Petter Nilsson(SD)

Så här löser vi problemen i regionen!

Budget 2021
Inför budget som antogs förra året – och som satte verksamheternas ramar för 2021, där alliansen och majoriteten väsentligen lämnade in samma budget så skrev fackförbunden en anteckning i CSG. Man problematiserade besparingen om 45 mnkr i sjukvården.

Tilläggsbudget 2021
Därefter togs en tilläggsbudget i början av året i år.
Majoriteten företrädde tjänstemännens förslag utan några egna tillägg.
Alliansen föreslog en besparing på vård om 60miljoner kronor, samt att prioritera kliniker som inte är strukturellt belastade och därmed snabbare kan beta av vårdköer – genom införandet av en regional kömiljard.

Det här behöver göras
Mer medel till sjukvård, mer medel till vårdpersonal!

Sverigedemokraterna föreslog under tilläggsbudgeten 40 mnkr till strukturellt belastade kliniker, samt till arbetsmarknadens parter att vidare precisera (exempelvis för att föra en rimlig personalpolitik!).

SVT:s löp om orättvis lönesättning igår
Jag blev själv inte kontaktad av SVT under gårdagen. Trots att SD som enda parti föreslår verkliga omprioriteringar. Liberalerna fick märkligt nog medialt utrymme.
Det gör mig uppriktigt sagt förvånad. De sitter inte på några lösningar, utan föreslår tillsammans med alliansen ytterligare besparingar på vård. För tydligen är kultur, champagnemiddagar och förtroendemannaorganisationen såpass viktig att vården får stå tillbaka.

Det blir ytterst märkligt att höra det blocket som rentav prioriterar vården – ännu mindre än majoriteten – kritisera just majoriteten. Men än värre är att SVT inte väljer att höra den riktiga oppositionen som på riktigt satsar på vårdpersonalen!

Etiketter: , , , , ,

3 kommentarer

  1. majorn

    bla. sånt här uppträdande av media gör mig bara ännu mer övertygad om att sd är det enda rätta. kanske skulle tacka bla. media för att dom gör mig ännu mer övertygad.

  2. Lars

    SVT m.fl. säger sig ju vara emot polarisering. Men om nåt är polariserande, så är det ju när SVT m.fl. oftast utelämnar sånt som är positivt för SD och negativt för de övriga partierna. Det tvingar ju många, inte bara SD:are, att söka information i vissa frågor på annat sätt, alternativmedia och djungeltelegrafen mm. Då folk vet att media undanhåller och förändrar fakta i vissa frågor, ses ju inte minst bekanta och släktingar och alternativmedia som mera pålitliga, och vanliga media som opålitliga. Över 50% av befolkningen hyser ju t.ex. betänkligheter om flyktingmottagningens storlek, och alternativmedia står nog bara bakom en del av dessa betänkligheter. Blåljuspersonal och socialarbetare och vårdpersonal och de som bor nära eller i ”utsatta” områden m.fl. har ju också vänner och anhöriga, som får veta mycket av vad som händer i ”utsatta områden”, även om de säkert håller på sekretessen om de inblandade individerna, så berättar de ju vad som händer i ett större perspektiv. De måste ju få prata av sig.

  3. Pingback: Regionen tar efter oss! Samtidigt finns där mer att göra. | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.