Petter Nilsson(SD)

Våldtäkter ska inte få förekomma i Sverige

“Det arbete som kvinno- och tjejjourer gör för våldsutsatta är en viktig del av länets folkhälsoarbete. Region Västerbotten bör därför stötta detta på lämpligt sätt.” Skrev majoriteten i försvar till folkhälsobidraget.

Vår interpellation om att övriga partier stoppar utbetalning av folkhälsobidraget kommer upp under Regionfullmäktige i februari, där Sverigedemokraterna fortsatt vill ge medel till tjej- och kvinnojourerna såvida man har välmotiverade ansökningar. Vi är skeptiska till övriga partiers agerande i frågan.

Men jag är överlag oroad över avsaknaden på politisk vilja att arbeta med trygghet från övriga partier.

Västerbotten behöver en stärkt trygghet.
Har tagit del av VK:s granskning av sexbrott i länet. BRÅ har tidigare gjort undersökningar rörande brottslighet hos personer födda i Sverige och i Utlandet, men senaste undersökningen var gjord 2005.

Av de 43 fall VK granskat har cirka 40% av våldtäkterna utförts av utländska medborgare. Noterar alltså att överrepresentationen tyvärr är stor. Tyvärr blir det svårt att jämföra siffrorna med exempelvis Uppdrag Gransknings undersökning från 2018, där man använt det större och mer träffsäkra begreppet ”utlandsfödda”.

Uppdrag granskning har också granskat ämnet, men som BRÅ undersökt utifrån utlandsfödda istället. VK har endast utgått ifrån utländska medborgare.

Vi ska komma ihåg att de med utländsk bakgrund även inbegrips inom gruppen svenska medborgare.

Men även så vill jag lägga emfas på att länets invånare enligt SCB bara utgörs av 10,6% av utländska medborgare, vilket innebär att den statiska risken att en utländsk medborgare begår våldtäkt jämfört med en svensk är cirka fem gånger så stor.

Självfallet ska inte våldtäkter få förekomma men i de fall de inträffar, måste de drabbade få bra stöd.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.