Petter Nilsson(SD)

Cykel, kollektivtrafik och biltrafik

Av , , 2 kommentarer 21

Hade en principiell debatt under KF i dag kring en detaljplan.

En märklig debatt när en detaljplan ska tas. Tänkte egentligen låta bli ta den, men när MP tog upp ämnet kände jag följande:

Kan inte begripa varför MP (och för den delen V) lägger så förbaskat stort fokus på endast cykeltrafik.

Bilar och kollektivtrafik behöver väg. Och rimligen måste det vara principiellt viktigt att sörja för bra infrastruktur, och där är bra vägar en förutsättning.

2 kommentarer

Trygghet i den svenska skolan.

Av , , 2 kommentarer 22

Förstår det kan verka surrealistiskt för en som vuxit upp uppe i Norrland och inte alls haft några större kriminella element i skolan.

Kanske med en vaktmästare eller lärare som hållt ordning mellan elever på skolan.

Läget i Sverige är emellertid väldigt annorlunda idag.

https://www.lararen.se/nyheter/nedskarningar/nytorpsskolan-anmald

2 kommentarer

Moderaternas oseriösa fastighetspolitik i Regionen

Av , , 1 kommentar 20

Det är ytterst märkligt att just efter vi hanterat investeringsplanen (där moderaterna stöttade Socialdemokraternas investeringsplan – och även reinvesteringarna på Vindelns folkhögskola) gå ut med att man avser att avyttra fastighet för Vindelns folkhögskola.

Samtidigt är det naturligtvis en tanke bakom. Man försöker sälja lögnen att man vill lägga mer medel på vård.

Reinvesteringsbehov kommande år (enligt den investeringsplan man valt att stötta) är omfattande. Fastigheten går svårligen sälja.

Det är min förhoppning att det där partiet tar sig i kragen och begriper att de faktiskt också har ett ansvar att sörja för Västerbottens medborgares väl.

Gång efter annan så stöttar man majoritetens förslag. Men det är återkommande med alliansens så kallade ”visioner” – där man kommer med utspel där man saknar finansiering, eller förståelse för kärnproblematiken.

1 kommentar

Passa på bli medlem i SD!

Av , , 2 kommentarer 13

Valen närmar sig!
Vill du göra skillnad och arbeta för att förbättra samhället?

https://sd.se/bli-medlem/

2 kommentarer

Umeå lägger mest medel på kultur per invånare i hela Sverige. Kulturplansbeslut vankas 21 december.

Av , , 1 kommentar 21

Umeå kommun lägger särdeles mest medel per invånare på kultur.

Kulturen har historiskt drivits främst av ideellt driv. I lejonparten av Sverige är de också ideellt drivna. Sverigedemokraterna har vart tydliga med att kommunen inte ska driva vidlyftiga satsningar på kultur. Vissa projekt som också faller inom ramen för politisk politisering som t ex Kvinnohistoriskt museum eller #metoo-puman, som alla övriga partier initialt ställde sig positiva för.

Vi menar att medel gör sig bättre i välfärden. I kommunens kärnverksamheter.

Vår kulturplan tar istället ansatsen att stärka fria kulturaktörer.

1 kommentar

Alliansens kritik mot att inte lägga medel för regiongåvan lokalt

Av , , 1 kommentar 18

Noterar att kritik kommit från alliansen avseende gåva under pandemin. Man menar att ärendet hanterats fort.

Vi valde att bifalla ärendet om gåvan under sista styrelsemötet inför julen. Alternativet är att inte ge personalen något alls.

Det är samtidigt märkligt läsa alliansens kritik eftersom de själva inte har inkommit med något liknande förslag under året som gått.

Sverigedemokraterna föreslog i initiativ under vårkanten att viga medel särskilt till vårdpersonal, och i initiativet målet att gynna lokala aktörer.

Ett initiativ som alliansen, och tillika majoriteten avslog.

 

1 kommentar

Det fattiga corona SMS:et

Av , , 3 kommentarer 18

Så kom således det beryktade SMS som krävde fyra stadsråd att stålsätta det svenska folket inför.

Knappast erinras det som den största bragd den sittande regeringen företagit sig i pandemibekämpningens namn. Själv fann jag det en aning antiklimaktiskt.

Tycker det är angeläget att sprida informationen som jag förväntat mig – om än i förkortad form – skulle inkluderas i berört sms.

Länk till de nationella råden

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta. Från och med 14 december är du skyldig att:

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig.
 • Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 här.

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.
3 kommentarer

SD:s förslag att införa språkkrav inom äldreomsorgen hanteras nästa vecka.

Av , , 7 kommentarer 29

Kommunfullmäktige äger rum 21 December i år. Det är förstås sent.

Sverigedemokraternas motion att införa språkkrav inom äldreomsorgen kommer hanteras måndagen nästa vecka.

Motionen föreslår språkkrav motsvarande c-nivå(Du förstår TV-program och filmer samt långa faktatexter utan alltför stor ansträngning. Muntligt uttrycker du dig flytande och spontant. Du kan uttrycka dig skriftligt i klar strukturerad text).

Det är min förhoppning att man också anser det rimligt, istället för att debatt och beslut präglas av någon besynnerlig formaliadebatt kring huruvida man konkret behöver besluta om ett språktest, eller ifall ”egentligen” b-nivå(Du förstår radio- och TV-program om språket talas långsamt och tydligt. Du fungerar i de flesta situationer vid resor i länder där språket talas. Du kan skriva enkel, sammanhängande text) är tillräcklig.

Kommunal verksamhet har haft fokus på integrationsprojekt, där man anställer upp utlandsfödda för att få till statistiken. Man har gjort anställningar t ex inom äldreomsorgen till ett integrationsprojekt, där man anställer upp utrikes födda – utan erforderliga språkkrav, för att försköna statistiken  – vilket leder till samarbetssvårigheter på arbetsplatser, likväl som en oangenäm tillvaro för den som arbetar inom området utan god språkförståelse.

Det drabbar tryggheten, det drabbar äldre och deras anhöriga, och det drabbar de anställda. Allt för att man vill försköna statistiken.

Vi måste ställa krav på god språkförståelse för personal inom äldreomsorgen!

7 kommentarer

OBS: Kring regeringens corona-SMS!

Av , , 2 kommentarer 19

Det kommer inte finnas någon länk på corona-SMS:et regeringen skickat ut. 

Kikade igenom presskonferensen där ett par av regeringens statsråd tog stor plats för att uppmärksamma allmänheten om ett SMS-utskick kring covidråd.

Visst är det klokt att skicka ut, och kanske övervägde berörda myndigheter också skicka ut ett utskick. Det är emellertid vanskligt att uppmärksamma saken. Som politiker är det förstås uppenbart att regeringen försöker plocka trovärdighetspoäng, och därför frontar med statsråd.

När man offentliggör SMS-utskick innan det sker, öppnar det emellertid upp för att människor med mindre ädla avsikter kan skicka SMS och försöka lura medborgarna att klicka på länkar.

Beklagligt emellertid att det politiska poängplockeriet ska gå före medborgarnas bästa.

2 kommentarer

Bli medlem och hjälp förbättra samhället!

Av , , Bli först att kommentera 11

Valen närmar sig!
Vill du göra skillnad och arbeta för att förbättra samhället?

https://sd.se/bli-medlem/

Bli först att kommentera