Petter Nilsson(SD)

Regionstyrelsen 2021-02-09

Sverigedemokraterna föreslog under regionstyrelsen igår att Region Västerbotten bör lägga mer medel till vård och vårdpersonal i vår tilläggsbudget.

20 miljoner kronor till professionen genom en satsning på personal som arbetat genom pandemin är viktig. Det handlar om att säkerställa regionens roll som god arbetsgivare. En satsning vi menar att arbetsmarknadens parter rimligen bäst preciserar vart den gör mest nytta.

20 miljoner kronor till strukturellt belastade kliniker. Det behövs helt enkelt mer medel i ett tidigare skede till kliniker som kommer belastas i större omfattning på grund av pandemin och uppskjuten vård.

Mindre medel fördelas till projekt, kultur och förtroendemannaorganisation.

Ekonomienheten har identifierat behovet av en kostsam ny administrativ roll, men de uppgifter föreslagen roll ålagts bedömer jag rimligt att ekonomienheten klarar inom sin befintliga förvaltning.

Sverigedemokraterna ställde sig bakom att bedriva ett projekt för att få bukt med kostnaderna för uppskjuten vård. Socialdemokraterna hade där aviserat att man avsett att öppna upp för tre platser för oppositionen. Sverigedemokraterna nominerade tre ledamöter att ingå i referensgruppen för projektet. I och med att alliansen valde att avstå platserna, så valde Socialdemokraterna att ta tillbaka sitt erbjudande om att sörja för tre platser för oppositionen i referensgruppen.
Om detta finns det skäl att återkomma.

Sverigedemokraterna föreslog även skärpning av riktlinjer för folkhälsobidrag. För att undvika att betala ut medel till islamistiska organisationer, något övriga partier har gjort tidigare.

En kommentar

  1. Pingback: Regionen tar efter oss! Samtidigt finns där mer att göra. | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.