Petter Nilsson(SD)

(S)-ledamot i finansutskottet, kan väl inte mena att regionens underskott är ett signum för god budgetdisciplin!

Även om man rent av artikelns rubrik(”slopad kultur löser bara en bråkdel av problemet”) ser att riksdagsledamoten i någon mån köper att besparingar inom vissa områden inom kultur är en del i att lösa regionens ekonomiska bekymmer så valde Wiechel(S) oaktsamt ordet ”budgetdisciplin” för att beskriva Socialdemokraternas signum.

Man bör vara särskilt försiktig att påstå att en majoriteten i en region har god budgetdisciplin när de i tillsammans lade budgetförslag (S+V+MP+M+KD+L+C) året innan covid-pandemin. Att verksamheten året innan covidpandemin häftigt missade de – av majoriteten – satta ekonomiska ramarna.

Att majoritetens budgetdisciplin för 2019 lett till att Regionens balanskravsresultat nått minus en tredjedels miljard.
När man gått emot SD:s förslag att hantera investeringsbudget samtidigt med driftbudget, och beslutat göra detsamma först efter tjänstemän rekommenderat övriga partier göra detsamma.
När man återkommande ger samma medel till verksamheterna, och bara räknar upp dem oavsett vad medel går till.
När vårdpersonal går på knäna, och man väljer att satsa mer på regional utveckling, kultur, förtroendemannaorganisation och låter kostnader inom administration skena.
… listan går att göra lång

Låt mig sammanfattande säga följande:

Budgetdisciplin är inget direkt karakteristiskt för Socialdemkraterna i Region Västerbotten.

Blir tydligt för läsaren att den socialdemokratiske rikspolitikern rimligtvis känner till begreppet ”budgetdisciplin”, men använder det floskelartat i ett fattigt försök att vilseleda väljare.

Det blir dock intressant att fortsatt följa artikelserien när Socialdemokraternas riksdagsledamot i finansutskottet står svarslös mot de rimliga prioriteringar sverigedemokraternas fritidspolitiker från inlandet lyfte fram.

Det sagt föreslår vi inte att fullvärdigt ta bort exempelvis bibliotek (som för övrigt är lagstadgade), eller omfattande neddragningar på mindre kostsamma kulturella verksamheter. Istället ifrågasätter vi exempelvis operan som är synnerligen kostsam, och ramminskningar på kulturverksamhet över huvud, inte minst till följd av pandemin – där folkhälsomyndighetens rekommendationer också leder till att verksamhet inte går att bedriva i samma omfattning som vanligt.

Blir spännande att se vilken exotisk destination sjuklövern avser att resa till, inom budgetram för regionresan som de övriga partierna märkt pengar för i vårens budget – pandemi till trots…

En kommentar

  1. NN

    Typiskt s att bemöta lokala frågor av riksdagsledamöter, som rimligen inte kan behärska frågor ute i regionerna! Kan det möjligen vara kompetensbrist alternativt ovilja till dialog med väljarna bland de lokalt invalda?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.