Petter Nilsson(SD)

Rekordökning av covid i länet! Vi måste fortsatt ta pandemin på allvar.

Sedan tisdagen har 28 nya fall av covid-19 konstaterats i Västerbotten. Det är den största ökningen som rapporterats över ett dygn sedan pandemins början.

Ökningen är påtaglig. Det är viktigt att komma ihåg att vi fortfarande måste ta pandemin på allvar.

5 kommentarer

 1. Stefan

  Kolla i affärer folk struntar i avstånd. Kanske det är dags att införa tvång på munskydd i folksamlingar, vad tror du om det?
  Sedan läste jag tidigare att Björklöven tyckte att det borde gå släppa in mer… Hur tänker man? De har ju civid i föreningen redan osv.
  Tycker att regeringen borde ta i med hårdhandskarna.

 2. Brorson

  Skulle inte detta förhindras med den av A. Tegnell utlovade flockimmuniteten? Han har med regeringens gillande fått utföra ett experiment med ”kontrollerad” smittspridning, som hittills har kostat över 5.000 personer livet, enbart i Sverige, vilka hade haft mellan några månader och flera år kvar att leva, som Sverige hade gjort som andra länder. Därtill kommer viss export av smittan till andra länder. Utrikesminister Ann Linde har varit synnerligen aktiv med att kräva rätt för svenskar att resa fritt i andra länder och själva ta ansvar för att inte sprida eventuell medförd smitta där.

  I nämnda dödstal i Sverige ingår varken alla de, som dött utan bekräftat covid -19, före eller efter dödsfallet, exempelvis i sina egna hem, eller de, som dött i andra sjukdomar p.g.a. uppskjuten vård. Tegnell har tillåtits att ta i anspråk de vårdresurserna för sina experiment – förutom med flockimmunitet även med ”flattern the curve”.Det har ju också varit ett experiment med befolkningens frivilliga åtlydnad till FHM:s otillräckliga rekommendationer.

  Dessa rekommendationer har ju inte i någon större grad bidragit till att hejda den aysmtomatiska smittspridningen, vilket uppskattningsvis har utgjort 40 ä% av smittspridningen. Tegnell har i det längsta antingen (medvetet?) blånekat till att denna smittspridning existerar eller bagatelliserat densamma. – trots att dess existens är känd av alla, som har någon gnutta biologisk utbildning.

  Enligt hans cv, som finns på nätet, har, Tegnell inte haft ett riktigt läkarlekarjobb efter erhållen läkarlegitimation för trettio år sedan, och torde därmed sakna vana både att ställa diagnos på fortfarande levande patienter och fastställa dödsorsak hos avlidna. Eftersom dödsorsak ska rapporteras till dödsorsaksregistret inom tre veckor efter dödsfallet, är det inte säkert att avlidna utan bekräftad covid-19 före dödsfallet kommit med i FHM:s statistik,. som grundas på ”inrapporterade” dödsfall i begrkäftad covi-19 under de senaste dagarna.

  Mot den här bakgrunden framstår A. Tegnell som en amatörmässig klåpare, som struntat i att det finns verkliga människor, som levat, bakom siffrorna. En kallhamrad cyniker, vars okunnighet och osäkerhet framgår av de många mejlen, som publicerades i Espressen 12 – 13 augusti till Giesecken, i vila Tegnell har frågat Giesecke ur han skulle svara på frågor från media – som dock undvikit att ställa för Tegnell och FHM besvärande frågor.

  Åkesson gjorde alldeles rätt, när han krävde Tegnells avgång, men för det fick han ju en rejäl avhyvling av FHM: generaldirektör Johan Carlsson, som hela tiden har fugerat som cover up. Carlsson menade att det är han och inte politikerna som anställer och avskedar medarbetare hos myndigheterna. Och naturligtvis bestämmer inte Åkesson detta Men har han inte ens rätt att kritisera myndigheter,, som lyder under regeringen?

  Åkesson borde ha gått vidare och krävt att regeringen skulle avsätta Carlsson. eftersom det är regeringen som anställer och avskedar generaldirektörer. Det tycker jag att både Åkesson och andra oppositionsledare ska göra nu .Gemensamt.

 3. Brorson

  Professorn i infektionssjukdomar och professorn i medicinsk biokemi, båda vid Uppsala universitet, utreds av åklagare för ”medicinskt ingrepp (tagit blodprov från fingertoppar på flera personer) utan tillstånd från etikprövningsnämnden. De anklagas – förutom för otillåten forskning – för att kanske ha spridit smitta. Skulle dessa professorer, som förutom forskare också är yrkesverksamma som läkare, inte veta hur man tar blodprov utan att sprida smitta?

  Vilken ny kunskap (syftet med forskning är att vinna ny kunskap) har man vunnit med dessa blodprov? Jo, att Tegnells experiment med flockimmunitet, som har kostat över 5.000 personer livet, är ett stort fiasko. Immuniteten hos de personer,, som blodproven tagits från, var mycket mindre än vad klåparen Tegnell hade förespeglat politikerna, media och svenska folket.

  Men det var inte Olsen och Lundkvist, som hade utfört experimentet med ”flattern the curve” utan Tegnell, Carlsson och andra på FHM, som inte vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att skydda svenska folket mot smittspridning, vilket de enligt lag varit skyldiga att göra.. Varför har inte de åtalats för otillåten forskning? Har vi så korrumperade åklagarmyndigheter i Sverige, så att de skyldiga till vållande till över 5.000 ofrivilliga försökspersoners död, går fria från åtal. medan myndigheternas kritiker utreds för brott p.g.a. några blodprov (”medicinskt
  ingrepp”)?

  Utredningen av Olsen och Lundkvist, samtidigt som Tegnell inte ens delges misstanke om de relativt lindriga brotten tjänstefel och framkallande av fara för annan, är en rättsskandal utan like. Om inte de båda professorerna hade avslöjat bluffen med flockimmunitet, hade det experimentet kanske fortfarande pågått med mångdubbelt fler fler döda

  .”Flattern the curve” har ju inte bara handlat om att trycka ner toppen på kurvan till en ”platå” och sprida ut dödsfallen (lika många eller ännu fler) över en längre tid, utan även att trycka upp i början för att snabbare nå platå-fasen. Att så har skett är lätt att bevisa, så som Tegnell och Giesecke har hånat det som gjorts i andra länder och motarbetat. hindrat ,det som borde ha gjorts i Sverige.

  Det borde vara en lätt match för en åklagare. Åkesson hade naturligtvis rätt i att man borde ha tagit det säkra före det osäkra i början av pandemin, innan alla smittvägar var kända. Har ni inte hört Tegnells mumlande om att det och det fortfarande inte var bevisat? Varför ställde ingen journalist frågan hur många som måste dö för att Tegnell skulle bli övertygad?

  Var idén om flockimmunitet – hos en mänsklig population på över 10 miljoner – individer – ö.h.t. realistisk? För de allra flesta var detta ett nytt begrepp – dock inte för mig. då jag har goda kunskaper om smittspridning bland djur. Och hur flockimmunitet uppstår bland djurpopulationer. Om dödlig smitta förs in en djurpopulation, som är helt isolerad från artfränder , dör 90 – 95 %. De överlevande har sedan en flockimmunitet.

 4. Brorson

  Ett par ord till om flockimmunitet. Vaccinering är en form av flockimmunitet – artificiell i motsats till naturlig flockimmunitet. I vaccinutvecklingens början gav man, levande virus itillräckligt stor mängd för att framkalla en motreaktion hos den vaccinerad, men inte en tillräckligt stor mängd för att framkalla sjukdom hos det vaccinerade djuret eller människan. Det beror på att alla djur och människor har ett medfött infektionsskydd, som klarar smärre angrepp.

  Risken var uppenbar; att vaccinet skulle framkalla sjukdom hos svaga personer. Numera används dött vaccin, som inte kan framkalla den sjukdom, som man vaccinerar mot, men ändå framkallar en motreaktion mot just den sjukdomen. Mennmoderna vacciner är inte heller ofarliga. Motreaktionen kan bli för stark – eller för svag, så att tillräckligt skydd inte erhålls. Det kan bli andra biverkningar också – i värsta fall dödliga. Det har hänt att alla försöksdjur har överlevt, varefter alla försökspersoner har dött. Femton personer dog i läkemedelsförsök i Sverige under 1990-talet, innan nuvarande regler tillkom..

  De frivilliga försökspersoner, som nu har vaccinerats mot covid -19 är vår tids hjältar, som varit beredda att offra sina egna liv, för att rädd oss andra. Den idolförklarade Anders Tegnell är däremot ingen hjälte, med sina dödliga experiment på en ovetande svensk befolkning. Han borde ha sökt tillstånd hos etikprövningsnämnden, rekryterat några hundra frivilliga försökspersoner och skjutsat ut dem till ökar i skärgården, uppmanat dem att hålla avstånd och tvätta händer men inte bära munskydd och sedan spridit smitta till några få av dem – utan att avslöja vilka.

 5. Jan Sjöström

  Hej.

  ”Vi måste fortsätta att ta pandemin på allvar !”

  Texten ger / sänder ett bedrägligt budskap. Nej en
  rekommendation är ett råd, ingenting annat. D v s
  att fortsätta att överlåta beslut i agerande till den eller
  de som inte har kapacitet att förstå sakfrågan och
  dess omständigheter, kan omöjligen i någon situation
  fortsätta att ge minsta nytta.

  Vi har i landet av mjölk och honung en ytterst naiv
  tro på att ansvarslösa strukturer kan eller förmår att
  bidra med mer än spekulativa gissningar. ” Vi såg det
  inte komma” (S) blir på så sätt synonymt med landets
  normaltillstånd.

  F H M och dess ledare är tjänstepersoner helt utan
  eget ansvar, därav framläggs ständigt s k råd i sak.

  Att framlägga råd som bär en sådan otydlighet att
  det krävs tolkningsgrupper för att förstå dess
  egentliga betydelser, borde sända insikt i betydelsen
  av dysfunktionalitet – i vart fall till de av oss som
  lämnat grundskola med godkända betyg.

  Inget land överlever brist på en tydlighet, inte heller
  Sverige. Att överlåta ansvar till den enskilda individen
  är måhända ett alternativ när (S) skall vinna val – men
  en omöjlighet när verklig verklighet knackar på.

  Att nu tro att den kader av medmänniskor som inte
  ”förmår eller förstår” att ta till sig allvaret i saken (helt
  plötsligt) innehar större insikt i betydelse av ändrat
  förhållningssätt i frågan, är per definition ytterst naivt
  och i alla delar djupt bedrägligt. ( Det räcker med ett
  studiebesök i verklighet ex valfri butik)

  Att lita på ett bräckligt samtal via medias ansvarslösa
  textmassor ala beskrivandet av vår omvärlds unisona
  hyllningar till den Svenska modellen och dess folks
  enastående förmåga att ta till sig rekommendation –
  som en plötslig insikt i betydelsen liv eller död, är nu
  som tidigare lika skrattretande.

  Ett hett tips från en medmänniska som just hostat
  annan i ansiktet. Om att bästa sättet att hantera sak
  är att ”ringa polisen” – då du nu känner dig i behov
  av distans till annan. Ett annat alternativ blir. Varför
  går du ut när du ser att din inställning avviker ? I
  Umeå har vi ingen smitta, vi är inte sjuka osv osv.

  Med vänlig hälsning / Jan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.