Petter Nilsson(SD)

Riksdagspolitiker kopplade till de 40 klanerna

Av , , 5 kommentarer 21

Har tidigare problematiserat kring de 40-klanerna som den biträdande rikspolischefen gick ut med i sin intervju med Ekot.

Enligt en hemlig rapport aftonbladet tagit del utav så pekas riksdagspolitiker ut för att vara en del av de klaner, de kriminella nätverk som söndrar Sverige.

”Fyra personer med kopplingar till nätverket är, eller har varit, riksdagspolitiker. Två satt i riksdagen för Moderaterna och en för Socialdemokraterna men har inte längre kvar sina uppdrag.” skriver aftonbladet kring rapporten.

Kristdemokraten Robert Halef (KD) sitter idag i riksdagen. En riksdagsledamot som verkat i både justitieutskottet och utrikesutskottet.

”Nätverkets förgreningar sträcker sig, enligt polisens rapport, från springpojkar på stan till föreningsverksamhet, kommunpolitik och ända upp i riksdagen. På kommunal nivå fattar politiker som ingår eller har nära band till nätverket beslut som är fördelaktiga för nätverket, enligt polisen.” Skriver man vidare i aftonbladet.

Det är inte att ta i för kraftigt att säga att klanerna söndrar Sverige. Det gör de. Detta är ytterligare ett exempel på en direkt dålig kultur som inte rimmar väl med svenska värderingar.

Riksdagen beslutar om lagar i Sverige.

En fruktansvärd utveckling!

5 kommentarer

Välkommen att bli medlem i SD!

Av , , 1 kommentar 13

Valen närmar sig.
Vill du göra skillnad och arbeta för att förbättra samhället?

https://sd.se/bli-medlem/

1 kommentar

(S)-ledamot i finansutskottet, kan väl inte mena att regionens underskott är ett signum för god budgetdisciplin!

Av , , 1 kommentar 19

Även om man rent av artikelns rubrik(”slopad kultur löser bara en bråkdel av problemet”) ser att riksdagsledamoten i någon mån köper att besparingar inom vissa områden inom kultur är en del i att lösa regionens ekonomiska bekymmer så valde Wiechel(S) oaktsamt ordet ”budgetdisciplin” för att beskriva Socialdemokraternas signum.

Man bör vara särskilt försiktig att påstå att en majoriteten i en region har god budgetdisciplin när de i tillsammans lade budgetförslag (S+V+MP+M+KD+L+C) året innan covid-pandemin. Att verksamheten året innan covidpandemin häftigt missade de – av majoriteten – satta ekonomiska ramarna.

Att majoritetens budgetdisciplin för 2019 lett till att Regionens balanskravsresultat nått minus en tredjedels miljard.
När man gått emot SD:s förslag att hantera investeringsbudget samtidigt med driftbudget, och beslutat göra detsamma först efter tjänstemän rekommenderat övriga partier göra detsamma.
När man återkommande ger samma medel till verksamheterna, och bara räknar upp dem oavsett vad medel går till.
När vårdpersonal går på knäna, och man väljer att satsa mer på regional utveckling, kultur, förtroendemannaorganisation och låter kostnader inom administration skena.
… listan går att göra lång

Låt mig sammanfattande säga följande:

Budgetdisciplin är inget direkt karakteristiskt för Socialdemkraterna i Region Västerbotten.

Blir tydligt för läsaren att den socialdemokratiske rikspolitikern rimligtvis känner till begreppet ”budgetdisciplin”, men använder det floskelartat i ett fattigt försök att vilseleda väljare.

Det blir dock intressant att fortsatt följa artikelserien när Socialdemokraternas riksdagsledamot i finansutskottet står svarslös mot de rimliga prioriteringar sverigedemokraternas fritidspolitiker från inlandet lyfte fram.

Det sagt föreslår vi inte att fullvärdigt ta bort exempelvis bibliotek (som för övrigt är lagstadgade), eller omfattande neddragningar på mindre kostsamma kulturella verksamheter. Istället ifrågasätter vi exempelvis operan som är synnerligen kostsam, och ramminskningar på kulturverksamhet över huvud, inte minst till följd av pandemin – där folkhälsomyndighetens rekommendationer också leder till att verksamhet inte går att bedriva i samma omfattning som vanligt.

Blir spännande att se vilken exotisk destination sjuklövern avser att resa till, inom budgetram för regionresan som de övriga partierna märkt pengar för i vårens budget – pandemi till trots…

1 kommentar

S, C, L och MP gör det än dyrare för bilägare.

Av , , Bli först att kommentera 17

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för 5,4 miljarder kronor för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen och stödpartierna föreslår nya pålagor på bilägare i budgeten som presenteras nästa vecka. En vanlig Volvo V60 får skatten höjd till mellan 8000 och 9000 kr per år.

I Regionen säger övriga partier att de vill öka ”kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet ska öka med 30% till 2030.”, en målsättning där sjuklövern i regionen ställer sig bakom det upprättade förslaget till regional trafikförsörjningsplan, med motiveringen att Kollektivtrafik och hållbart resande är en viktig del av klimat- och miljöarbetet. Resande är något som i stor utsträckning kan påverkas regionalt och lokalt. Programmet omfattar mål, delmål och indikatorer för programperioden 2020 – 2025 och till 2030”.

Sverigedemokraterna föreslog istället att sänka andelsmålet, och förtydliga målsättningen att kollektivtrafiken ska finnas som en trygghet för de som av olika skäl inte kan äga ett fortskaffningsmedel, att de har möjligheter komma åt samhällsservice.

Att göra det svårare för vanligt folk att äga en bil, är förstås ett sätt att stärka kollektivtrafikens andel av det motoriserande resandet.

Detta kommer drabba Västerbotten. Det är för mig obegripligt hur man kan välja att rösta på Socialdemokraterna och stödpartierna som västerbottning. De urgröper våra näringar och försvårar för de som bor i gles- och landsbygd!

Detta måste få ett stopp!

Bli först att kommentera

Vet inte M om de vill ge medel till ibn rushd?

Av , , Bli först att kommentera 18

Nu vet moderaterna tydligen inte huruvida man avser stödja vår motion att neka ibn rushd medel.

På frågan om M kommer att stödja SD motion är ju en fråga som vi får återkomma till i den fortsatta politiska hanteringen.” skriver Nicklas i sin blogg.

Det är inget vidare förtroendeingivande.

Vidare skriver man att mina utspel tyder på en politik omognad i och med man gör gällande att jag inte förstått att utbetalningarna inte görs av Region Västerbotten.

Nu är jag förvisso ingen politisk broiler, utan jag är en före detta svetsare från Volvo. Så nog är det väl rimligt säga att jag är förhållandevis ”politiskt omogen”. Jag brukar därför fråga mycket. Enligt tjänstemännen så sköter förvisso regionen sina utbetalningar (under RUN, kostnadsstället 40402), men jag kan förstås ha fått fel information.

Historiskt sett har regionen hanterat utbetalningar till enskilda organisationer (exempelvis studiefrämjandet) till följd av fusk som rapporterats av vk.

Jag hoppas att moderaterna rannsakar sin politik, och i bästa fall också kommer fram till att medel inte ska gå till ibn rushd.
Ännu har moderaterna mycket att visa.

Bli först att kommentera

Förstår jag det riktigt att Niklas nu ändrar kurs kring Ibn Rushd? I så fall är det varmt välkommet

Av , , 1 kommentar 18

Moderaterna har tidigare beviljat medel till ibn rushd, men begärt att de ska redovisa hur de arbetar för demokratin. Nu säger regionrådet i opposition (m), Nicklas Sandström, i sin blogg att de avser att stötta vår motion att stoppa utbetalningarna till ibn rushd, men hävdar felaktigt att de tidigare gjort detta.
Jag förstår att Niklas Sandström hänvisar till reservationen kring beslutet om att ge medel till ibn rushd.

Reservationen moderaterna lämnade in i RUN,

”Mot den bakgrunden reserverar vi oss mot beslutet att inte tillföra kravet, med innebörden att studieförbunden respektive folkhögskolorna ska redovisa sina regionala insatser för att stärka demokratin och motverka diskriminering, i listan på vad dessa verksamheter ska redovisa i sina verksamhetsberättelser till regionen.”

medför dock att moderaterna föreslår att medel betalas ut till ibn rushd, men att ibn rushd ska redovisa insatserna de gjort för att stärka demokratin och motverka diskriminering.

Säkert skulle även den minst floskelkunnige i föreningen kunna formulera en redovisning som syftar till föreslagen målsättning.

Det är förstås inte tillräckligt. Sverigedemokraterna ställer dock kravet att ibn rushd inte skall få bidrag utifrån deras tidigare ageranden.

Rimligen finns det goda skäl att anse att Ibn Rushd är ett trosamfund och inte bör kunna bli föremål för folkbildningsbidrag. 

Om moderaterna i Region Västerbotten är redo att ändra kurs i detta är det förstås välkommet.

1 kommentar

SD enda partiet som vill stoppa utbetalningar till Ibn Rushd i Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 15

Både majoriteten och alliansen vill i sina budgetförslag fortsätta ge medel till ibn rushd.

Budgetförslag är alltså hur partierna egentligen prioriterar. Vilket är vad politik kokar ned till.
I dessa samlar man sina prioriteringar som man sedan vill finansiera, och klargör hur man avser att finansiera verksamheterna.

Som jag tidigare skrivit om så är de i princip samma parti i Region Västerbotten. De prioriterar samma-lika.
Partierna lämnade in likadant budgetförslag förra året, nu – i år – skiljer de sig minimalt åt istället.

Sverigedemokraterna har emellertid lämnat in en motion till regionfullmäktige där vi hoppas att övriga partier nyktrar till i frågan huruvida medel verkligen bör betalas ut till ibn rushd. Bland annat göteborg har valt att stoppa utbetalningar till följd av ”studieförbundets” kopplingar till islamism och antisemitism.

Noterar att moderaterna i Umeå valt att agera i en nämnd – där vi inte sitter, och därmed inte kan agera – och försökt plocka poäng genom att skriva att de var enda partiet i nämnden. Vi hade förstås agerat också om vi suttit i nämnden.

Det märkliga är emellertid att moderaterna med oppositionsrådsplatsen i regionen inte har gjort något kring detta. Samtidigt har de haft alla möjligheter att agera.

Även om M friskt kopierar våra frågor och försöker ta billiga poäng, så har partiet mycket att bevisa. I synnerhet i ljuset av deras tidigare ageranden.

Bli först att kommentera

Det dolda slaveriet i Sverige

Av , , 1 kommentar 23

Nyheter idag, samt Expressen uppmärksammade tidigare i veckan att en 14 år gammal turkisk tjej tvingats gifta sig med en dubbelt så gammal man.

Att hon därefter tvingats leva som fånge i mannens lägenhet under 15 år. I lägenheten ska hon ha blivit misshandlad, utnyttjats som hemhjälp och fött barn när hon själv bara var ett barn.

Hon var fjorton år gammal när hon kläddes i en brudklänning och giftes bort.
Detta sker alltså i Sverige.

Vi bär ansvaret att vårda vårt land för kommande generationer. Ett ansvar vi vunnit från våra förfäder som säkrat Sverige som ett starkt välfärdsland med starka medborgerliga friheter och rättigheter.

Övriga partier har lyckats omhulda Sveriges kultur och identitet, man har ansett att våra förfäders arv inte vart värt att vårda. Istället har man i mångkulturens namn förklarat att många olika kulturer gärna bör samexistera, och att detta är gynnsamt för Sveriges utveckling.

Självklart finns det direkt dålig kultur, som helt enkelt inte är förenlig med svenska värderingar. Barngifte är ett exempel på detta(ett annat jag berört tidigare i bloggen är klankultur). Integration, begreppet som bygger på att man kan förena olika kulturer är inte ett särskilt bra ord för att beskriva behovet.
Vi måste lägga fokus på assimilation. Människor måste bli en del av Sverige.

För att få ordning på detta krävs det krav på att alla som kommer till Sverige lär sig svenska. Även om man migrerar inom ramen för anhöriginvandring. Vidare behöver vi slå vakt om svenska värderingar. De som kommer till Sverige måste anpassa sig till Sverige.

 

 

1 kommentar

Partitillhörighet vid brott!

Av , , 5 kommentarer 21

Ofta går det idag att läsa i media om att politiker begår brott och har sig.

Jag är själv aktiv i Sverigedemokraterna. Det är lätt att se när en artikel handlar om en Sverigedemokratisk politiker. Det står nämligen med stora bokstäver i artiklarnas rubriker.

Ofta brukar artikelförfattaren, eller en senare krönikör koppla ihop felet politikern gjort – med en dold agenda som på något sätt tillskrivs Sverigedemokraterna i helhet.

Men samtliga partier har tyvärr politiker som begår brott och beter sig olämpligt.

Exempelvis en socialdemokratisk politiker som dömts för mord. Det är anmärkningsvärt förstås. Media har vart synnerligen försiktiga med att rapportera detta.
Ingen krönikör eller artikelförfattare har heller tillskrivit en dold mordisk agenda inom Socialdemokraterna.

Personligen tycker jag att det är gott och väl att man istället låter partier definiera sin agenda genom att tala för sin egna politik.
Men samtidigt är det klart bekymmersamt med dubbla måttstockar.

Politiker har ett ansvar för att upprätthålla förtroendet för demokratin.
Det är därför förkastligt med politiker som begår brott oavsett politisk hemvist.
Politiker som begår brott är rötägg oavsett vilka politiska partier de säger sig representera.

5 kommentarer

Tror verkligen övriga partier i regionen att omställningsplanen kommer nå en fullständig hemtagning?

Av , , 2 kommentarer 18

Regiondirektören fick ansvaret under förra året att spara medel i Regionen, effektiviseringsplanen döptes till ”Omställning för en hållbar ekonomi”.

Övriga partier har inte velat prioritera mellan regionens verksamheter, och istället så fortsätter man lägga all tilltro till tjänstemännen. Såklart det är lättsamt att som politiker inte behöva ta ansvar när sedan besparingar görs.

Sverigedemokraterna har vart tydliga med att ge god marginal för att kunna täcka behoven i vården såvida effektiviseringsplanen inte skulle få fullständig hemtagningseffekt (alltså att man inte kan tillgodoräkna samtliga effektiviseringar som planen föreslår).

När budget lades i juni så valde samtliga övriga partier att räkna med att den liggande effektiviseringsplanen skulle innebära en fullständig hemtagning.

Visst är det populistiskt riktigt – dessutom enkelt – att låta regiondirektören bära hundhuvudet för sjuklöverns oförmåga att prioritera mellan regionens verksamheter. Samtidigt är det inte intellektuellt hederligt.

Tror verkligen övriga partier att omställningsplanen kommer nå en fullständig hemtagning?

2 kommentarer