Petter Nilsson(SD)

Självfallet ska man tala svenska!

Går att läsa i GP att DO gör bedömningen att språkpolicy på Willys inte utgör diskriminering.
Kan tyckas lite besynnerligt att detta inte är en självklarhet. Precis som Willys gör gällande i sitt svar så är det viktigt för organisationskulturen att man har ett enhetligt språk, man undviker att få en fragmentiserad grupp, och motsättningar mellan olika grupper.

Samma regel gäller förstås för Sverige i övrigt. Det ska vara ett krav för att kunna bli en del av sitt nya land. Dels för individen själv, dels för att undvika motsättningar inom landet.

Har återkommande debatterat mot övriga partier avseende mångkultur i kommun likväl som region.
Bland exemplen på bra mångkultur brukar mat- och musikkultur lyftas. Jag är beredd att hålla med – inget fel på exempelvis sushi.
Tror dock de flesta skulle instämma i att det vore en häftigare kulturell upplevelse äta sushi i Japan.

Det märkliga är att de reella satsningarna på mångkultur sker genom bidrag till etniska föreningar, fokus på inköp av böcker för de med andra modersmål än svenska (istället för lättläst svenska). Biblioteken har en begränsad budget. Mer medel till böcker för de med andra modersmål än svenska innebär mindre medel till övrigt.

Offentliga bidrag utgår inte för sushi.

 

Etiketter: , , ,

4 kommentarer

 1. Brorson

  Ledarsidorna.se hade igår en välskriven artikel om Palme och mångkulturen och hur man nu försöker tillskriva Palme åsikter om han inte hade. I själva verket var Palme motståndare till ,den massinvandring som kommit efter hans tid. Den proposition från 1975, som idag anförs som startskottet för dagens mångkultur handlade egentligen om något annat, integration i det svenska samhället och behov av åtgärder mot den ghettobildning som kunde skönjas redan då.

  Jag minns emellertid den häftiga kritik, som kom från vissa invandrargrupper, som sa ”Vi vill inte bli svenskar. Vi vill återvända till vårt hemland så snart diktaturen har fallit.”. Synpunkter som skrevs in i den slutgiltiga versionen av propositionen, där det står att flyktingarna måste ges möjlighet att behålla sitt språk och sin kultur för att underlätta återanpassningen och återintegrationen i deras hemländer efter den kommande återvandringen.

  Palme var alltså införstådd med att asyl ska vara ett tillfälligt skydd för skyddsbehövande, så länge de behöver skydd. Han var naturligtvis också en typisk socialdemokrat, som var övertygad om att andra länder skulle följa Sveriges exempel och utvecklas till liknande välfärdsstater – med återvandrarna som ambassadörer för den svenska modellen. Jag var själv aktiv partimedlem på den tiden, men tror inte längre på Sverige som föregångsland. Idag är det snarare de danska socialdemokraterna, som för det socialdemokratiska idéarvet vidare. Med Palmes realistiska syn på invandringen.

  Jag är motståndare till obligatorisk svenskundervisning för flyktingar, som ännu inte fått permanent uppehållstillstånd . Jag tycker att vi ska vara beredda på det värsta (att det drar ut på tiden innan situationen i hemlandet har förbättrats), men hoppas på de bästa (att det inom en skälig tid, som man kan leva på tillfälliga uppehållstillstånd) blir möjligt att återvandra.

  Speciellt under den första treårsperioden med tillfälligt uppehållstillstånd, när flyktingarna själva hoppas på att snart kunna återvända hem, ska de stödjas i sina förberedelser för att återvända hem. Och vilken nytta har de då av kunskaper i svenska spåket, som talas av en yttersts liten minoritet av världens folk? I arabvärlden, dit de festa ska återvända, talar man någon arabisk dialekt, inte ”rinkebysvenska”. I Somalia. dit många ¨också ska återvända, talar man somaliska, inte göteborgska, .

 2. Brorson

  Om kravet att tala svenska har Petter skrivit ”Det ska vara ett krav för att kunna bli en del av sitt nya land.”

  Ja, om man ser Sverige som sitt nya land, tycker jag. Men vi har ju inget krav på utländska turister och andra tillfälliga besökare att de ska tala svenska. Inte heller krävs det av polska brandmän, som har hyrts in för att bekämpa svenska skogsbränder. Jag träffade en gång en bonde som hade anställt två afrikanska djurskötare, som han var mycket nöjd med. ”Mina svenska kor förstår kommandon på somaliska”, förklarade bonden, som själv lärt sig tala med djuren på somaliska. Ja, det är ju tonfallet och inte själva orden som djuren förstår.

  Klart att en arbetsgivare ska ha rätt att kräva att anställda talar svenska på arbetsplatsen, med kunder och andra anställda. Om man inte vill lära sig svenska, eftersom man inte tänkt bosätta sig permanent i Sverige. får man finna sig i att det inte finns så många jobb att välja mellan under vistelsen här. Men det kan inte ligga i svenska arbetares intresse att bli utkonkurrerade av utländsk arbetskraft, som inte ens själva vill bli svenskar.

  Har vi så stor brist även på lågutbildad arbetskraft i Sverige?

 3. Brorson

  För ett par dagar sedan skrev jag en kommentar, där jag ställde frågan till dem, som vill ha ökad invandring, vilka fler som ska få komma till Sverige och varför just de. Jag besvarade själv fråga med ett långt citat ur en Expressen-artikel av den liberala riksdagsledamoten Robert Hannah, som är invandrare från den kristna delen av norra Irak. Han vill införa ett ”humanitärt undantag” för de religiösa minoriteterna kristna och yasidier, som fått avslag på sina asylansökningar och har utvisats till den muslimska regionen Kurdistan i norra Irak. Citatet avslutades med en uppmaning att stödja Liberalernas linje i asylfrågan.

  Jag kan hålla med om att de har ett större skyddsbehov än de afghanska gymnasieungdomar från Iran, dit deras föräldrar kommit som flyktingar för sådär 20 år sedan. Men att vi ska ha ett ”humanitärt undantag” i utlänningslagen är Robert Hannas och Liberalernas åsikt. Inte min åsikt. Varför jag inte stödjer det förslaget framgår med all önskvärd tydlighet av biskoparnas moraliskt totalt bottenlösa agerande, när det kräver att de afghanska gymnasieungdomarna, och inte de förföljda religiösa minoriteterna kristna och yasidier ska omfattas av undantaget. Biskoparnas agerande är som en tjuvs, som stjäl kollekten till de fattiga och ger till laglösa lyxlirare. Det är så bottenlöst omoraliskt och okristligt agerande av dessa biskopar. Skäms!

  Visst kan jag hålla med -Robert Hannah om att, ska vi ha ett humanitärt undantag, ska det vara för de mest behövande. .Men så kommer det alltså inte att bli, och därför säger jag Nej.. Jag tycker dessutom att det är grumligt vad Liberalerna egentligen vill med asylpolitiken. Å ena sidan uttalar sig partiledaren Nyamko Sabunit på ett sätt som bara kan tolkas så att L vill begränsa flyktinginvandringen. Å andra sidan vill partiet utvidga asylrätten till nya grupper. Det är naturligtvis möjligt att införa ett humanitärt undantag inom ramen för en minskad invandring på totalen. Men så kommer det alltså inte att bli.

  Vi måste först få en minskad invandring, ett ”netto-minus”, som SD säger.- Det betyder, som jag tolkar det, att återvandringen ör större än ny-invandringen. Visst kan man stödja enskilda förslag från SD, utan att stödja allting som SD står för. Enligt min mening har SD fel, när man vill avskaffa de permanenta uppehållstillstånden. De behövs som en låång prövotid, innan man kan bli svens medborgare. Jämfört med medborgarskap har permanenta uppehållstillstånd två viktiga fördelar:

  1. Ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas, om personen vistas en längre tid utomlands. Men det borde ske mycket oftare än nu. Jag har läst om ett rättsfall om en person, som hade bott i sitt hus i Turkiet, och bara gjort korta besök i Sverige.

  2. En person med permanent uppehållstillstånd kan utvisas p.g.a. brott. Men det sker alltför sällan..

  Om de permanenta uppehållstillstånden avskaffas, tror jag att fler får medborgarskap efter bara en kort tid i Sverige. Behålls de, kan man i stället förlänga tiden innan man kan bli svensk medborgare. Och det behövs verkligen.

 4. Brorson

  Enligt FN:s flyktingkonvention får flyktingar inte diskrimineras i jämförelse med andra utlänningar. Men det är just vad som sker i Sverige p.g.a. de migrationspolitiska överenskommelserna mellan MP och dåvarande alliansen. Däremot har flyktingar, enligt konventionen, ingen rätt att gå före värdlandets egna medborgare, vilket också sker i Sverige. Dags att riva upp besluten.

  Jag har tidigare liknat Sverige vid ett hotell, där nya gäster hela tiden flyttar in, men nästan ingen flyttar ut. Till slut blir det så knökfullt att gästerna kastar ut hotellägaren och ockuperar hans privata lägenhet. SD har nu som första parti pratat om att vi behöver ett netto-minus, d.v.s fler återvandrare än antalet ny-invandrare. Sossarna i Danmark har redan börjat driva den linjen i praktiken.

  I TV:s ”30 minuter” med Jimmie Åkesson talade han mycket om återvandring och behovet av ekonomiska incitament till återvandrare. I stället talar Moderaterna (ensidigt) om att invandrare måste göra sig ”anställningsbara”, genom att bl.a. lära sig svenska, utan att tala om myntets baksida, att det kommer att underlätta för nyanlända att gå före svenska medborgare, med följd att svenskarna i utlänningarnas ögon kommer att framstå som lata och onyttiga.

  Som jag redan skrivit, anser jag att en arbetsgivare måste ha rätt att kräva att de, som han /hon anställer ska kunna kommunicera med arbetskamrater och kunder, klienter, patienter och vårdtagare på svenska. Men om vi verkligen hade haft brist på arbetskraft hade ingen behövt gå arbetslös p.g.a. bristande språkkunskaper. Det hade funnits jobb åt alla – men alla hade inte kunnat få det jobb de helst vill ha.

  Precis som Jimmie sa – och som man har börjat göra i praktiken i Danmark, måste återvandrare stödjas ekonomiskt. Men de måste stödjas på andra sätt också, och det talas det för lite om, eller rättare sagt inte alls. Och det är att de får behålla sitt språk och sin kultur (i den nån det inte strider mot svensk strafflag) under vistelsen i Sverige. Och att de får lära sig sådant, som de har användning för i hemlandet.

  Såsom undervisning i arabiska. Vi måste sluta tänka enbart ”inegration'” utan måste görja tänka både ”integration” (för de som själva vill bli svenskara) och ”återvandring och återanpassning till hemlandet (för dem som inte vill bli svenskar). Aftonbladets ledarskribent yrar om att ekonomiskt stöd till återvandring är detsamma som deportation.

  Men om vi nu inte på allvar börjar stödja den frivilliga återvandringen, kommer förr eller senare krav att resas om tvångsutvisningar även av personer, som har fått uppehållstillstånd och inte har begått brott. Sossarna kommer att kräva detta, för de har ju för vana att tvärvända när det egentligen är för sent och mer humanitära metoder har slutat fungera.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.