Petter Nilsson(SD)

Sjuklövern tar inte ansvar!

Av , , 2 kommentarer 23

I Region Västerbotten väljer sjuklövern att lägga mindre medel till vård och vårdpersonal, och mer medel till administration, kultur, regional utveckling och förtroendemannaorganisation.

De prioriterar i enighet under coronapandemi.

Vårdförbundet, Ledarna, Kommunal, Läkarföreningen, Vision och SACO har med all önskvärd tydlighet problematiserat besparingar inom sjukvård. Ändå genomför övriga partier detta.

Samtidigt får kultur, regional utveckling, ”regionresor till hong kong”, brysselkontor, lobby, och verkningslös förtroendemannaorganisation omfattande medel av sjuklövern.

Högst anmärkningsvärt är att media i sin rapportering av budget inte problematiserar prioriteringarna övriga partier gör, samt den konsensus som tycks råda dem emellan.

Vård och vårdpersonal gick på knäna långt redan innan coronapandemi på grund av majoritetens ständiga nedskärningar. Man blir uppriktigt sagt förbannad när man ser alla övriga partier lovorda personal utan att satsa medel.

Trots uteblivna budgetsatsningar på vården från övriga partier kunde man höra det argumenteras för SD:s budgetpolitik när vissa företrädare framförde sin visioner

Sverigedemokraternas budget finns här.
Majoritetens budget finns här.
Alliansens budget finns här.

Nationaldagsfirande och Black Lives Matter i Umeå

Av , , 9 kommentarer 21

Idag firar vi nationaldagen i Sverige, och i Umeå.
Många ägnar en tanke åt de generationerna innan. Det blod, svett och de tårar som byggt vårt land.
Nationaldagen är den dag vi alla firar att vi tillsammans utgör en demokratisk nation.

Firandet i år blir kanhända en aning mer begränsat till följd av corona, och kanske får man önska varandra ett grattis eller en trevlig nationaldag över telefonen för att undvika riskera närståendes eller ens egna hälsa.

Nu har förvisso betydelsen av nationaldagen vattnats ut en aning, och ofta finner sig många svenskar mer patriotiska under en landskamp än under nationaldagen.
Man kan absolut önska att vi vore bättre på att ordentligt fira nationaldagen. Att tillsammans fira Sveriges nationaldag.

Samtidigt har bland annat Mahmoud Chninou (S), valt att ha en demonstration för att protestera mot – vad jag förstår – polisens rasism i Umeå.
Dödsskjutningar i Sverige över huvud är en förhållandevis sällsynt företeelse med genomsnittligt 6 personer som dödas årligen av polis.
Förvisso är det väl sällan någon nyhet att socialdemokrati protesterar mot sig själva, exempelvis under första maj när man sitter i regering.

Demonstrationen står i skarp kontrast till nationaldagsfirandet som annars firar vår allas nations dag. Istället riskerar den öka polariseringen.
Det mest bekymmersamma är emellertid att man riskerar sin egna, och samhällets hälsa under pågående coronapandemi.

”Black lives matter”, kan således medföra den ytterst olyckliga konsekvensen att folk i större omfattning dör.

Sverigedemokraternas regionplan 2021 med plan till 2024.

Av , , 3 kommentarer 16

Sverigedemokraterna har lämnat in sin regionplan och budget i Region Västerbotten.

Vi satsar på vård och vårdpersonal. Det handlar om att sörja för att vi klarar oss igenom coronapandemin, och vård måste få kosta.

Vi tar medel från administration, kultur, regional utveckling och förtroendemannaorganisation. Sammantaget medför våra besparingar att vi kan satsa 86 miljoner kronor på ramförstärkning för primärvård och hälso- och sjukvård för att bättre hantera corona. En ram om 7 miljoner kronor för att möjliggöra samverkan för att stärka småföretag. En satsning om 4 miljoner kronor för en stärkt försörjning av skyddsmaterial. En lägre prognosticerad hemtagning av omställningsplanen, samt ett stärkt resultatmål.