Petter Nilsson(SD)

Regionen tar efter oss! Samtidigt finns där mer att göra.

Av , , 1 kommentar 30

Har tidigare skrivit om att satsningar behöver göras på vårdpersonal, inte minst under pandemi.

När tilläggsbudgeten hanterades var jag också tydlig med att det fanns tre förslag till beslut.
1. Sverigedemokraternas förslag som innebar att medel i ett tidigt skede kunde satsas på vård- och vårdpersonal. Ett alternativ som hade frigjort 20 miljoner kronor till vårdpersonal för att vidare preciseras av arbetsmarknadens parter, samt 20 miljoner kronor till strukturellt belastade kliniker. Tjänstemännen hade kopierat idén från  blå-grönstyrda Västragötalandsregionen om en projektorganisation. Ett projekt för att med klarhet kunna synliggöra kostnader i samband med covid och uppskjuten vård. Tanken är alltså att göra det lättare att precisera vilka kostnader som härrör från covid-19 samt satsningar för att kunna hantera uppskjuten vård. Detta genom att göra vårdsatsningarna inom projektet. Satsningar som kommer genomföras pö om pö. Detta yrkade Sverigedemokraterna också bifall till.

2. Socialdemokraternas yrkade bifall till tjänstmännens förslag, där man kopierat blå-gröna VGR:s idé om en projektorganisation för att med klarhet kunna synliggöra kostnader i samband med covid och uppskjuten vård. Där man istället satsade de sammanlagda 40 miljoner kronorna vi föreslog åt vårdpersonalen – på kultur, förtroendemannaorganisation och projekt.

3. Alliansens förslag där man ville behålla de medlen som föreslagits läggas på projektorganisationen inne i organisationen för att istället betalas ut efter ett halvår och därefter ges ut till kliniker efter hur man lyckats beta av vårdköer. I realiteten straffa ut kliniker som är strukturellt belastade på grund av covid, och ge ut medel först i ett senare skede. Även alliansen satsade de sammanlagda 40 miljoner kronorna SD föreslog åt vårdpersonalen på kultur, förtroendemannaorganisation och projekt.

Den socialdemokratiska majoritetens förslag till beslut vann bifall.

RSAU föreslår nu 18 miljoner kronor till personal, samt 18 miljoner kronor till strukturellt belastade kliniker. Vilket förvisso behövts tidigare, men är bra man faktiskt väljer att satsa totalt 36 miljoner kronor.

Det är som sagt positivt med halvmesyren, och visst är det synnerligen identiskt med vad Sverigedemokraterna föreslog i början av året, så man får väl lov att tacka för lyhördheten. Samtidigt finns det ett bekymmer. Budgetutrymmet man nu tar av hade gått till vård och vårdpersonal i Sverigedemokraternas budget ändå. I realiteten är det ändå 40 miljoner kronor mindre till vård- och vårdpersonalen oavsett.

Nä Damberg, SD är inget säkerhetshot…

Av , , 1 kommentar 28

Jag tror uppriktigt sagt ingen tar Dambergs debattartikel på allvar där han försöker trockla in Sverigedemokraterna under fliken säkerhetshot.

Narrativet – att SD nu på något vis skulle blivit mer extremt – blir bara märkligt.

Har tidigare konstaterat att Sverigedemokraternas rörelse vuxit under min tid i partiet. Ska väl betona att vi idag i huvudsak har en relativt ny medlemsskara. Nu har jag främst skrivit detta för att direkt bemöta det alltför frekvent använda argumentet att vi på något vis skulle ha en gammal historia som skulle prägla våra ställningstaganden idag. Vilket förstås blir absurt eftersom medlemmarna idag ger förtroende till våra representanter idag.

Den nya vinklingen från Damberg, att Sverigedemokraterna skulle blivit mer radikalt allteftersom gamla Socialdemokrater, Moderater, Liberaler, Vänsterpartister med fler anslutit sig till oss säger mer om inrikesministerns syn på de som valt att stödja Sverigedemokraterna.

Att nu försöka klistra på sd-medlemmar och sympatisörer en rasiststämpel med EXPO som källa är absurt. Jag tror inte ens den mest vänsterliberala läsaren luras av Damberg.

Självfallet vill Sverigedemokraterna ut med sin politik. För egen del är jag djupt tacksam för att alternativa medier väljer att skriva om sakfrågor som lyfts, när inte offentligt finansierad media gör det.

Dambergs debattinlägg leder endast till ett trivialiserande av riktiga säkerhetshot.

 

Liberalernas närmande till SD

Av , , 6 kommentarer 22

Känner att jag bör kommentera liberalernas partiråd under gårdagen. Strikt objektivt så fanns det ju inget bra utfall för liberalerna. Antingen skulle man ytterligare fjärma sig från högerorienterade väljare genom att rösta mot partistyrelsens förslag till beslut. Eller att skjuta utrymmet längre från de mer vänsterorienterade väljarna.

Efter en sedvanlig signaleringstävling i snällhet
, vann förslaget som medför att Liberalerna avskiljer sig tydligare från de mer vänsterorienterade väljarna. Något säkerligen de mer vänsterorienterade partierna är tacksamma över.

Liberalernas representant som också sitter i regionen har också uttalat sig avseende samarbete med SD på riksplan. Frågan är ju vidare hur partiet avser att arbeta i regionen. En standardåtgärd liberalerna gör i regionen är att lova satsningar på vård och vårdpersonal – något som endast finns i SD:s budget, där vi faktiskt gör omprioriteringar. Här tycker jag nog att Liberalerna bör fundera om politiken är viktig, i sådana fall bör partiet rimligen antingen arbeta för Sverigedemokraternas omprioriteringar inom regionen, vilket innebär mindre medel till administration, kultur, regional utveckling och förtroendemannaorgaisation, kanske så kan Liberalerna till och med ansluta sig till Sverigedemokraternas budget.

Ifall Liberalerna inte vill lägga politiken i fokus, så finns ju möjligheten för partiet att fortsätta stå för en politik där vård och vårdpersonal får mindre medel, och mer medel går till just kultur, administration, regional utveckling och förtroendemannaorganisation. Samt naturligtvis fortsatt försöka vidhålla att SD skulle vara dummingar av obskyra skäl, och vara en del av dem som också fortsättningsvis tillskriver SD politiska uppfattningar vi inte har.

Oavsett blir det spännande att se hur utfallet från partirådet kommer prägla liberalernas ställningstaganden framöver.

150 miljarder

Av , , 4 kommentarer 29

Riksdagen fattade beslutet att skuldsätta Sverige. 150 miljarder kommer nu gå till andra länders välfärd.
Exempelvis Greklands välfärd. Säkert kan det vara kostsamt att erbjuda pension vid 50-55 års ålder.

Sveriges regering arbetar istället för att höja pensionsåldern.

Ytterst absurt att beslutsfattare inte väljer att prioritera det egna landets välfärd.

Svenska kyrkan är inte vänsteraktivister!

Av , , 4 kommentarer 34

Svenska kyrkan har ett kärvt ekonomiskt läge. Medlemmar går ur. Ofta på grund av att man inte känner igen sig i den nya Svenska Kyrkan. Den som präglats av vänsteraktivism.

Svenska kyrkan menar att man inte ska ställa krav på svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap.
Nu senast yttrade sig svenska kyrkan – utan att vara tillfrågad remissinstans – och förklarar att tvärtemot vad utredarna föreslår, så menar man att krav på svenska och samhällskunskap inte ska införas.

Det är förstås väl i linje med annan besynnerlig verksamhet man bedriver idag, såsom exempelvis asylrättscentrum.

Tror vänstereliten i svenska kyrkan på allvar att detta kommer leda till att medlemmarna lättare kan identifiera sig i svenska kyrkan? Det vill säga de som vill att kyrkan ska vara kyrka?
Eller har man på riktigt en avsikt att avveckla sig själv?

Får man färre medlemmar får man också lägre intäkter. Fler fastigheter behöver avyttras, och färre lokala gudstjänster och aktiviteter kan erbjudas.

Svenska Kyrkan är inte vänsteraktivister, ska inte vara vänsteraktivister. Medlemmar i Svenska Kyrkan – som bygger upp den – är kristna. Detta är vad som förenar kyrkan. Ytterst anmärkningsvärt att agera aktivistiskt på detta viset.

Riksdagen beslutade använda Sveriges skattemedel till att stärka välfärden i södra europa.

Av , , 7 kommentarer 32

Riksdagen röstade, under gårdagen, för coronafonden på 750 miljarder euro, eller motsvarande 7,623 biljoner kr.
SD och V röstade nej. M och KD avstod.
Socialdemokraterna ger gav bort skattemedel som inarbetats av svenska arbetare till bland annat sänkt pensionsålder i Sydeuropa. Samtidigt arbetar regeringen för att höja pensionsåldern i Sverige.

De måste vara väldigt fobiska till att ha en nationalistisk grundsyn, det vill säga att sätta vår nation i första rum. Istället tycker man det är ok att lägga arbetarnas pengar utomlands.

Detta är fruktansvärt fel. Jag förstår heller inte moderaternas perspektiv. Rimligen borde det vara mer intressant ha medlen i Sverige för att bejaka de svenska företagens intressen.

SD och V röstade nej
Antingen är övriga partier ansvarslösa när de hanterar medborgarnas pengar, eller så är övriga partier så fast bestämda att öka överstatligheten att de till varje pris avser stärka EU:s makt.

EU:s byråkratiska monster, ”coronafonden”.

Av , , 4 kommentarer 31

När politiker smyger igenom impopulära förslag döljer man det med urtråkiga namn. När de andra partierna beslutar om att skuldsätta kommande generationer med 150 miljarder kronor går det under namnet ”Godkännandet av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt”.

Bakom namnet döljer sig ett massivt skuldberg på över 7500 miljarder kronor – även kallat för coronafonden – maktförflyttning från Sverige till Bryssel och ett krav på att hårt arbetande svenskar ska finansiera generösa välfärdsprogram bland EU-länder som har sämre skötta ekonomier.

För Sveriges del innebär beslutet ett krav på att bidra med cirka 150 miljarder kronor, vilket motsvarar fem gånger så mycket som Polismyndighets budget. Pengarna ska bland annat finansiera spanska medborgarlöner, sydeuropéer som vill gå i pension innan de fyller sextio, och bidra till den redan existerande korruptionen i Östeuropa.

Detta betyder att svenska skattebetalare kommer få skicka fem miljarder konor till EU, varje år, under 30 års tid. Detta är pengar som kunde spenderats på svensk välfärd, bättre äldreomsorg och mer sjukvård.

Motståndet från de andra partierna är svagt. Både den socialdemokratiska regeringen, dess liberala stödpartier men även de övriga borgerliga partierna kommer att rösta ja till detta enorma skuldpaket. Sverigedemokraterna kommer däremot rösta nej. Nej till EU:s byråkratiska monster och nej till ansvarslösa politiker som skuldsätter kommande generationer.

För den intresserade går finansutskottets betänkande ta del av här.
Ämnet debatterades även här.

Så här löser vi problemen i regionen!

Av , , 3 kommentarer 25

Budget 2021
Inför budget som antogs förra året – och som satte verksamheternas ramar för 2021, där alliansen och majoriteten väsentligen lämnade in samma budget så skrev fackförbunden en anteckning i CSG. Man problematiserade besparingen om 45 mnkr i sjukvården.

Tilläggsbudget 2021
Därefter togs en tilläggsbudget i början av året i år.
Majoriteten företrädde tjänstemännens förslag utan några egna tillägg.
Alliansen föreslog en besparing på vård om 60miljoner kronor, samt att prioritera kliniker som inte är strukturellt belastade och därmed snabbare kan beta av vårdköer – genom införandet av en regional kömiljard.

Det här behöver göras
Mer medel till sjukvård, mer medel till vårdpersonal!

Sverigedemokraterna föreslog under tilläggsbudgeten 40 mnkr till strukturellt belastade kliniker, samt till arbetsmarknadens parter att vidare precisera (exempelvis för att föra en rimlig personalpolitik!).

SVT:s löp om orättvis lönesättning igår
Jag blev själv inte kontaktad av SVT under gårdagen. Trots att SD som enda parti föreslår verkliga omprioriteringar. Liberalerna fick märkligt nog medialt utrymme.
Det gör mig uppriktigt sagt förvånad. De sitter inte på några lösningar, utan föreslår tillsammans med alliansen ytterligare besparingar på vård. För tydligen är kultur, champagnemiddagar och förtroendemannaorganisationen såpass viktig att vården får stå tillbaka.

Det blir ytterst märkligt att höra det blocket som rentav prioriterar vården – ännu mindre än majoriteten – kritisera just majoriteten. Men än värre är att SVT inte väljer att höra den riktiga oppositionen som på riktigt satsar på vårdpersonalen!

Rättvis lönesättning måste tillämpas i Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 26

Ni har säkerligen tagit del av kritiken som kommit från professionen till Region Västerbotten. Nu senast i VK.

För det första, så är den bästa lösningen att se till att verksamheterna har tillräckligt stora ramar för att klara av att hantera pandemin. Sverigedemokraterna föreslog ytterligare 40 miljoner kronor till strukturellt belastade kliniker och vårdpersonal. Ett förslag som inte vann bifall under årets första regionfullmäktige.

Övriga partier har inga lösningar, och är som vanligt ovilliga att prioritera vård över bland annat kultur, administration och besynnerliga projekt, vilket förstås lett till att verksamheterna behövt prioritera inom befintliga ramar.

För det andra, när man prioriterar inom befintliga ramar måste man säkerställa en rättvis lönesättning. Regionens målsättning måste vara denna.

Man kan inte riskera att förlora rutinerad bemanning, långsiktigt försämrad organisationskultur, strukturella kostnadsökningar – med mera.
Särskilt inte under pandemi.

Regionen måste ha målsättningen att åstadkomma en rättvis lön för både ordinarie och extrapersonal!