Petter Nilsson(SD)

Om Regionfullmäktige och Petter Bergners krönika.

Petter Bergner skriver ofta insiktsfullt, och är avsevärt mycket mer välskriven än undertecknad.
Men ibland kan det förstås vara lite tufft vara krönikör – kanske inte minst för ett media med en uttalad politisk (i detta fall liberal) grundsyn.

Nu är det inte min sak att försvara Socialdemokratisk politik. Det gör jag heller inte, och ska vara tydlig med att jag är övertygad om att flertalet Socialdemokrater också under regionfullmäktige insåg att Sverigedemokraternas förslag till tilläggsbudget var det bästa på bordet under gårdagen.
Jag är vidare övertygad om att samtliga politiker på någon nivå inser behovet av att sörja för mer medel till strukturellt belastade kliniker i ett tidigt skede, samt de personalsatsningar som Sverigedemokraterna föreslog.
Den ideologiska slöjan fick tyvärr överhanden som så ofta tidigare.

Med det sagt så är det väldigt anmärkningsvärt att man inte nämner de omfattande brister som klär alliansens förslag till tiläggsbudget, med bland annat saknad finansiering, oförmåga att stödja den i grunden moderata projektorganisationslösningen enbart för att Socialdemokraterna i Västerbotten ställt
sig bakom en snarlik lösning i Region Västerbotten, och vanvettiga framskjutna satsningar på kliniker som sedan länge behövt mer medel för att klara den strukturella belastning pandemin medfört.

Vill också bemöta Petter Bergners ledares onödigt orättvisa skildring av Roger Marklunds arbete i presidiet i Region Västerbotten.
Jag skriver detta samtidigt som jag stödjer Bergners syn avseende ett bra samarbete i presidiet inom regionen och även att det är viktigt att namnen på ledamöterna är riktiga.

1. Roger Marklund var tydlig avseende propositionsordningen samtliga partier godkände i början av samanträdet. Den propositionsordningen förstod emellertid inte alla ledamöter – tyvärr. Med det skapades en viss förvirring. Bad själv om ordningsfråga i ämnet, för att tydliggöra att det inledande propositionsordningen gällde – efter att marklund och presidiet valde att förenkla den i ett fall där ledamöter inte godtog den.

2. Vårt mötessystem havererade onödigt mycket under regionfullmäktige, och jag är själv inte avundsjuk på att agera ordförande under rådande förutsättningar.

3. Det medför en särskild typ av trötthet att vara delaktig i debatter på distans. Jag tror jag talar för alla politiker att det blir lite annorlunda från att ha mötena fysiskt.

Förslag på åtgärder:

Personligen tycker jag att Umeås val av programvara för kommunfullmäktige fungerar betydligt bättre. Rimligtvis medför god programvara ett bättre stöd för presidiet. Att löpande läsa text i en chat som inte automatiskt uppdaterar blir synnerligen svårt samtidigt som man väntas ha god uppsikt över mötet som sådant.

Det tillsammans med att mötesverktyg behövde bytas mitt under fullmäktige gör det förstås särskilt knepigt för en mötesordförande.

Självfallet måste vi få det att fungera med digitala mötesverktyg under pandemi. Men det är samtidigt viktigt att förklara att jag personligen tycker att Roger utifrån förutsättningarna gjorde ett tillfredställande arbete under Regionfullmäktige.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.