Petter Nilsson(SD)

Illegala kan utgöra samhällshot!

De flesta med närvaro i en realistisk verklighetsbeskrivning vet att den ansvarslösa migrationspolitiken i Sverige lett till allt större otrygghet. De som fått avslag på asylansökan, de som uppehåller sig illegalt och inte har rätt att vara i Sverige lever i ett skuggsamhälle och utgör en risk att hamna i kriminalitet.

Igår gick rubriken ”skugglivet är tortyr för sameer och en plåga för vårt samhälle” läsas i Aftonbladet. Visst är det tragiskt. Många får – trots generösa regler – avslag på sin asylansökan. Samtidigt har man själv valt att befinna sig i strid mot lagen i Sverige i 13 år.

Expressens kriminalskribent har tangerat ämnet i sin artikel – Afghaner i utanförskap kan bli farliga samhällshot.

Övriga partiers godhetssignalerande och dumsnällhet är tydlig. Begrepp såsom ”papperslös” för att beskriva människor som inte har laglig rätt att vistas i Sverige leder inte till att någon som uppehåller sig i landet får det bättre heller.

Vi måste begränsa asylinvandringen, och ytterst måste staten också kunna införliva bestämmelserna. Människor måste följa lag – och ytterst måste lagen vara tydlig.

Etiketter: , , , ,

5 kommentarer

 1. sven

  Men så får man ju inte säga öppet 🙁 då kommer rasistkortet fram.
  Jag röstar inte på er men att inte andra partier tar tag i saker innan det är försent är oförsvarligt .
  Men de har ju inte tid med annat än att hålla er från samtalen. Förstår inte logiken i att om nån annan tycker som ni så kallas det att ni samarbetar. Hade ni sagt att ni vill ha fler asylsökande så hade de andra säkert sagt färre (ironi) . Det intressanta med de invandrade ensamkommande afganerna som fick ”amnesti” efter massiva protester, var tog de protesterande vägen när de behövde hjälp då försvann de . Skulle de då inte tagit hand om dom . Men väletablerade invandrare med jobb osv de skickar de hem. Känner en Iranier som kom hit på 90-talet, lärde sig svenska på 3 månader startade företag med 5 anställda. Frågade mig hur man började jaga Älg , för det ansåg han att man måste kunna om man ska bli svensk i norrland. Och att lära sig äta surströmming var nog värst men han lärde sig det också. Så han har inte varit tärande på staten.

 2. Björn

  Sen att saker som hänt under resans gång alltid framförs som ytterligare ömmande skäl, giftemål,jobb arbete osv är beklämmande. Man ska ha i åtanke att dessa händelser hur ju skett under tiden personen befunnit sig illegalt i landet.
  Många av länderna har förövrigt en rätt så slug hållning till att ta imot återvändande medborgare, kan kanske vara något för oss att ta i beaktande innan Tut beviljas.

 3. Brorson

  Berättelsen om Sameer visar at ten person, som fått avslag avslag på sin asylansökan inte borde få arbetstillstånd (s.k. spårbyte)förrän det har gått tio år efter avslaget, varunder vederbörande bevisligen inte har vistats illegalt i Sverige. Spårbyte från arbetstillstånd till asyl bör däremot vara tillåtet. Men endast under förutsättning att det under vistelsen i Sverige har hänt så hemska saker i hemlandet, så att vederbörande inte kan återvända.

  Sverige kommer ju i det läget att vara första säkra land vederbörande kommit till (redan vistas i) efter statskuppen, eller vad det är som hänt, i hemlandet. Om inte Riksdagen kan enast om denna självklarhet, att förbjuda spårbyte i fel riktning, måste ett antal riksdagsledamöter bytas ut. Jag vill här inflika, apropå diskussionen att Sverige idag inte kan vara första säkra land, eftersom inga konflikter pågår i något grannland till Sverige. Jo. i sällsynta undantagsfall kan även Sverige vara första säkra land.

  Det gäller turister, gästarbetare, gäststudenter, som råkar befinna sig i Sverige under en statskupp i hemlandet. Eller utländska sjömän som hoppar av, när en svensk hamn är den första hamnen, som deras båt anlöper utanför hemlandet. Men då bör väl avhopparen åtminstone veta båtens namn, hur långe den varit på väg och när den kommit till Sverige? – Uppgifter som kan kontrolleras med hamnkontoret. Kanske handlar det om något hundratal av alla asylsökande (av flera tusen) för vilka Sverige verkligen är första säkra land.

  Nej det är inte synd om Sameer. Han har själv vald den situation han befinner sig i.Det har varit ständiga spårbyten, nya ansökningar, överklaganden och långa väntetider innan ärendena har avgjorts, med tillfälliga avbrott för illegal vistelse här. Han harträffat en kvinna i Sverige, vilken varit här på tillfälligt besök (troligen turistvisum), gift sig med henne, varefter hon ansökt om uppehållstillstånd som anhörig till Sameer. Efter elva (!) månader fick hon avslag. Naturligtvis. Sameer hade ju inte ens permanent uppehållstillstånd, vilket bör vara ett minimikrav, när någon söker uppehållstillstånd som anhöriginvandrare.

  För att snyfthistoerien ska bli riktigt tårdrypande skriver Aftonbladets kröniker att att det nu finns beslut att båda ska utvisas – till respektive hemland. Ja, det verkar väldigt stelbent svensk byråkrati. Men stopp ett tag. Varför har Sameer inte sökt uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i hennes hemland, Marocko? Därom inte ett ord i artikeln. Sameer förklarar att han föredrar att leva i 50 år det svenska ”skuggsamhället”. Han kan inte tänka sig att bo i ett arabland, för de är ju alla diktaturer. Men i de länderna bor dock några hundra miljoner människor. De har väl lika stor anledning som Sameer att bosätta sig i Sverige?

  Inte ett ord om att Marocko råkar vara det arabland, som under de senaste åren har gjort störst framsteg vad avser mänskliga rättigheter. Man kan nästan tala om arabvärldens demokratiska fönster, mycket tack vare den reformvänlige kungen Muhammed den sjätte, som enligt legenden är ättling i rakt nedstigande led till profeten med samma namn. Det ge rju kungen ett visst övertag i kampen mot de extrema islamisterna.

  Svenska anti-rasister verkar vara världsbäst i svartmålning av andra länder, och speciellt arabländerna, att där finns inget hopp om framtiden. När det snarare är Sverige som är i utförslöpan. Aftonbladet skriver också om alla dokument på tusentals sidor, som har skickats mellan Sameer och hans hustru och alla advokaterna och myndigheterna. Hur mycket detta har kostat svenska staten i advokatarvoden nämns inte, men med den papparsskörden gissar jag på åtskilliga hundratusentals kronor.

 4. Pingback: Svenska Kyrkan ska inte vara asylrättsaktivister! | Petter Nilsson(SD)

 5. Henrik Agerhäll

  Har ni pumpat in någon interpellation nyligen om hur många illegala som tillåts gå i förskola och skola i Umeå? Motsvarande interpellation går förstås att skriva i Skellefteå eller andra kommuner. Visar det sig att det handlar om mer än ett försumbart antal går det att fundera på att tota ihop någon lämplig motion kring hur kommunen ska kunna hjälpa till att driva ut dessa illegaler ur landet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.