Petter Nilsson(SD)

Mer medel måste gå till vård!

Av , , 1 kommentar 29

Mindre pengar till administration(ej medsek), kultur, regional utveckling och förtroendemannaorganisation.

För det är nämligen så att man måste kunna finansiera satsningar man vill göra. Det innebär att man måste prioritera mellan verksamheter. Det här har inte övriga partier anammat i Region Västerbotten. Istället återfinns främst besparingar inom vård, medan man behåller satsningar inom administration, kultur, regional utveckling och förtroendemannaorganisationen.

Kostnader för administration har stigit mycket. Vi måste vara redo att skära i området, och då talar vi inte om medicinska sekreterare. Vi vet att vi behöver prioritera inom kultur. Regional utveckling har den senaste tiden blivit synonymt med kostsamma prestigesatsningar som resor till Bologna, representation på Grand Hôtel i Stockholm med mer. Och vissa till synes menningslösa förtroendemannaorgan som vi faktiskt inte behöver.

Vi har vart tydliga med att vi behöver dra ned medel på vårdperfira områden för att kunna satsa ordentligt på vården.

Fasansfullt med bilbränder i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 52

Vi har sett fenomenet med bilbränder växa fram i andra städer i Sverige, bilbränder är nästan alltid är anlagda bränder, fenomenet har kopplingar till organiserad brottslighet och utanförskap – och nu verkar tiden ha hunnit ikapp även vårt Umeå.

Vi ska inte förekomma polisens utredning, men det är inte orimligt att anta att bilarna inte självantänt. Utifrån detta bör vi redan nu fundera över hur vi gemensamt ska agera, för att sända kraftfulla signaler om att Umeå inte tänker tolerera att gängkriminalitet och organiserad brottslighet får något som helst utrymme.

Umeå är inte längre den trygga staden som man från vänsterhåll försökt göra gällande. Vi har bekymmer. Det är allmänt känt att vissa områden i Umeå är mindre behagliga att bo och bedriva verksamhet inom. Det medför att många med ekonomiska resurser söker sig ifrån kända belastade områden. Medan andra med begränsade resurser tvingas bo kvar.

Det är förstås många som påverkas direkt och indirekt när nu detta inträffat. Att vakna upp och plötsligt inse att en viktig del av ens tillvaro brunnit upp är förståeligt förskräckligt för de som berörs. Att därefter inte kunna lita på att samhället är tillräckligt tryggt för en att ha sin egendom ifred i Umeå är förfärligt, men blir verklighet både för de som direkt berörts, men även för många som bor i Umeå.

Vi måste man ta detta på allvar från politiskt håll. Signalerna måste vara tydliga, och åtgärderna rejäla. Detta gäller förstås kommunal, regional och nationell nivå.

Varför försvarar regeringen dömda våldtäktsmän?

Av , , 2 kommentarer 46

Ämnet i rubriken!

Vi har människor som uppehåller sig i vårt land, människor som aktivt sökt sig till Sverige och som begår fruktansvärda brott. Enligt regeringen ska dessa människor inte utvisas. Man blir minst sagt upprörd. Dömda våldtäktsmän skall utvisas. Det borde rimligen vara sunt förnuft – garanterat menar väljarna detsamma. Detta har starkt stöd hos det svenska folket.

Jag vill lyfta fram ett bra inlägg från en av riksdagens skarpaste politiker.

Jonas M Andersson har mångårig erfarenhet inom arbete med migration. Han har erfarenheter och kompetens som politiker från övriga partier saknar. Det blir väldigt tydligt när man tar del av hans inlägg i migrationsdebatter överlag. 

Våldtäkter ska inte få förekomma i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 34

“Det arbete som kvinno- och tjejjourer gör för våldsutsatta är en viktig del av länets folkhälsoarbete. Region Västerbotten bör därför stötta detta på lämpligt sätt.” Skrev majoriteten i försvar till folkhälsobidraget.

Vår interpellation om att övriga partier stoppar utbetalning av folkhälsobidraget kommer upp under Regionfullmäktige i februari, där Sverigedemokraterna fortsatt vill ge medel till tjej- och kvinnojourerna såvida man har välmotiverade ansökningar. Vi är skeptiska till övriga partiers agerande i frågan.

Men jag är överlag oroad över avsaknaden på politisk vilja att arbeta med trygghet från övriga partier.

Västerbotten behöver en stärkt trygghet.
Har tagit del av VK:s granskning av sexbrott i länet. BRÅ har tidigare gjort undersökningar rörande brottslighet hos personer födda i Sverige och i Utlandet, men senaste undersökningen var gjord 2005.

Av de 43 fall VK granskat har cirka 40% av våldtäkterna utförts av utländska medborgare. Noterar alltså att överrepresentationen tyvärr är stor. Tyvärr blir det svårt att jämföra siffrorna med exempelvis Uppdrag Gransknings undersökning från 2018, där man använt det större och mer träffsäkra begreppet ”utlandsfödda”.

Uppdrag granskning har också granskat ämnet, men som BRÅ undersökt utifrån utlandsfödda istället. VK har endast utgått ifrån utländska medborgare.

Vi ska komma ihåg att de med utländsk bakgrund även inbegrips inom gruppen svenska medborgare.

Men även så vill jag lägga emfas på att länets invånare enligt SCB bara utgörs av 10,6% av utländska medborgare, vilket innebär att den statiska risken att en utländsk medborgare begår våldtäkt jämfört med en svensk är cirka fem gånger så stor.

Självfallet ska inte våldtäkter få förekomma men i de fall de inträffar, måste de drabbade få bra stöd.

 

Information om Corona-viruset

Av , , 1 kommentar 15

Ser särskild anledning att beröra just information rörande Coronaviruset. Läste en debattartikel av en oroad debattör, som tyckte att informationen rörande Coronaviruset inte finns lätt tillgänglig genom våra myndigheters hemsidor.

Region Västerbotten och Länsstyrelsen svarar en oroad debattör att information är lätt att ta del utav. Och visst är det lätt att känna till vart informationen finns utlagd om man också skriver under som kommunikationsdirektör samt Kommunikationschef. Det är hälsosamt att gå utanför sina egna referensramar. Säkerligen stöter de som arbetar med kommunikation på information i större omfattning än medborgare i allmänhet.

Jag menar att god tillgång till tydlig och väl nyanserad information inte är ett hinder för onödigt stor oro. Tvärtom är god kommunikation en förutsättning för att allmänheten ska kunna skapa en klar bild över smittoläget.

Sverigedemokraterna har vart tydliga i regionen att vi vill ha stärkt information om Coronaviruset, likväl som stärkt beredskap och rutiner för eventuella pandemier där kommunikation förstås är en viktig bit som behöver bli bättre.

Detta nämndsinitiativ var det första i modern tid i Regionstyrelsen, och avslogs av samtliga övriga partier.

 

Vill samtidigt föra vidare att mer information om viruset finns här.

Respektera folkvilja och demokrati.

Av , , 1 kommentar 23

Återigen visar liberala EU-företrädare som Fredrick Federley förakt för folkvilja och demokrati. Håller de inte med så kastar de epitet och lägger sig på en låg nivå.

När det gäller brexit, oavsett om man håller med om att det är rätt eller fel av Storbrittanien att gå ur EU så bör man överväga sympatisera med viljan att få ett större nationellt självbestämmande. Jag gör det.

Förhoppningsvis lägger både EU och Storbrittanien prestige åt sidan för att hitta ett bra samarbete framgent. Låt oss önska Storbrittanien lycka till i framtiden.