Petter Nilsson(SD)

Dödsskjutningar: endast ökat i Sverige!

Dödsskjutningarna har endast ökat i Sverige sedan 2000-talet enligt BRÅ. Åtta av tio dödsskjutningar sker i kriminella miljöer.
Naturligtvis behöver vi satsa på polis. Naturligtvis behöver polis få mer befogenhet. Naturligtvis måste vi ha en betydligt mycket mer restriktiv invandringspolitik!

Ofta så hamnar diskussionen i Sverige kring lösningar. Det är förstås en viktig bit. Anledningen varför jag själv först röstade Sverigedemokraterna – var ju huvudsakligen på grund av ansvarsutkrävande emellertid. Min uppfattning var att det måste finnas ett alternativ till de gamla partierna som suttit under tiden man drivit den ansvarslösa invandringspolitiken. De som lett Sverige på den väg de gjort.
Det är fortfarande min uppfattning.

Etiketter: , , , , ,

7 kommentarer

 1. Maria

  Denna utveckling har samtliga partier, förutom SD, accepterat! Det är oseriöst av alla ansvariga partier att nu problematisera fenomenet!

 2. Brorson

  Det var historiskt, första gången en ministeruttalat sig på det sättet. I debatten i Agenda igår mellan inrikesminister Mikael Damberg och Jimmie Åkesson. sa Damberg: ”Jag köper Jimmie Åkessons resonemang, men…”, följt av en lång harang om något som Åkesson inte hade sagt, men – som det senare framkom – de två inte var helt eniga om. Detta innebär alltså att ministern höll med om allting som Åkesson faktiskt hade sagt. Dittills, ska tilläggas. Frågan är förstås om detta ökar Dambergs chanser att ta över efter Löfvén, vilket han troligen själv önskar.

  Historiskt var också Åkessons förslag att införa ”förvaringsstraff”. Det var åtminstone första gången jag hört någon representant för något riksdagsparti föreslå detta, som jag har kämpat förgenom åtskilliga kommentarer på vk-bloggar. Men enligt min modell, som jag beskrivit på bloggarna, har det inte handlat o ”straff'” utan om en ”extra påföljd, sedan det egentliga straffet har avtjänats.

  Damberg var emellertid inte helt avvisande, utan menade att frågan kräver en utredning, som kommer att ta tid, bl.a. om förslagets förenlighet med Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Vilket jag också har insett. Det finns alltså en komplikation, men den trorde enligt min mening vara möjlig att överbrygga med stöd av en bestämmelse i konventionen art. 5. Dessutom finns ju förvaring i både Danmark och Norge, som är europeiska demokratiska länder – Danmark dessutom liksom Sverige medlem i EU.

  Beträffande skillnaden mellan ”straff” och ”påföljd”, så är ”påföljd enligt den nuvarande Brottsbalken en samlingsbenämning för böter och fängelse, men avsåg i den gamla strafflagen en extra påföljd för vissa brottslingar utöver straffstadgandet i den dåvarande Strafflagen. Som exempel var avsättning från sin tjänst en ”påföljd” för offentliga tjänstemän, som begått brott, vilket inte drabbade privatanställda brottslingar. De fick behålla sina jobb.

  Vad som avses med förvaring är ju att särskilt farliga återfallsförbrytare ska kunna hållas inlåsta för att hindra dem att begå nya brott under längre tid än straffet för de begångna brotten. Förvaring fanns i Sverige 1927 – 1981, men kallades här internering. Interneringarna kom i praktiken att ersättas med rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, vilket kräver att läkare ljuger och sjukförklarar fysiskt och psykiskt fullt friska ”patienter”, som vid sina sinnens fulla bruk är kapabla att begå avskyvärda brott. Något som alltfler specialister i psykiatri vänder sig mot att tvingas ljuga för att skydda samhället mot farliga återfallsförbrytare.

  Enligt min mening har detta lett till både läkarvetenskapens och rättssystemets förfall. Även vanliga fängelsekunder behandlas som om de vore vårdbehövande sjuklingar, som om de verkliga offren i stället för brottsoffren. Å andra sidan behandlas de farliga individer som samhället måste skydda sig mot också som sjuklingar som måste ”rehabiliteras”, bl.a. genom frikostiga permissioner från rättspsyk, vilka de med lätthet kan rymma från .Och för det tredje uppstår grova fördom om psykiskt sjuka, att alla är farliga, vilket i hög grad försvårar deras tillfrisknande och möjligheter att återgå till ett normalt liv, efter exempelvis en utmattningsdepression,

  Eller efter en traumatisk händelse, exempelvis som offer för en misshandel. P.g.a bristen på platser inom rättspsykiatrin förekommer att brottslingar och brottsoffer vårdas på samma allmänpsykiatriska vårdavdelningar – vilket jag anser vara en institutionaliserad patientmisshandel.

  Fortfarande finns det dock psykiatriker som skriver ut falska diagnoser på brottslingar för att de är motståndare till fängelse över huvud taget. Svenskt rättsväsen är ett lögnväsen.

 3. Erik

  Skönt att vi vid nästa val blir av med den sämsta regering och statsminister som landet någonsin haft. Hej då pajas Löfven, hoppas du ser det komma…hej då!

 4. Brorson

  Det var i Aktuellt igår, 26 maj som Mikael Damberg och Jimmie Åkesson möttes om brott och straff. Och Åkesson föreslog att förvaring ska införas även i Sverige, vilket INTE avvisades av Damberg, som dock menade att frågan måste utredas grundligt för att ett lagförslag inte ska kollidera med Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Jag håller med om attett sådant lagförslag inte får vara ett hafsverk.

  Vilket även Åkesson verkar förstå, eftersom han sa att förvaring ska vara för ”farliga återfallsförbrytare”. Underförstått: Och inga andra. Om man har begått ett grovt brott, som givit många är i fängelse, om det inte finns en betydande risk för återfall i brott.Med den formuleringen bör kravet på hög rättssäkerhet kunna tillgodoses. Det handllar ju här om att förhindra NYA brott, och inte i egentlig mening om skärpt straff för redan begångna brott. Men risken för nya brott ligger dock i förlängningen av redan begångna brott. Några exempel.

  1. Hot mot anmälare och vittnen. I de fall ett verbalt hot bara är en ogenomtänkt impulshandling, som den skyldiga ångrar och inte kommer att sättas i verket.

  2. Mäns våld mot kvinnor. Om en man slår och slår och hårdare varje gång, kommer det att sluta med samma eller någon annan kvinnas död, om inte mannen hålls inlåst så länge det finns risk för upprepning. ven om han måste hållas inlåst under en längre tid än det normala straffet för de redan begångna brotten.

  3. Politisk och annan gäng- eller klan-relaterad brottslighet, där troheten mot gänget eller ideologin eller hederskulturen är starkare än samhällets normer.När straffet inte har någon avskräckande effekt och återfallsrisken gäller grovt våld mot andra människor. En tjuv, som enbart stjäl är inte farlig på samma sätt.

  Att, som moderaterna gör, enbart kräva hårdare straff för redan begångna brott kan aldrig bli annat än en halvmessyr. Det kommer alltid att sluta med en kompromiss mellan olika intressen. Å ena sidan intresset att inte straffa kriminella, som inte är farliga för andra människor, alltför hårt. Och å andra sidan intresset att hindra de farliga från att begå nhhya brott, så länge det finns risk för nya brott av allvarligt slag.

 5. Brorson

  1. Om brott och straff: En brottsling har tagit sig en frihet, som han inte haft rätt till, och ska därför straffas med förlust av frihet under en viss tid, enligt principen ju grövre brott desto hårdare straff. Detta kallas den klassiska straffrättsskolan, som har varit under attack från fängelsemotståndare och andra straffrättsliberaler under flera decennier. Den klassiska straffrättsskolan har emellertid en tydlig pedagogisk mening, som är lätt att förstå. Och är dessutom till god hjälp för brottslingar, som vill starta om och bli laglydiga medborgare. När de har avtjänat sina straff, har de sonat sina brott och är i den bemärkelsen skuldfria.

  2. Det sägs ofta att vi i Sverige har en mängdrabatt för dem som har begått flera brott. Detta är en allvarlig missuppfattning. Vi har i stället en absorptionsregel, som säger att straffen för övriga brott absorberas av straffet för det grövsta brottet, med följd att den sammanlagda strafftiden aldrig kan bli längre än maxstraffet för det grövsta brottet. Jag har därför föreslagit att alla brott ska räknas. Men att en form av mängdrabatt införs för att den sammanlagda strafftiden för den, som har begått många brott, inte ska bli flera hundra år.

  3. Förvaring ska vara en extra påföljd för särskilt farliga återfallsförbrytare i de fall då strafftiden enligt ovan för de begångna brotten inte är tillräckligt lång för att hindra vederbörande från att begå nya brott; om det är stor risk att han kommer att begå nya brott av allvarligt slag efter avtjänat straff, om haan blir fri efter avtjänat straff för de begångna brotten.

  Förvaring ska därför, enligt min modell, inte räknas som ett straff, utan som en extra påföljd efter avtjänat straff. En liknande extra påföljd efter avtjänat straff är utvisning, som ju endast drabbar utländska medborgare. Ytterligare exempel är förlust av körkort och vapenlicens, som ju endast drabbar brottslingar, som har sådana.

  Enligt min modell påbörjas förvaringen i samma stund som straffet har avtjänats och får pågå under högst tio, tugo eller trettio år eller på livstid. Denna tid ska bestämmas av domstolen i samband med att straffet för de begångna brotten meddelas.

  Eftersom förvaring enligt min modell inte är ett straff, utan en åtgärd för att skydda samhället mot särskilt farliga återfallsförbrytare, ska förvaringen upphöra i förtid, om det står klart att den inte längre behövs. De intagna ska därför ha rätt att begära omprövning, när förvaringen har pågått under fem år och därefter vart femte år.

  Att detta är mina egna förslag, som jag själv har tänkt ut, betyder inte att jag har ensamrätt till förslagen, som tvärtom får användas av vilken politiker eller vilket parti som helst i sin politiska verksamhet.
  ,

 6. Håkan

  Och grundorsaken till detta Sverige överhuvudtaget?Importförbud för tjugo år sedan hade varit enda möjligheten att få ha ett normalt samhällsklimat.Titta bara på rättegången för den raaaaapare eller ”artisten”som SVT och andra kallar denne man, som borde låsas in in på livstid och utvisning.Denne raaaaapare är en stor hjälte på många ställen som är skapade av den vettlösa Svenska politiken.

  • Lars

   Tänkte på nåt liknande när jag såg morgonnytt på TV i går, mins ej om det var 1:an eller 4:an, kanske var det TV4. Man frågade en reporter med god insikt i gängen varför hen trodde att det bara fortsatte, och hens uppfattning var klar: Nödvändigt för gängens existens att besvara våld från andra gäng minst lika hårt, ungdomar o utsatta områden ser kriminalitet som snabbaste karriärvägen till pengar och kändisskap, låga påföljder osv, SAMT EN GLORIFIERING AV DEN KRIMINELLA LIVSSTILEN! Men var också tydligt hur noga man var med den politiska korrektheten, man hade kunnat ta upp frågan om SVT:s pris till Yasin, men valde att inte nämna saken. Dock synnerligen klokt för oss som inte väljer att få politisk tunghäfta att problematisera, här finns något som verkligen behöver tas tag i!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.