Petter Nilsson(SD)

Bra av Jimmie under partiledardebatten igår!

Tyckte Jimmie gjorde bra ifrån sig igår under partiledardebatten.
Vissa av ämnena tyckte jag dock vart lite väl besynnerliga.

Debattämnet ”våld i nära relationer”, som i vanlig ordning kommit att kallas ”mäns våld mot kvinnor”, och därmed exkludera det våld som sker i övriga relationer.

Tyckte därtill att det var oroande hur man retoriskt valde att tolka hedersproblematiken som ett irrelevant inlägg i debatten. Det är verkligen till att ha skygglapparna på. Särskilt som inlägg kring marknadshyror inte kritiserades av samma skäl. 
Kanske inte helt otydligt att en del partiledare fått instruktionen att kritisera särskilt SD, och kanske inte helt förvånande.

Därtill tycker jag faktiskt uppriktigt sagt att det är dåligt att det på riktigt ska debatteras kring huruvida Sverige ska ta emot världens alla flyktingar, eller om det är bättre att hjälpa på plats. Alla vet svaret på detta. Innerst inne.

Etiketter: , , ,

16 kommentarer

 1. Brorson

  Jag blev besviken på Åkessons inlägg om kärnkraften, vilket gav Löfvén chansen att gå till ett i.o.f.s. mycket osakligt angrepp. Varför prata om små reaktorer, som fortfarande befinner sig på forskningsstadiet?

  – Efter regeringsskifte behövs en omedelbar byggstart för nya reaktorer -, enligt befintlig och väl utprovad teknik.

  – Redan avställda reaktorer måste omedelbart om möjligt renoveras och tas i drift igen – enligt befintlig och väl utprovad teknik.

  – En försöksreaktor enligt den nya tekniken bör byggas snarast möjligt. Har inte SD redan krävt detta? Det borde Åkesson ha sagt. Först därefter kan serieproduktion av sådana reaktorer påbörjas.

  En reaktor som byggs idag – enligt befintlig och väl utprovad teknik – har en teknisk livslängd på minst 100 år, Kanske 150 år. Den ekonomiska livslängden är sannolikt kortare, men det kan vi inte veta säkert, varför man bör kalkylera med en relativt kort avskrivningstid. Vad som kan begränsa den ekonomiska livslängden är nya reaktortyper, som ger lägre totalkostnad (drift + kapitalkostnader) ån att fortsätta köra de gamla reaktorerna. Med en kort avskrivningstid kommer de i det läget när de är slutamorterade, inte att belastas med kapitalkostnader.

  Detta talar för att olika ”generationer” reaktorer kommer att köras parallellt under lång tid framöver.

  Det är en oerhörd kapitalförstörelse, när man tar reaktorer med lång återstående teknisk och ekonomisk livslängd ur bruk och låter dem förfalla för att slutligen riva dem. Om dessa dessutom varit slutamorterade hade de kunnat användas för säsongsutjämning av elproduktionen efter efterfrågan.

  Stora reaktorer kan däremot inte användas för dygnsutjämning p.g.a. de långa start- och stopptiderna. Med mindre reaktorer kommer vi få kortare start- och stopptider, så att de kan användas även för vecko-utjämning, .

  Det är självklart att en teknisk anläggning, som inte har slutamorterats, får högre kapitalkostnader per drift-timme än vid kontinuerlig drift. Men detta gäller alla tekniska anläggningar, även exempelvis vindkraften, som är storskalig naturförstörelse till nästan ingen nytta alls

  Dets radioaktiva avfallet finns redan. Hälften kommer från kärnkraften och den andra hälften från bl.a. den ”miljövänliga” teknik som är tänkt att ersätta kärnkraften. Det enda rätta är att återanvända detta avfall i den nya typen av reaktorer, vilket ger en restprodukt som är farligt under 200 – 300 år. MP vill i stället lasta över problemet på kommande generationer under hundratusentals år.

 2. Kim

  ”huruvida Sverige ska ta emot världens alla flyktingar”

  Det blir märkligt då du kritiserar andras debatteknik i samma inlägg som du skriver denna typ av vilseledande skrift.

  I världen finns idag omkring 30 miljoner flyktingar. Vad jag vet är trycket på Sverige betydligt lägre? Sveriges ställningstagande i dessa frågor ska diskuteras och kritiseras enligt min uppfattning MEN att osakligt kasta floskler med denna inriktning är lika illa som då den andra sidan tycker att man inte ska begränsa alls av ”humanitära skäl”.

 3. Brorson

  Jag undrar varifrån sign Kim fått uppgiften att det finns 30 miljoner flyktingar världen? Avses alla som har asylskäl och befinner sig utanför sitt eget land? Eller inkluderas även de, som befinner sig i sitt eget land, s.k. internflyktingar? Eller avses alla som söker asyl eller påstår sig ha asylskäl? Eller avses alla som ö.h.t har lämnat sin hembygd? I så fall pratar vi snarare om 80 miljoner än om 30 miljoner.

  Varför inte inkludera även de, som är kvar i sin hembygd, men hade haft asylskäl, om de hade lyckats ta sig till något annat land?

  Varför ska kriteriet för flyktingstatus i Sverige vara att man, eventuellt illegalt och med hjälp av kriminella ligor, s.k. flyktingsmugglare, har lyckats ta sig hit, oavsett om de har asylskäl eller ej? Att de alla inte ska tillerkännas flyktingstatus i Sverige verkar vara den minsta gemensamma nämnare mellan SD och L. Vilket ju ändå måste ses som ett oerhört stort framsteg för svensk flyktingdebatt, jämför med vad som varit.

  Det är därför en relevant fråga om motståndarna till detta lilla blygsamma framsteg tycker att att Sverige ska ta emot världens alla flyktingar. Det borde vi nämligen ha gjort (Det skrev jag på en annan blogg för några år sedan) om antalet flyktingar i hela världen bara varit några tusen och vi vetat säkert att inga fler skulle komma efter, om dessa fått asyl i Sverige.

  Men premisserna, verkligheten, är helt annorlunda. Och Nyamko Sabuni har helt rätt, när hon säger att tar vi emot personer som ö.ht. inte har något skyddsbehov, så tränger de undan personer som har det. Och SD har rätt att vi inte ens kan ta emot alla som har asylskäl. Och då bör vi ha en diskussion om vad vi bör göra – om vi kan göra något – för alla som inte kan tas emot som flyktingar i Sverige.

  Är det ö.h. t. försvarbart att lägga ner så mycket resurser på flyktingmottagning i Sverige – när alla som tas emot inte ens är flyktingar – när behoven i resten av världen är så enorma?

  • Kim

   Vad anser du vara korrekt antal?
   Jag refererade inte till definitioner av flykting såsom tex asylskäl mm utan endast till Petter. Vad är problemet?
   Nämn EN person som tycker Sverige ska ta emot ALLA världens flyktingar. Brutalt låg retoriknivå som polariserar isf att diskutera sakfrågan.
   Det går inte att tolka som ett intresse att lösa problemen. Bara att samla billiga poäng hos okunniga.

  • Håkan

   Dom ”duktigaste” brukar dra till med 65000 miljoner,så att KIM han måste nog hem och räkna om….

   • Kim

    Till skillnad från dig har jag flera olika källor. Tog den med lägst antal. Tycker det är rätt talande ändå. Eller är även du en av de som hävdar att Sverige tar emot ALLA. Jag tror inte ens vi kan få ihop till 30 miljoner som sökt uppehållstillstånd genom alla tider och av dessa har vi tagit emot långt färre. eller vad tror du? Har du något att komma med?

 4. Brorson

  Kärnkraftens akilleshäl är de långa start- och stopptiderna. Med en ny typ av reaktorer kan de tiderna kanske elimineras, eller i vart fall reduceras avsevärt. I så fall kan vi kanske lägga ner vattenkraftverk och återställa särskilt värdefulla älvsträckor. Men det ligger i så fall långt fram i tiden,

  Vindkraften duger inte som reglerkraft under efterfråge-toppar, eftersom den inte levererar när tillskottet behövs. Därför behövs vattenkraften under överskådlig tid, kompletterad med el från sopförbränning och biomassa, och kanske även fossila bränslen. Statsministern fantiserar om att vätgas skulle vara en energikälla, när den i själva verket är ett lagringsmedium för energi, som kommer från verkliga energikällor.

  Alla tekniker, som kan användas för lagring av vindkraft-el kan även användas för lagring av kärnkraft-el. Så kan man förlänga drifttiden per år för ett kärnkraftverk, vilket minskar kapitalkostnaderna per kWh. I princip behövs tre gånger så mycket el under hög-förbrukning som under lägsta förbrukning. Vi kommer inte ifrån problemet att alla produktionsanläggningar inte kan ha full drifttid / år om vi ska klara efterfråge-topparna.

  Med den enorma elektrifiering, som energiminister fantiserar om, behövs massor med ny kärnkraft snabbt. I första hand måste de avstäldda reaktorerna i Ringhals tas i bruk. Lagen. som förbjuder etablering av ny kärnkraft på platser, som i dag saknar reaktorer i drift, måste ändras. Jag föreslår två platser, som idag saknar kärnkraft:

  1. Ravlunda skjutfält på den skånska ostkusten, på samma avstånd till Malmö och Köpenhamn som från Forsmark till Uppsala respektive Stockholm Runt skjutfältet finns en stor byggförbudszon p.g.a. den tidigare militära verksamheten. 6 stora reaktorer. Härifrån kan kärnkraft-el exporteras till både Danmark och Polen, som ska avveckla kolkraften.

  2. Studsvik i Nyköpings skärgård, öster om Tystberga, på samma avstånd från Stockholm city som Forsmark – Uppsala. 2 – 3 stora reaktorer. Kärntekniska anläggningar (försökreaktorer) har tidigare funnits på platsen.

  • Kim

   Härlig och saklig källa.
   Förstår att SD vill demontera public service och hänvisa sin boskap till denna typ av informationskanaler istället.
   Talande!

 5. Jonsson

  Problemet med våldet i de nära relationerna, är i princip löst! Umeå kommunala bostadsbolag har idag levererat en skrift kallad ”Huskurage”, vilket innebär att grannar förväntas ingripa, knacka på. Skriften är kryddad med citat av Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela. ”Det är gratis att införa huskurage…”!?

 6. Brorson

  En annan sak, som irriterar mig var att den s.k. högeroppositionen vill byta ordet ”förnybart” mot ”fossilfritt”, vilket Löfvén avfärdade med att det vara vore ett byte av ord. Nej, i en politisk avsiktsförklaring står orden för något: en förändring av verkligheten. Men då borde det nya ordet vara ”koldioxidneutralt”, vilket betyder att koldioxidhalten i atmosfären har slutat öka. Och slutar öka gör den, om återupptaget är minst lika stort som utsläppen. Regeringen vill att den ska fortsätta att öka.

  Växterna och särskilt jordens skogar står för det i särklass största återupptaget. Men det finns artificiella metoder också. Antingen fånga in och pumpa ner koldioxid i berggrunden. Eller fånga in och göra nya råvaror (plast) eller nya motorbränslen av infångad koldioxid. Här behövs en teknisk utvckling för att få ner priset på sådana motorbränslen, vilket vore idealiskt framför allt för flyget.

  Kina. som siktar på att bli ett koldioxidneutralt land år 2060, bygger vindkraftverk i Sverige, kolkraftverk i Afrika och nya kärnkraftverk i det egna landet. De svenska vindkraftverken är fuskbyggen med en beräknad teknisk livslängd på bara 20 år. I sitt 1 maj-tal pratade Lövfén om att stopp vinstjakten, men det gällde visst bara skolan och var ett försök att avleda debatten från regeringens PISA-fusk med kunskaperna i den svenska skolan.

  Det ena som fattas på regeringens fusk-agenda är valfusk.

 7. Brorson

  Vill också koppla ihop energidebatten med migrationsdebatten. För det är ju märkligt att samma partier, som vill öka Sveriges folkmängd också vill minska Sveriges förmåga att försörja en stor folkmängd.

 8. Brorson

  Det är ett gammalt argument, vill minnas att jag hörde det första gången för femtio år sedan, att Sverige bör öppna dörren för världens alla flyktingar (alltså fri invandring) eftersom alla ändå inte kommer. Debattören bortsåg helt från att fler än de som kommit det året skulle lockas att komma av den öppna dörren. Debattören visade på ett måttband: Det är bara så har liten del av världens alla flyktingar som har kommit till Sverige.

  En cm på ett hundra meter långt måttband ser ju inte ut att vara så mycket, Jag förmodar att sign Kim är en ung person, som tror att alla argument är nya och aldrig har testats mot verkligheten.

  • Kim

   Vad är ”ung” för dig? Under 80? Isf – ja!

   Jag har ofta läst det du skriver. Ibland håller jag med, ibland inte. Nu förvånas jag av din oförmåga att läsa. Hade du kunnat hade du noterat att jag aldrig påstått det du får fram i dina fantasier.
   Grunden –
   Petter hävdar att några påstår att vi ska ta emot all världens flyktingar. Jag påstår att det är rent skitsnack och att ingen påstått det vad jag vet. Att sedan några vill att vi ska ta emot betydligt mer än vi visat att vi klarar av och andra har som enda politiska ide att säga nej till alla invandrare och sedan kopplar hela sin existens till detta är en helt annan fråga. Uppenbart funkar det … Tillräckligt många enögda….

   Tråkigt att det finns folk som faktiskt inte vill diskutera sakfrågan utan hellre kommenterar skitsaker.

   • Jan Sjöström

    Hej.

    I sakfrågorna.

    1 ”Peter påstår”.

    2 ”Har du något att komma med”

    3 ”Nämn en person som tycket att Sverige ska ta emot
    alla Världens….

    4 ”Brutalt låg retoriknivå”

    5 ”Samla billiga poäng hos okunniga”

    Ja kanske listan på dina epitet i vetskapens tecken kan göras ännu
    längre, dock stoppar jag där – ur och med retorisk anledning.

    Uppenbart blir att vår verklighet skiljer sig åt. I min verklighet tas
    hänsyn till känd evidens i sakfråga. Jag påstår således inte….

    Kanske det är på sin plats att formulera insikt i målsättning från
    exempelvis några av de organisationer som ser sin roll i termer
    som tar avstånd från b l a Nationsgränser. ”Ingen är illegal” är i
    alla delar en sammanslutning av Svenska medborgare som tycker
    att Nationsgränser saknar behörighet. Således blir din fråga nr 3.
    Nämn ”en som tycker” redan där inte relevant.

    Att tillse en Värld utan behov av mänsklig ”flykt” framgår i en
    klar tydlighet i Miljöpartiets partiprogram. Citat: Partiprogram M P.

    En vision om en Värld utan gränser, en Värld där alla människor
    fritt väljer var de vill bosätta sig. Slut citat.

    Detta torde även för den mest imbecilla innebära fri invandring
    och frihet i valet av landområde. Det egna personliga valet blir i
    detta en juridiskt klarlagd ”mänsklig rättighet”. Frågan blir således.
    huruvida alla Världens flyktingar ser skäl att bosätta sig i det
    specifika område som förr ”brukades benämnas Sverige” ?

    National staternas upplösande krävs givetvis i detta scenario,
    borta är den autonoma tanken, borta är landområdets lokala
    förutsättningar. ”Ingen är illegal” förutsätter i allt demokratins död.

    Att välja bort förståelse i sakernas alvar kan knappast generera
    annat än en uppvisning i politiskt agitation förd med den banala
    enfald som kommer ur en socialistisk grundsyn.

    / Jan Sjöström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.