Petter Nilsson(SD)

Ska undersköterskan betala för umepolitikerns operabesök?

Av , , 5 kommentarer 16

Invånare i Umeå kommun betalar i särklass mest till kultur per invånare. Övriga partierna är överens om merparten av dessa kultursatsningar, även om vissa nyktrat till om särskilda mindre kultursatsningar.

Det märkliga är emellertid att det råder konsensus inom sjuklövern avseende de stora kultursatsningarna som faktiskt tar omfattande medel från kärnverksamheten – utbildning, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg – där medel verkligen behövs idag.

2016 la Umeå kommun ned cirka 2700 kr per invånare på kultur. Solna kommun runt 500.

Solna kommun har ändå ett rikt kulturliv med många kända kulturprofiler.
Detta trots att man inte har en Norrlandsopera, ett kvinnohistoriskt museum… – Ja, till och med utan att ha en #metoo-puma.
Det vill säga de satsningar som alla övriga partier stått bakom i Umeå kommun.

De sneda prioriteringar som övriga partier står för måste få ut slut. Vi måste satsa på kärnverksamheten!

Ytterst måste man fråga sig. Ska verkligen undersköterskan betala för umepolitikerns operabesök?

Terrorattacken i Frankrike igår

Av , , 2 kommentarer 13

Flera har skadats, tre människor har bragts om livet. Två kvinnor avled, ena på plats, andra på grund av skador efter hon flytt till en näraliggande bar. Ena var i trettioårsåldern, den andra i sjutioårsåldern. Den tredje. kyrkovaktmästaren, en tvåbarnsfar i 50-årsåldern beskrevs som livlig och sympatisk.

Det är svårt att förstå, tillvägagångssättet är synnerligen bestialiskt.En kvinna rapporterades ha fått halsen delvis eller helt avskuren.
Macron har förklarat att Frankrike är under angrepp,

Gärningsmannen ska ha ropat ”Allahu akbar” under attacken, och fortsatt med det även efter han greps, enligt Estrosi.

– Vi är återigen offer för islamofascism, sa borgmästaren till pressen.

Frankrikes premiärminister Jean Castex kallar angreppet i Nice barbariskt och fegt.

– Jag vill hylla ingripandet från våra säkerhetsstyrkor, deras exemplariska reaktion, lugn och professionalism, säger han i ett tal till den franska nationalförsamlingen efter dådet. Skriver aftonbladet.

Stoppa befolkningstillväxtshysterin!

Av , , 3 kommentarer 23

Till och med Socialdemokraterna i Umeå problematiserar framväxten av utsatta områden i Umeå. Det har tagit väldigt lång tid, men är ändå välkommet. Bekymret är emellertid att man använder sig av vidlyftiga mål istället för att komma med konkreta åtgärder.

Precis som jag anförde under budgetdebatten i måndags måste vi utmana bosättningslagen, och dessutom begränsa det vidlyftiga befolkningsmålet. Umeås politiker måste nyktra till och stoppa befolkningstillväxthysterin.

Mängden öppet arbetslösa stiger. Fler invånare utan ordentliga förutsättningar att få jobb kommer inte underlätta för framväxten av utsatta områden, och redan idag har vi sett bilbränder och en stigande otrygghet, där medborgare inte känner sig trygga att röra sig i offentliga miljöer under dygnets alla timmar i Umeå kommun.

Vi måste ha våra befintliga invånare nära hjärtat istället.

Region Västerbottens ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 20

Politikerna inom Region Västerbotten måste börja prioritera mellan verksamheterna.

Budgeten 2020 – där sjuklövern missade målet så pass kopiöst – lades gemensamt av majoriteten och oppositionspartierna. De föreslog exakt samma budget. Den budgeten höll inte.

Även budgeten som lades inför 2021 så ser vi inga större skillnader mellan alliansens och majoritetens budget. Övriga partier fortsätter i samma spår, där man inte prioriterar någon verksamhet, eller för den delen drar ned på någon.

Sverigedemokraterna har vart tydliga med att vi måste dra ned på administration, kultur, regional utveckling och förtroendemannaorganisation. Att vi inte kan räkna med att de neddragningarna man uppdragit till tjänstemännen att prioritera. Tvivelaktiga neddragningar – vilka är främst inom vård.

Vidare har Sverigedemokraterna höjt frågan att vi gemensamt borde kunna komma överens om att höja resultatmål för att klara utav en framtida diskrepans, där övriga partier sa nej till detta.

Äldreomsorgen är inget integrationsprojekt!

Av , , 5 kommentarer 37

Man har gjort anställningar t ex inom äldreomsorgen till ett integrationsprojekt.

Där man anställer upp utrikes födda – utan erforderliga språkkrav, för att försköna statistiken  – vilket leder till samarbetssvårigheter på arbetsplatser, likväl som en oangenäm tillvaro för den som arbetar inom området utan god språkförståelse.

Det drabbar tryggheten, det drabbar äldre och deras anhöriga, och det drabbar de anställda. Allt för att man vill försköna statistiken.

Vi måste ställa krav på god språkförståelse för personal inom äldreomsorgen.

Umeå behöver satsningar på kärnverksamheten!

Av , , Bli först att kommentera 22

Umeå kommun måste satsa mer på omsorg, skola och individ- och familjeomsorg.

Sverigedemokraternas budgetförslag i Umeå kommun möjliggör de omfattande satsningarna på kärnverksamheten genom att begränsa mängden anvisningar till kommunen – vi behöver utmana bosättningslagen. Vi behöver dra ned på de omfattande medel som kommunen lägger på kultur – ofta till nyckfulla projekt.

Vidare föreslår Sverigedemokraterna neddragningar på administration och förtroendemannaorganisation.

#metoo-puman

Av , , 2 kommentarer 25

I likhet med kvinnohistoriskt museum finns där en politisk yttring även bakom #metoo-puman som samtliga övriga partier prioriterade medel till.

Nu kan man förvisso fråga sig vad som motiverar ett monument för rättsotryggheten med att bli uthängd i sociala medier.

Särskilt eftersom en stark social tillit – en tillit till varandra – kräver att rättssamhället fungerar?
Kanske är det en ordlek från engelskans cougar?

Jag kan tyvärr inte svara på motiveringen till varför övriga partier valde att prioritera #metoo-puman. Rimligen bör de övriga partierna kunna göra det.
Huruvida en staty i realiteten kommer minska mängden sexuella trakasserier är ytterst tveksam. Men tydligen har övriga partier gjort bedömningen att medel till statyn är viktigare än medel till skola och omsorg.

Ytterst anmärkningsvärt.

Mindre medel till ”konst-ig” kultur i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 24

Kultursatsningar har fått något av en särställning i Umeå kommun. Ju mer ”konst”-ig satsning, ju mer medel ska politikerna tillföra.
Övriga partier startade upp kvinnohistoriskt museum.

De beskriver sin verksamhet på följande sätt.

”Ett museum med fokus på kön och makt varken presenterar eller representerar det uppenbara. Vi byter perspektiv och väljer att berätta från andra håll, det gör vi genom att placera kvinnor i centrum för våra berättelser. Kvinna i betydelsen den som definierar sig som kvinna. Det utesluter inte ett arbete med mansnormer, transfrågor och icke-binära perspektiv.”

Men fatta att övriga partier drivit fram detta museum. Medel som skulle kunna gå till alla medborgares välfärd – oaktat kön eller hudfärg – går istället till detta dravel.
Är det verkligen kommunens uppgift att finansiera konst för så uppenbara särintressen?

Naturligtvis finns det inget museum med ett fokus från ett manligt perspektiv. Rätteligen så i min mening. Historien om hur våra förfäder byggde upp västerbotten är en gemensam historia.
Den historien är värdefull för oss som Västerbottningar. Våra förfäder gav oss ett arv att förvalta för kommande generationer.

Nej till kommunalt finansierat pensionat för tiggare

Av , , 1 kommentar 22

Samtliga partier utom SD och M beslutade att ingå IOP med Umeå pastorat och pingstkyrkan. Där ingick även pensionat för EU-migranter. I effekt betalar kommunen boende för tiggare.

Det är ytterst vanskligt att Umeå kommun fortsätter att lägga medel på tiggeriet, att man fortsätter finansiera organiserade tiggeriet och banar väg för ytterligare människor att utnyttjas av kriminella ligor. Det är förstås också medel som inte kommer Umeå kommuns invånare till del genom välfärdstjänster.

Hoppas att övriga partier också inser det vansinniga i detta beslut.