Petter Nilsson(SD)

Positivt med moderaternas tillnyktrande rörande medel till islamism

Av , , Bli först att kommentera 18

Noterar Mattias Karlsson skrivit kring sin erfarenhet av moderaternas tidigare hållning.

Och utifrån detta perspektiv kan jag bara hålla med. Samtidigt har man i regionen (till skillnad från Sverigedemokraterna) valt att ge folkhälsobidrag till Islamiska föreningen i Västerbotten så sent som 2019.

Har funnit att det finns en viss fördröjning mellan riksorganisationernas förändrade hållning och regioner- samt kommuners.
Dock har man från kommunalt håll i Umeå kommun valt en mer sund hållning än i regionen, där man nekat medel till Ibn Rushd så sent som 2020.

Kanske är detta ett tillnyktrande som skett bara senaste halvåret,  men får hoppas att de behåller den kurs de valt att hålla den senaste tiden, men i enighet med vad Mattias också skriver så är det förstås också svårt för kommuner och regioner att rikta in sin politik efter riksorganisationen när partiet inte är fast grundat i värderingar.

Fler medborgare måste ha möjlighet att påverka kommunal verksamhet.

Av , , 2 kommentarer 21

När man blir förbaskad på att samhället inte fungerar som det borde, så är den konstruktiva vägen framåt att försöka förändra samhället i en positiv riktning.

Alla har inte möjlighet eller önskan att ingå i ett politiskt parti. Även om bland annat Sverigedemokraterna välkomnar nya medlemmar. Att man har valet att förbättra samhället som medborgare är verkligen bra. Det bidrar till att man får ett större syfte genom att man kan påverka, och samtidigt mår samhället bra av att uppmuntra för medborgare att konstruktivt förändra verksamheterna.

Alternativet är inte alls särskilt konstruktivt när man är förbaskad på hur verksamheten bedrivs: att knyta näven i fickan, muttra och grina illa. Det leder inte till någon förbättring av verksamheten, och det stärker inte ens syfte i tillvaron eller sociala kapitalet i samhället i stort.

Möjligheterna att som kommunmedborgare direkt kunna påverka den kommunala förvaltningen har funnits genom medborgarförslag tidigare i Umeå. Det togs emellertid bort.

Medborgarförslag är något meningsfullt för att både stärka det sociala kapitalet, och också för att stärka förtroendet för kommunal förvaltning.

Sverigedemokraterna föreslog tidigare att man skulle återinföra medborgarförslag i Umeå kommun.

Vi blev då hänvisade till den så kallade medborgarslussen.

Man tar där bort många element som medborgarförslag medför, och samtidigt orsakar medborgarslussen administrativa kostnader. Noterar att medborgarslussen därtill vart ur drift en tid.

Därtill menade man att medborgarförslagen skulle medfört en stor administrativ börda. Detta – vilket jag också anförde under debatten – saknade då relevans, eftersom vi haft särskilt få medborgarförslag sett till jämförbara kommuner.

Vi kommer iallafall fortsätta arbeta för att stärka inslag av direkt demokrati i syfte att stärka samhället och kommunens verksamheter.

Lägg inte ytterligare skattemedel på Islamism.

Av , , Bli först att kommentera 21

Sverigedemokraterna har återkommande vart tydliga med att vi inte kan ge medel till islamister.

SVT-artikeln har lyft problemet med att kommuner ger medel till radikala islamister. Även om det uppdagats att radikala islamister har haft politiska uppdrag, så är det nog troligtvis så att många politiker fastnat i ett slags tänk att man måste värdesignalera för att visa väljare att man är väldigt snäll.

Många väljare börjar emellertid vakna upp och ifrågasätta de besynnerliga prioriteringar sjuklvern gör.

I Regionen valde exempelvis övriga partier att ge folkhälsobidrag till Islamiska föreningen i Västerbotten. Vi ställde oss mot detta – som enda parti i regionen – när ärendet behandlades i regionstyrelsen.

Vi valde lägga en större del av folkhälsobidraget till tjej- och kvinnojourer samt utvalda brukarorganisationer, samtidigt som vi valde att begränsa de sammanlagda utbetalningarna jämfört med övriga partier.

Bra av Sjöstedt att vara redo koppla loss a-kassan från facken.

Av , , Bli först att kommentera 22

Kommer själv ihåg tiden när man kanske egentligen mest behövde en fackförening. När man valde att ideellt engagera sig för ett parti som var tillräckligt kontroversiellt för att ens evenemang bombhotats.

Arbetstrygghet är viktigt.

För egen del hade jag en god arbetsgivare, bra medarbetare och en bra chef.
Men samtidigt slår jag mig till minnes när IF Metall ringde upp,  ”Överväger du komma tillbaka till facket?” frågade telefonisten (med tydlig stockholmsdialekt) mig, varpå jag svarade att jag var Sverigedemokrat.

Telefonisten lade därefter på luren.

Ska vara tydlig med att det finns många bra företrädare inom facket. Säkert finns det många med mig som minns särskilt ett riktigt bra skyddsombud eller en särskilt duktig facklig företrädare.
Men varför i hellsicke tar sig fackledningen rätten att ge av medlemmarnas pengar till att sponsra ett särskilt parti?
I synnerhet som det partiet inte agerar i arbetarnas intressen?

Även om Sverigedemokraternas politik resonerar bättre med arbetarnas intressen så är det ändå principiellt fel att en arbetstagarorganisation ska ge stöd till ett politiskt parti. Det är synnerligen omöjligt att fånga upp den åsiktsdiaspora som alla medlemmar har, och att vara översittare och förklara att den fackliga ledningen bättre vet hur medlemmarna bör rösta är också jädra märkligt.

Nä. Debattartikeln är bra av Oscar Sjöstedt och Magnus Persson. Läs den.

Kriminella nätverk upprättar vägspärrar i Sverige.

Av , , Bli först att kommentera 18

När det svenska rättsamhället inte har tillräckliga resurser och befogenhet för att kunna stävja att kriminella nätverk upprättar vägspärrar i Sverige bör rimligen de flesta ifrågasätta huruvida S verkligen knäckte gängkriminaliteten 2017.

Samtidigt som en klar majoritet av våra medborgare tror att gängkriminaliteten kommer öka så måste man rannsaka sig själv ifall man är fast övertygad om motsatsen.

Verkningsfulla åtgärder behövs för att få bukt med den organiserade brottsligheten!

Återigen vill jag påstå att följande artikel från 2017 inte åldrats särskilt väl.

I Danmark sänker man pensionsåldern för särskilt slitsamma yrken.

Av , , Bli först att kommentera 20

I Danmark sänker man pensionåldern för särskilt slitsamma yrken. Det är annorlunda tongångar än i Sverige. Samtidigt har Danmark drivit återvandring medan Sveriges företrädare från övriga partier efterlämnar citat till eftervärlden såsom:

”Öppna era hjärtan” – Fredrik Reinfeldt (M)

och

”Mitt europa bygger inga murar” – Stefan Löfven (S).

 

Tror verkligen övriga partier att effektiviseringsplanen i regionen kommer hålla vad den lovar?

Av , , Bli först att kommentera 13

Under förra året lades effektiviseringsplanen, ”Omställning för en hållbar ekonomi”. Regiondirektören fick ansvaret att effektivisera regionens verksamheter.

Sverigedemokraterna har vart tydliga med att ge god marginal för att kunna täcka behoven i vården såvida effektiviseringsplanen inte skulle få fullständig hemtagningseffekt (alltså att man inte kan tillgodoräkna samtliga effektiviseringar som planen föreslår).

När budget lades i juni så valde samtliga övriga partier att räkna med att den liggande effektiviseringsplanen skulle innebära en fullständig hemtagning.

Visst är det populistiskt riktigt – dessutom enkelt – att låta regiondirektören bära hundhuvudet för sjuklöverns oförmåga att prioritera mellan regionens verksamheter. Samtidigt är det knappast intellektuellt hederligt.

Nu kommer budgeten att revideras senare i höst. Det är min förhoppning att sjuklövern också tar höjd för att effektiviseringsplanen inte når de mål den utlovar.

 

Satsa på vård och vårdpersonal

Av , , Bli först att kommentera 16

Regionens budget för kommande år togs i juni. Till skillnad från övriga partier prioriterade Sverigedemokraterna vården.

Vi har inte råd att lägga medel på kultur, regional utveckling och politikerkostnader i den omfattning vi gör idag. Samtidigt måste vi göra verkningsfulla insatser mot den ökande administrationen.

Det är min förhoppning att övriga partier tar sitt förnuft till fånga inför att budgeten revideras senare i år.

Förhoppningsvis inser i vart fall delar av sjuklövern att man måste prioritera inom regionens verksamheter.

Sjuklövern måste inse att en stor del av kulturverksamheten likväl som politikerkostnader/regionresor/konferenser/lobby och andra besynnerliga projekt inom regional utveckling inte är rimliga att prioritera högre än vård och vårdpersonal.

Sverigedemokraterna prioriterar vård och vårdpersonal!