Petter Nilsson(SD)

De systemhotande 40-klanerna. När murarna rämnar i åsiktskorridoren

Noterar en intressant krönika i Dagens Samhälle, där Paula Neuding problematiserar tematiskt kring rubriken ”När murarna rämnar i åsiktskorridoren”.

Sverigedemokraterna har varnat för en rad av de företeelser vi idag ser ske i Sverige. Vi har kommit med förslag för att hejda detta långt tidigare. Fokus har emellertid istället för att diskutera vår faktiska politik – istället vart på politik och åsikter diverse opinionsbildare avsett klistra på partiet.

Det här fortsätter förstås än idag.
Även om åsiktskorridoren successivt rämnar, och fler partier börjar ta våra idéer (partier – ofta utan några ideologiska skäl för att annektera dem), så finner jag ofta att våra företrädare får intervjuer om hur enskilda medlemmar agerar, eller intervjuas under mediala narrativ där man för en på förhand bestämt linje för att inte ge vårt parti mer stöd.

Det hela är förstås väldigt bakvänt. Principiellt visar det emellertid på vikten av att låta dialog föras särskilt högt till tak, nyttja åsiktsfriheten, och problematisera pragmatiskt.

3 kommentarer

 1. Brorson

  Det har varit märkvärdigt tyst från alla svenska partier om EU-kommissionären Ylva >Johanssons förslag att skrota Dublin-förordningen. Sker det utbryter total anarki och kaos i hela unionen. Dublin-förordningen säger att en flykting som kommer in i EU ska söka asyl i första EU-land han kommer till.

  Men det finns en undantagsbestämmelse i Dublin-förordningen, som säger att en flykting som har nära anhöriga (föräldrar eller minderåriga barn) i ett annat EU-land, ska skickas dit för utredning. Denna personkrets vill YJ utvidga till ”anknytning” till annat EU-land. Med Dublin-förordningen gäller alltså i praktiken: Kommer en kommer hela familjen efter.åt. .Med YJ:s förslag: Kommer en, kommer hela klanen efteråt.¨

  De s.k. ensamkommande flyktingbarnen är ett tillräckligt stort problem. Vad är det för slags föräldrar, som släpper iväg sina barn (om de verkligen är barn på farliga illegala vägar? Borde inte barnen skickas tillbaka till sina föräldrar, i stället för tvärtom? I stället för att skrota Dublinförordningen bör den förtydligas om flyktingbarnen samt kompletteras med en bestämmelse att flyktingar ska söka asyl i första land de kommer till, även om det inte är ett EU-land. Borde inte EU vara en tillräckligt stor aktör för att driva det kravet i FN?

  När svenska politiker, inkl den svenska -EU-kommissionären YJ, pratar om de stackars länderna vid ”EU:s yttre gränser” menar de bara Italien och Grekland. Och dessutom tänker de inte på att första land, som en flykting kommer till inte nödvändigtvis måste vara ett grannland till det land man flyr ifrån. Det finns ju sjömän, affärsmän och diplomater som hoppar av. För dessa grupper kan även Sverige vara första land de kommer till.

  Men låt ,oss nu titta på vilka länder, som ligger vid EU:s yttre gränser. De är betydligt fler än bara Grekland och Italien:
  1. Norge, som dock inte är ett EU-land,. Landgräns mot Ryssland (längst uppe i norr)
  2. Finland landgräns och havsgräns (östra delen av Finska viken) mot Rysslans.
  3. Estland landgräns mot Ryssland
  4. Lettland landgräns mot Ryssland och Belarus
  5. Litauern landgräns mot Belarus
  6. Sverige havsgräns mot Ryssland (Kaliningrad-enklaven).
  7.Polen landgräns mot Belarus och Ukraina (extremt långa och svårbevakade gränser
  8.Ungern landgränser mot Ukraina och Serbien
  9. Rumänien landgränsmot Serbien och havsgräns mot Turkiet
  10. Bulgarien havsgräns och landgräns not Turkiet.
  11. Cypern landgräns mot Turkiet, som har ockuperat norra delen av ön, samt havsgräns mot Syrien, LIbanon,. Israel och Egypten

 2. Maria

  Viktigt att relevanta samhällsproblem lyfts upp; För att finna lösningar, måste vi vara medvetna om att de förekommer! Klanstrukturerna riskerar att utvecklas, så myndigheterna inte kan hantera dessa och känner inte vi medborgare till dem, får de utrymme att växa!

 3. Brorson

  Grekland har både landgräns och havsgräns mot Turkiet. Landgränsen är tills vidare stängd från den turkiska sidan. Varför flyktingsituationen i Sydeuropa fått så stor uppmärksamhet är de många omkomna som försökt ta sig in i EU över Medelhavet – inte antalet som kommit fram, Det talas aldrig om hur många som korsar gränsen till Polen från Ukraina och Belarus.

  Svenska politiker råskäller på länderna i Östeuropa, f.f.a. Ungern och Polen, som inte vill ta emot flyktingar från Grekland och Italien. Men de har kanske nog med den (illegala?) migrationen österifrån? Och de är säkerligen också oroliga för utvecklingen i Belarus. Det kan komma att ställas krav på Sverige från det hållet. Om det blir en ohanterlig flyktingsituation i baltstaterna och Polen.

  Men världsbästarna i Sverige vet att Ungern och Polen är EU:s osolidariska skurkstater. Kring den åsiktskorridoren har inga murar fallit hittills.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.