Petter Nilsson(SD)

Grand Hôtel-lyx i Covid-tider?

Region Västerbotten anordnar Grand Hôtel i covid-tider.

Jag vill minnas att jag ifrågasatte övriga partiers budget i juni, i och med att de avsåg genomföra samtliga lobby/lyx-projekt i budget(obs. Endast i SD:s budget var projekten strukna). Projekt såsom regionresa och Västerbotten på Grand Hôtel.

Något egentligt svar fick jag heller inte från talarstolen – något jag vid tidpunkten tolkade som att ett tyst medgivande att man missat dra av de omkostnaderna som dessa projekt skulle medföra i besparingar till följd av covid.

Verkligheten visar sig emellertid vara mer oroande än så. Region Västerbotten avser alltså att genomföra Västerbotten på Grand Hôtel. Samma huvudman som för sjukvård, väljer att rikta medel som skulle kunnat gå till vård – till Västerbotten på Grand Hôtel – under covid.

Ytterst anmärkningsvärt!

5 kommentarer

  1. Maria

    Instämmer i SD:s analys! Utvärderas inte denna, för skattebetalarna, så kostsamma aktivitet? Det finns viktigare insatser som bör genomföras nu under pandemin för att säkra medborgarnas och medarbetares hälsa!

  2. NN

    Märkligt att Region Västerbotten anser sig ha råd med sådan ”lyx”, samtidigt som testningskapacitet för Covid och vårdpersonal sviktar! Hoppas att ansvariga motiverar sina ställningstaganden! Är det månne aktiviteter som bundits upp av tillskjutande av statsbidrag? I alla händelser, måste besluten vara möjliga att överpröva!

  3. tjalle

    Ja och ska några dit och lobba för V-botten så är det väl företagarna i V-botten och inte under coronatider. Klart politiker vill på denna glänsarresa 🙁 har ju hört vad kul det är av politikervänner. Och givetvis är billigt gott

  4. Pingback: Efter kritik: Västerbotten på Grand Hôtel ställs nu in! | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.