Petter Nilsson(SD)

Jimmie Åkesson lägger emfas på social trygghet!

Jimmie Åkesson medverkade i Ekots lördagsintervju. I intervjun lyfter Jimmie särskilt höjda personer och social trygghet som viktigt i regeringsförhandlingar.

– Arbetslöshetsersättningen och pensionerna är synnerligen viktiga frågor. Gruppen fattiga pensionärer växer och vi har nu 300.000 pensionärer som lever under det som EU kallar fattigdomsgränsen. Så kan vi inte ha det, förklarar Jimmie Åkesson.

– De som har det allra sämst ställt idag, allra helst kvinnliga pensionärer som arbetat i låglöneyrken, kanske arbetat deltid, och som idag inte kan leva på sina pensioner, de måste få en möjlighet att göra det.

Jimmie tydliggör också att SD vill gå betydligt längre än M och KD avseende att begränsa invandring och bekämpa kriminalitet.

Riktigt bra intervju av Jimmie!
Äldre ska ha möjlighet att njuta av lugn och ledighet efter ett verksamt liv. Det är viktigt att höjda pensioner kommer upp på agendan. Likaså en höjd arbetslöshetsersättning.

Etiketter: , , , ,

6 kommentarer

 1. Brorson

  EU-medlemskapet har mest varit till nackdel för Sverige. De fördelar som medlemskapet dock hade kunnat ge, har regeringen dock i sedvanlig självöverskattning kastat bort:

  1) En gemensam strategi mot coronan: samma nedstängningar som andra. I stallet har utrikesminister Ann Linde försökt tvinga andra europeiska länder att ta emot smitta från Sverige och sprida sjukdom och död till sina befolkningar, Den svenska regeringen är en värre terrorist än Hamas. Enligt min mening borde EU:s smittskyddsmyndighet ECDC (eller möjligen EU-kommissionen) ha befogenhet att ta omedelbara och tvingande beslut, som ska följas i nom hela eller vissa delar av unionen (beroende på smittläget nationellt, regionalt eller lokalt) under en begränsad tid. Med rätt för de nationella regeringarna att besluta om ytterligare åtgärder nationellt.

  Liksom ett enskilt land inte har rätt att släppa ut giftiga kemikalier, som blåser in i andra länder och gör folk sjuka där, ska ett enskilt land ha rätt att tillåta smittspridning, som Sverige har gjort, i sitt eget land, eftersom smittan inte stannar vid gränser. Det finns alltid folk som korsar gränser illegalt. Detta har den svenska regeringen vetat och är därför medskyldig till dödsfall inte bara i Sverige, utan även i Norge. Man behöver bara titta på en Norge-karta, vilka delar av Norge som har haft den värsta smittspridningen och de högsta dödstalen. Tätbefolkade delar av Norge som gänsar till relativt tätbefolkade delar av Sverige.

  2) Dublinförordningen, som Sverige har kringgått på alla möjliga sätt och även försökt få upphävd. Dublinförordningen säger i princip att asylsökande, som reser in i EU, ska lämna in sin asylansökan i första EU-land de kommer till. Detta bör kompletteras med att flyktingar ska söka asyl i första land, de kommer till, även om det inte är ett EU-land.

  Det första beslut mottagarlandet skata för en enskild flykting är i vilket EU-land ansökan ska behandlas. Som regel av mottagarlandet självt, men det finns en del mindre kända undantag. En flykting, som har lämnat i sin asylansökan i Ungern, men har familjemedlemmar (föräldrar och minderåriga barn)i Sverige, ska snarast möjligt skickas vidare till Sverige för att få sin asylansökan behandlad här. Detta gäller dock inte kusiner, morbröder och diverse klanmedlemmar.

  Under flyktingkrisen 2015 vägrade de flesta flyktingarna, uppviglade därtill a provokatörer, att lämna in sina asylansökningar till ungerska myndigheter, under förevändning att de ville åka vidare till Tyskland och Sverige. Jag konstaterar först att detta var helt onödigt gjort av dem, som ändå hade skickats vidare till Sverige, enligt Dublinförordningen.

  Jag konstaterar därefter att övriga som ville fortsätta till Nordeuropa, men borde ha fått sina ansökningar behandlade i Ungern och fått asyl i Ungern, ändå hade kunnat resa vidare till Nordeuropa, senast när de vistats tillräcklig länge i Ungern för att omfattas av EU:s fria rörlighet. Jag känner dock inte till det regelverket i detalj, vilka tider som gäller, etc.

 2. Brorson

  Vad jag kan minnas deltog både svenska debattörer och politiker i hatkampanjerna mot Ungern, för att landet försökte uppfylla sina plikter enligt Dublinförordningen. Vad jag minns, är att när situationen i Sverige blivit ohanterlig, kom svenska myndigheter på den briljanta idénatt skicka tillbaka flyktingar till Ungern, vilka borde ha sökt asyl där, trots att det hunnit gå några år. Efter att först ha saboterat Ungerns försök att följa Dublinförordningen, ändrar sig Sverige och försöker tvinga Ungern att följa Dublinförordningen.

  Ny hatkampanjer med anklagelser mot Ungern för att vara ett rasistiskt land som inte vill ta emot flyktingar och nu också motsätter sig alla förslag om omfördelning av flyktingar inom EU. Om Ungern bara hade tillåtits följa Dublinförordningen 2015, hade det kanske blivit aktuell med en omfördelning av flyktingar (som fått asyl) från Ungern till andra EU-länder? Men det hade i så fall handlat om en organiserat vidarebosättning .Men dessförinnan hade Ungern fått göra grovjobbet med att utreda alla ansökningaroch skicka tillbaka dem, som saknat asylskäl.

  I den svenska debatten skiljer man inte mellan asyl och vidarebosättning, utan det tas för givet att man ska ha rätt att söka asyl i hur många länder som helst åberopande de ursprungliga asylskälen. Trots att man redan har skydd (asyl). Det är rimligt att det ställs större krav för att beviljas vidarebosättning än för att beviljas asyl. Villkoret för asyl är ju att man är förföljd i hemlandet, oberoende av egen försörjningsförmåga etc.

  Vidarebosättningslandet kan däremot kräva att man kan försörja sig själv. Ett exempel är de tyska atomfysiker, som kommit till Sverige under andra världskriget och omgående beviljades vidarebosättning i USA:I detta fall var vidarebosättarna till direkt nytta för, vilket de dessförinnan varit även för Sverige och vår civila kärnkraft.

  Med egen försörjning borde man naturligtvis mena att en invandrare inte bara tar jobbet från någon infödd, utan bidrar till något som inte hade åstadkommit utan invandraren. Vare sig vi talar om ökad nationalinkomst eller utveckling av nya produkter. FN:s flyktingkonvention ger inte flyktingar företrädesrätt till jobb och bostäder framför värdlandets egna medborgare. Detta är arbetarfientlig svensk politik, som maskeras som ”medmänsklighet”. Det är ren arbetskraftimport och missbruk av asylsystemet.

  ,

 3. Ulf Parde

  Nej, Brorson! EU-medlemskapet har varit och är till stor fördel för Sverige. Men visst kan det finnas fler fördelar som regeringen borde gjort ännu mer av. Vapendirektivet kunde man lätt ha skaffat fler förbehåll för Sverige. Men man var inte intresserad – tvärtom. Dock har Sverige och Finland varit (alltför tycker FN och de svenska EU-parlamentarikerna) framgångsrika och fått gehör hos EU-kommissionen att ta bort de mest överdrivna skrivningarna om ”naturnära skogsbruk”.

  • Brorson

   Min kommentar handlade inledningsvis om smittspridningen och fortsättningsvis om flyktingfrågan. Och var alltså inget försök att analysea om EU-medlemskapet på totalen är bra eller dåligt för Sverige. Förutom att regeringen har förkastat ett par av de fördelar som medlemskapet hade kunna geM en jag undrar förstås vad EU-anhängare jämför med, när de pratar om hur bra allting har blivit efter EU-inträdet: Sverige före EU-inträdet, eller något skräckscenarioom hur hemskt allting skulle bli utanför. Tvingades Sverige med under hot om en handelsblockad eller rentav krig om vi inte gick med?

 4. Brorson

  Jag brukar likna Sverige och svensk flyktingpolitik vid ett hotell, där nya gäster hela tiden flyttar in och nästan inga flyttar ut. Om det då blir ett riktigt ruskväder alldeles utanför hotellet, blir svaret från hotell Sverige ”Ni får inte komma in, Det är fullt”. Är det då så svårt att förstå att förstå att den svenska asylpolitiken med dess fokus på integration är det verkliga hotet mot asylrätten? Rätten att få skydd, när man behöver skydd och det inte finns några andra alternativ.

  Det är alltså inte kraven på en striktare asylpolitik, frikostiga bidrag till återvandring och netto-minus, som hotar asylrätten: rätten till skydd, så länge man behöver skydd. Tvärtom hotas asylrättenav kravet att alla ska integreras och ingen återvända hem. Och det är samma sak med volym-mål och idén om att invandringen ska ligga i nivå med ”integrationskapaciteten. Det kommer inte att finnas ledig kapacitet i mottagningssystemet, om och när de behövs ledig kapacitet.

  Om vi då talar om volym-mål och kapacitetstak, måste de som vill ha detta besvara frågan om invandringen ska pressas ner under detta tak, eller pressas upp till detta tak. Det är som med den svenska corona-strategin, flattern the curve, när FHM sa att strategin var att pressa ner sjuktalen till vad sjukvården ansågs klara avför då skulle flockimmunitet uppnås redan i mitten av maj 2020. När Tegnell rasade mot munskydden, så var väl syftet snarare att pressa upp sjuktalen till den nivån.

  Om man hela tiden ska hålla ett problem på en viss nivå, kommer det inte att finnas någon ledig kapacitet, när sådan behövs. Systemet kommer att bli tröttkört. Eftersom inga svåra sakeri nuläget pågår i Sveriges grannländer (snarare i Sverige än i våra grannländer)borde den lediga kapacitet öka i stället för minska. Integrationen kan väta, åtminstone tills flyktingen själv har bestämt sig för om han vill bosätta sig permanent i Sverige eller åka hem.

 5. Pingback: Svenska A-kassa låg så in i Norden! | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.