Petter Nilsson(SD)

Fler medborgare måste ha möjlighet att påverka kommunal verksamhet.

När man blir förbaskad på att samhället inte fungerar som det borde, så är den konstruktiva vägen framåt att försöka förändra samhället i en positiv riktning.

Alla har inte möjlighet eller önskan att ingå i ett politiskt parti. Även om bland annat Sverigedemokraterna välkomnar nya medlemmar. Att man har valet att förbättra samhället som medborgare är verkligen bra. Det bidrar till att man får ett större syfte genom att man kan påverka, och samtidigt mår samhället bra av att uppmuntra för medborgare att konstruktivt förändra verksamheterna.

Alternativet är inte alls särskilt konstruktivt när man är förbaskad på hur verksamheten bedrivs: att knyta näven i fickan, muttra och grina illa. Det leder inte till någon förbättring av verksamheten, och det stärker inte ens syfte i tillvaron eller sociala kapitalet i samhället i stort.

Möjligheterna att som kommunmedborgare direkt kunna påverka den kommunala förvaltningen har funnits genom medborgarförslag tidigare i Umeå. Det togs emellertid bort.

Medborgarförslag är något meningsfullt för att både stärka det sociala kapitalet, och också för att stärka förtroendet för kommunal förvaltning.

Sverigedemokraterna föreslog tidigare att man skulle återinföra medborgarförslag i Umeå kommun.

Vi blev då hänvisade till den så kallade medborgarslussen.

Man tar där bort många element som medborgarförslag medför, och samtidigt orsakar medborgarslussen administrativa kostnader. Noterar att medborgarslussen därtill vart ur drift en tid.

Därtill menade man att medborgarförslagen skulle medfört en stor administrativ börda. Detta – vilket jag också anförde under debatten – saknade då relevans, eftersom vi haft särskilt få medborgarförslag sett till jämförbara kommuner.

Vi kommer iallafall fortsätta arbeta för att stärka inslag av direkt demokrati i syfte att stärka samhället och kommunens verksamheter.

2 kommentarer

  1. Lars

    Medborgarförslag kan ju också vara en uppmuntran till folk med goda ideer, som ju då får med sitt eget namn som idegivare till ett bra förslag, i stället för att det/de politiska partier som sitter vid makten ska få den äran utan att ha kommit med iden….

  2. Maria

    Medborgarförslag är också ett sätt att utveckla den lokala demokratin, då medborgarna får tänka till om närmiljön!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.