Vi skall komma ihåg att Majoriteten och alliansen har begränsat den rätten väljarna gett oss till platser inom regionala utvecklingsnämnden. Att anklaga oss för att inte inkomma med synpunkter rörande Kulturplanen blir konstigt, eftersom det kräver en plats i regionala utvecklingsnämnden.

Socialdemokraternas taktik var förhållandevis tydlig: Vi skulle lägga vår talartid på att reagera. Lite väl löjligt blev det med tusen frågor på vår kulturplan, medan Socialdemokraterna inte fick särskilt många frågor rörande sin kulturplan.
Tanken bakom taktiken är förstås att vi inte ska få möjlighet eller förutsättning att tala för vår kulturplan, och främst varför prioriteringarna behöver göras. Socialdemokraterna säger sig vilja både satsa på kultur och vård, men det innebär i realiteten att man lägger medel vården behöver på kultur. Framförallt när planen föreslår att utveckla kultursatsningarna.

Mottagning i Media 

Opera eller vård?
VK, samt övriga partier väljer prioritera opera.

Att media har ett intresse av att satsa på kultur är kanske inga större märkligheter. VK har fokuserat på att 22% får ta del av operaföreställningar.
Kanske stämmer det för VK:s kulturredaktion. Men inte för länets befolkning.

När det kommer till antal besök på operaföreställningar har vi fått olika bud ifrån Norrlandsoperan, intitialt har vi räknat med en lägre siffra – som var tillgängliga genom Norrlandsoperans årsredovisning för 2018.
Senare har jag emellertid tagit kontakt med Norrlandsoperan för att få en precis siffra, i det senare underlaget kan jag räkna att sammantaget 7700 personer i Västerbotten besökt operaföreställningar.
Detta innebär att det märkligt nog finns en diskrepens från årsredovisningen vilket jag kan tycka förtjänar ett höjt ögonbryn.

Nåväl. Oavsett förändrar inte detta vårt arguments natur. Låt oss säga att 10 000 personer besöker operan.
Nu är vi förvisso övertygade om att många åter besöker operan, men låt oss vara generösa och också hantera dessa 10 000 hypotetiska besökare som att alla är unika besökare.
Ändå blir det bara på sin höjd att operan kommer 3,7% av befolkningen till del.

Det innebär att minst 19 av 20 västerbottningar inte har intresse av operaföreställningarna Norrlandsoperan erbjuder.

Vi ska komma ihåg att operan är särskilt kostnadsdrivande. Även om Norrlandsoperan AB även hanterar Dans, konst, galleria, restaurang och musik ska vi komma ihåg att de övriga delarna tillsammans är betydligt mindre verksamheter än operan.
De skulle gå utmärkt att driva genom fria kulturaktörer med kommunala bidrag.

Det skulle därmed bli ytterst märkligt om media skulle agera demagoger och påstå att Norrlandsoperans föreställningar lättsamt skulle innebära 60 000 besök om man sammanräknade operaverksamhet med övriga besök.
Vilket jag förutsätter att de inte gör. De har troligtvis bara fått fel siffra.

En kommentar

  1. Gert Karlsson

    ”Konsten” att äta kakan och samtidigt spara den för framtida bruk har inte SD utvecklat fullt ut ännu.
    Övriga partier har uppenbart utvecklat den ”konst”nivån. Denna fiktiva egenskap hos dessa partier gör att dess väljare och tillskyndare helt rätt flyr till Sverigedemokraterna. Och detta rör inte bara denna sakfråga, utan är mer ett uttryck för andra partiers arrogans för sina väljares förmåga att förstå verkligheten. Den verklighet som i motsats till många politiker veklighet, hos folk flest är en veklighet på riktigt.

Lämna ett svar till Gert Karlsson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.