Petter Nilsson(SD)

Att neka bidrag till islamism är inte fråga om människosyn!

Under regionfullmäktige i tisdags, 22 september, hanterades bland annat Sverigedemokraternas interpellation kring folkhälsobidragen.

När vi går in i närvårdsreformen innebär det att vi behöver ett stärkt fokus på preventiv vård. Brukarorganisationer såsom Diabetesföreningen, Hjärt- och Lung, m fl kan nå särskilda patientgrupper på ett sätt Regionen inte kan.

Övriga partier har valt att stoppa folkhälsobidragen.

Vi vart tydliga med att när Socialdemokraterna väljer att först stoppa folkhälsobidragen är det inte ansvarsfullt att ge medel endast till de föreningar som skickar in ansökan om att få verksamhetsbidrag.

Man behandlar helt enkelt inte brukarorganisationer rättvist.

Vi har istället sagt att alla föreningar rimligtvis måste få söka, men att ett tak måste sättas för att inte kostnaderna ska springa iväg.
För att på sikt rättvist kunna hantera bidragen och ge brukarorganisationer med fler förutsättningar att både på kort och lång sikt bedriva bra folkhälsoarbete så måste bidragen ges ut kontinuerligt och rättvist.

Det är emellertid också en fråga om sund ekonomisk hushållning. Att ge verksamhetsbidrag till en organisation innebär att vi någonstans också måste ge verksamhetsbidrag till andra som söker, eftersom Regionen måste behandla våra regioninvånare rättvist.

Därför anser vi att det är oansvarigt agerat av övriga partier.

Det sagt så satte Norran följande rubrik för debatten: ”Bidragen ska inte vara beroende av SD:s människosyn”, vilket jag bara kan anta beror på moderaternas sidospår, där man menade att eftersom de satte krav på ideella föreningar att inkomma med en demokratiredovisning för de bidrag de får, så hade de agerat ansvarsfullt avseende folkbildningsbidraget(Vilket, utanför interpellationens ämne, är ett annat bidrag regionen handhar).

Förutsätter att vårt svar rörande Moderaternas sidospår föranledde att Norran använde sig av Peters citat.
Vi var tydliga med att skattemedel inte skall gå till islamism.

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.