Petter Nilsson(SD)

Antisemitism i Malmö från islamist- och vänsterhåll.

Tycker det här inslaget från SVT-humor faktiskt förklarar läget förhållandevis väl. 

Malmö kommun har släppt en rapport avseende antisemitism inom skolan, där man undersökt förekomsten – samt föreslår åtgärder mot den.

Bär gärna i minnet att SSU Malmö kritiserats för antisemitism.
Nu är förvisso inte Malmö någon unik företeelse avseende vänsterns antisemitism, det finns det både exempel och undersökningar som visar på.

”Normaliseringen av antisemitismen framgår också av de olika typerna av gärningsmän, vilka sträcker sig över hela det sociala och politiska spektrumet. De vanligaste gärningsmannakategorier som anges för den allvarligaste incidenten av antisemitiska trakasserier som drabbat uppgiftslämnarna är någon de inte känner (31 procent), någon med islamistiska åsikter (30 procent), någon med vänsterorienterade politiska åsikter (21 procent), en kollega från arbetet eller skolan/högskolan (16 procent), en bekant eller vän (15 procent) och någon med högerorienterade politiska åsikter (13 procent).” enligt Erfarenheter av och uppfattningar om antisemitism Andra undersökningen om diskriminering av och hatbrott mot judar i EU, av FRA (sid 10).

Bland de organisationerna Malmös rapport föreslår ta hjälp av, nämns främst de som berör nazism. Däribland EXPO (en av de organisationer som väljer att klumpa in så många – till höger om sig själva som nazister – som möjligt). Vilket rimligtvis endast kan lösa en mindre bråkdel av problemet.

Kanske kan det också vara sunt att ifrågasätta huruvida organisationer som bidrar till en vanföreställning om att antisemitismen skulle vara mer utbredd än vad den är, kanske inte heller enbart bidrar till positiva saker?

Det är klart bekymrande att vänsterlobbyn fått så häftigt fäste att vänsterorienterad antisemitism inte uppmärksammas och problematiseras ordentligt (se 21% ovan).
Exempel från S och SSU, 1, 2, 3.

I förslagen på ”vägar framåt” (sid 86 i rapporten) tydliggörs ingen klar väg framåt. Man återkopplar huvudsakligen till bekymret avseende Israel/Palestinakonflikten och menar att vidare forskning inom det området i en svensk kontext framöver kan komma att utvecklas till Malmömodellen. Samt att man bör forska kring konspirationsteorier.

Här är en klar väg framåt. Stoppa den ansvarslösa invandringen, ställ värde på medborgarskap. Se till att de som kommer till Sverige också blir en del av Sverige. Och sluta hävda att det synsättet på något vis skulle vara <bokstäver_i_följd>-stiskt.
Det är endast förnuftigt.

6 kommentarer

 1. Maria

  Vilka rapporter behandlar rasism mot nativa (infödda)? Många svenskar begränsar sina liv, är rädda att gå ut vissa tider på dygnet, idag och kortläggning av detta skulle också vara intressant! Det är nya tider i Sverige!

 2. Lars

  FRA-undersökningen är intressant, då den man kan dra vissa slutsatser som vid första anblicken är motsägelsefulla, men kanske egentligen inte…Först och främst kan man undra, om varför man ställer frågan om intolerans mot muslimer till judar, men inte berättar varför. En gissning kan ju vara, att man mede en indirekt fråga vill se om judar hatar muslimer. Av svaren kan man se, att så inte är fallet, eller också har man anat varför frågan ställs, och inte fastnat i den fällan. Utom möjligen i Belgien, Tyskland, Estland, Frankrike och Nederländerna..Dock har man ju i de länderna råkat ut för muslimska terrordåd och har en stor andel muslimer i befolkningen. Antisemitismen är högre än genomsnittet i Frankrike (95%) och genomsnittlig i Belgien (86%), Tyskland och Polen. I Polen, Ungern och österrike är det tvärt om, dvs de tillfrågade anser att det råder stor intolerans mot muslimer, men särskilt i Polen och Ungern finns det ju få muslimer, dvs risken för en jude att drabbas av antisemitism från muslimer är väldigt låg. Därav att hot från muslimsk håll, och även från vänster är i dessa konservativa länder är låg. Även antisemitismen är genomsnittlig (Polen ) eller under genomsnittet i dessa länder, men kommer mera från höger eller Kristna extremister. Ungern ligger dock under genomsnittet i fråga om antisemitism77% (Sverige 82%). Några slutsatser skulle kunna vara att det upplevda hotet från muslimer indirekt skulle kunna vara större där det finns stora aktiva områden med radikal muslimsk befolkninng nära de områden där judarna bor i t.ex. Frankrike, och att muslimer där inte upplevs vara utsatta för intolerans, medan uttalanden från t.ex. regeringsföreträdare i t.ex. polen och Ungern upplevs som intolerans, medan få drabbas av den intoleransen då det finns få muslimer, och därav även liten mängd antisemitiskt hot från muslimer…Danmark är ett litet särfall, mindre intolerans mot muslimer sett från ett judiskt perspektiv (60) än t.ex. Sverige (63%) trots Paludan och tydliga antimuslimska uttalanden från flera partier. Kanske olika mediabeskrivningar av problematiken och fler terrorhändelser?

 3. Basic Rules

  De totalitära dragen från kommunismen, liksom ”rastänkande”, antisemitism och kulturmarxism sitter fortfarande kvar inom socialdemokratin är bara att konstatera.
  Demonisering av motståndaren är dess enda vapen mot oppositionen, medan det är de själva som utgör det faktiska och omedelbara hotet mot demokrati och fri, öppen debatt. Det är nedslående åse socialliberal/vänsterliberal media går deras ärenden. Situationen känns igen från Biden´s USA, som mer och mer börjar likna en sydamerikansk bananrepublik.

 4. Pingback: Blir det olagligt att vara medlem i SD? | Petter Nilsson(SD)

 5. Pingback: Förbjuda rasistiska organisationer? | Petter Nilsson(SD)

 6. Pingback: Stockholm utreder judehat | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.