Petter Nilsson(SD)

Att leda genom exempel

En grundtanke inom ledarskap är att man bör leda genom exempel. Man är inte rädd att smutsa ned händerna, och möter personal. Det de under en ser en göra följer man helt enkelt.

Jag har själv inte blivit ombedd att kommentera särskilda S-märkta statsråds ageranden under julen. I vart fall inte i media. Samtidigt har jag inte valt att lägga fokus på det under jul, främst för att inte ge deras agerande mer spridning.

Men vet att många i politiskt framstående ställning valt att begränsa sina liv häftigt i juletid, just för att leda genom exempel.

Såg att Ulf Kristersson(M) valde att inte moralisera, men det behöver emellertid göras. Man har helt enkelt ett ansvar som politiker, framförallt i ledande ställning.

Det är emellertid smärtsamt tydligt hur fruktansvärt olämpligt statsråden agerat.
Statsråd visas upp genom SMS, De själva struntar i de föreskrifter de  basunerat ut. De väntar sig att de under dem ska följa oavsett hur liten respekt de har för dem.

Det är uppriktigt sagt förkastligt agerat av berörda statsråd.

6 kommentarer

 1. Maria

  Här har s-märkta ”politrucker” fallerat! Det blir ohederligt mot väljarna att agera totalt i motsatt riktning till den egna myndighetens rekommendationer eller krav. Effekten blir vi mot dem och tilltron till systemet sviktar!

 2. Lefi

  Gillar att du glömt att ditt stolpskott till partiledare var ute på fest och var idiotisk nog att låta sig fotograferas. Såklart mörkar du det.

  Eller 300 shots Ebba.

  SD Mörkar…haha..galningar

 3. Brorson

  Att leda genom exempel. Det är precis det man ska göra. Men dessutom behövs tvingande regler och förbud. Men även dem är det lättare att följa om man ser goda exempel. Kan dom, så kan jag, är det många som tänker – vare sig det gäller att följa regler eller bryta mot dem och hitta på ursäkter. När det gäller ursäkter har ministrarna föregått med dåliga exempel-

  Tokliberalen Mats Nilsson, L, i Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätter att propagéra mot smittskyddet, nu med argumentet att inga lagar hade hindrat digerdöden, som härjade i Sverige 1350. trots att det finns historiska exempel från den tiden, som bevisar att Mats Nilsson hade fel: En italiensk borgmästare, som stängde stadsportarna så att ingen kunde komma in eller ut. Och en annan borgmästare som förbjöd fartyg att komma in till stadens hamn, innan de väntat utanför under fyra veckor (därav ordet ”karantän”, som betyder fyra).

  Men även från vårt eget land finns ett mycket tydligt bevis för hur fel Mats Nilsson har, och det är den samiska folkgruppens exempellösa expansion i hela norra Sverige efter år 1350. Digerdöden spreds av loppor, som levde på brunråttor och avskydde människor, men använde människor som nödproviant, när råttorna dog, och de dog av den dödliga sjukdomen. Först dog råttorna och sedan dog människorna. Detta är väl dokumenterat från hela Europa.

  Det finns otaliga ort- och vattendragsnamn i Norrlands inland, vilka är en försvenskning av ett samiskt namn. Man har också kunnat visa att dessa samiska namn i många fall ursprungligen varit svenska namn, som övertagits av samerna och omvandlats enligt samiska uttalsreger, sedan den svenska befolkningen i trakten dött ut, vilket den svenska befolkningen gjorde just 1350, då hela byar utplånades.

  Brunråttan höll till i spannmålsförråd, som på den tiden fanns överallt i städer och bondbyar. Utom i de samiska samhällena, eftersom samerna inte var spannmålsodlare. De hade annan diet och överlevde digerdöden.

  Loppor spreds även från människa till människa, eftersom den tidens människor sällan tvättade kläder och satt tätt tillsammans på långbänk vid matborden, på krogarna och i hemmen. Efter digerdöden kom seden att sitta på separata stolar med ett viss avstånd mellan sig, det som nu kallas ”den privata sfären” och undvika kroppskontakt utom i sexuella sammanhang. När jag var barn uppfattades det ständiga kramandet och pussandet fortfarande som ”sydländskt”.

  Med detta ”kulturarv” från 1300-talet hade svenskarna de bästa förutsättningarna att klara den nya pandemin utan höga dödstal, men det ville inte Folkhälsomyndigheten, som iscensatte sitt grymma experiment med ”flockimmunitet” – vars förväntade resultat ännu inte har infunnit sig.

 4. Olle BK

  Äh, trams!
  Var och en behöver inte gå längre än till sig själv. Rackarns, spolen till locktången har pajat. Vad göra? Nämen jag kilar ner till köpis och fixar en ny, det är ju liksom inte svårare än så?

  Ser mer fram emot det mustiga svaret till Janne och AP om kultursatsningarna, blir intressant att ta del av den comebacken… 😉

 5. Leif

  Ahhh, nu vet vi varför Moderaterna inte vill moralisera. Låt se om du nu gör samma grej av det…

  Eller är du dubbelmoralens okrönta riddare?

 6. Pingback: Hur svårt ska det vara? | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.