Petter Nilsson(SD)

Varför är övriga för att KSA ska bedriva ambulansflygsverksamhet?

Av , , 10 kommentarer 16

Igår skrev jag om Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA).

Det jag inte kan förstå är varför övriga partier är för att KSA ska driva ambulansflygsverksamhet.

KSA valde att köpa in nya, obeprövade, flygplan. Flygplan med okända barnsjukdomar, och som dessutom belastar miljön oskäligt mycket mer än andra alternativ.

De ekonomiska besparingar KSA lovat regionerna valde man att försöka infria genom att göra besparingar på piloter. Som vice ordförande Peter Olofsson(S) uttryckte sig i VK i december 2020 –  ”piloterna är ingen stor artikel i våra led”.

Jag har svårt att se hur övriga partier kan hitta ideologiskt stöd för KSA:s agerande. Ärligt talat. Att säkra bra arbetsvillkor för personalen bör rimligen ligga i många partiers intressen. Att ge ett kommunalförbund en monopolställning bör väl knappast vara i alla partiers intressen? Att välja ett mer miljöskadligt alternativ är ju knappast intressant för någon heller.

Rimligen ska KSA fokusera på upphandlingar, och inget annorlunda.

Trygga regionernas ambulansflyg!

Av , , Bli först att kommentera 19

Igår gick artikeln ”Startar förhandlingar om att lägga ned ambulansflyg” att läsa i VK.

”– Oron bland våra medlemmar i Babcock är påtaglig. Det sätt KSA har hanterat ambulansflyget i Sverige är inte förtroendeingivande och våra erfarna medlemmar ser inga förutsättningar att stanna kvar i branschen, säger Simon Enochson, ordförande i Svensk Pilotförening i ett pressmeddelande.”

Detta är djupt oroande. Väl i enighet med artikeln – som också problematiserar KSA – så står vi i ett läge där vi måste trygga ambulansflygsverksamheten.
Vi måste ha ett fungerande ambulansflyg! Det är inte minst viktigt för oss här uppe där vi har långa avstånd.

KSA bör pyssla med upphandlingar. Inte låtsas vara flygbolag.

Många märkliga beslut i kölvattnet av att man valde att bedriva flygbolag. Inte minst väldigt dyra flyg som dels påverkar kostnadsbilden häftigt, dels är sämre i miljöhänseende. Att dessutom göra besparingar på piloter, och hamna i bråk med SAS om hangarer.

Ytterst måste KSA ställa om sitt fokus. Det är också av den anledningen SD lämnade in en motion i regionen som syftar till att KSA måste arbeta med upphandlingar, och först och främst måste säkra ambulansflyget för en övergångsperiod, och därefter upphandla ambulansflygtjänsten i ett längre perspektiv.

Unga tar SMS-lån till aktieinköp.

Av , , 6 kommentarer 15

SVT gick ut med nyheten ”Unga tar sms-lån till aktieköp: ”Ser det som en ’no-brainer'”. Det är förstås fullständigt vanvett.
Problemet är att folk faller för det, vilket förstås leder till att människor sätts i skuld.

Det här är otroligt farligt, och påpekar också det stora bekymret med SMS-lån. Ett misstag kan vara fullständigt förödande för den enskilde.

Överhuvudtaget är SMS-lån inget rimligt alternativ. De häftiga räntorna som de medför gör ju att det är rimligare ta det på kreditkort.

De som för reklamen litar ju på att det enbart är mer lättillgängligt än övriga alternativ. Att en person impulsivt väljer att ta ett lån.

6 kommentarer
Etiketter: ,

Vård och vårdpersonal måste prioriteras!

Av , , 2 kommentarer 19

Regionens huvuduppgift är sjukvård. Sjukvården är en del av kärnan i den tryggheten samhället erbjuder medborgarna för de medel medborgare avstår från sin lön i form av skatt. Flertalet är också redo att avstå en del av sin lön till den tryggheten.

Samtidigt går skatt, likväl som medel till vården idag till andra verksamheter.

Vård och vårdpersonal var underfinansierad redan innan pandemin. Men övriga partier har löpande budgeterat för väldigt omfattande besparingar inom vård under namnet ”Regiondirektörens plan”, för att på något vis hänskjuta ansvaret från politiken.
Sverigedemokraterna har sagt att det inte är rimligt att samtliga besparingar går att göra – att ska vi göra besparingar måste vi börja med andra verksamheter – samt att hemtagningseffekten inom ramen för effektiviseringsplanen inte kommer nå målet.

Sparar man på personal så leder det till stigande kostnader för hyrpersonal.

Övriga partier sätter följande före vård och vårdpersonal:
Offentligt finansierad kultur med särskilt politisk präglad verksamhet, lyxig kultur för de få med såpass utpräglat intresse för exempelvis opera att de inte nöjer sig med ett youtubeklipp. En mängd kultur som i princip endast går till kuststråket i Västerbotten. Det här ska tydligen prioriteras under pandemin?

En ökad administration. Satsningar på flum såsom Jämställdhetsintegrering och Genderbudgeting.

Onödig förtroendemannaorganisation i form av tre FoD-beredningar, vilkas uppgift främst tycks vara att skola upp och arvodera kommande politiker.

Lyxmiddagar, projekt och resor till exotiska destinationer.

Övriga partier har haft de här prioriteringarna under hela mandatperioden.

Lösningen är emellertid uppenbar. Mer medel måste gå till vård och vårdpersonal!

20-tal bränder i Eskilstuna inatt!

Av , , 7 kommentarer 23

Först bedömer man att ett falsklarm om en beväpnad man inkom just innan 22:00. Inom den ungefärliga halvtimman därefter upptäcktes nio bränder.

Man har kastat molotov-cocktails mot polisenheter. Man har även försökt sätta eld på polishuset.

Polis har än så länge gripit tre personer. Tre personer som redan dömts för brott tidigare.

Vidare läsning i ämnet
Omni, aftonbladet, Expressen

Detta är ett fruktansvärt tillgrepp på alla medborgares trygghet!

7 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Välkommen till Sverigedemokraterna!

Av , , 2 kommentarer 12

Valen närmar sig!
Vill du göra skillnad och arbeta för att förbättra samhället?
Välkommen till gemenskapen!

 

2 kommentarer

M-hyckleriet uppmärksammas kring coronafonden

Av , , 3 kommentarer 18

M och KD börjar nu problematisera coronafonden man tidigare röstat igenom både i EU-parlamentet och i riksdagen. Det gör man genom inspel på sociala media.

Har inte noterat något svar på Stegeruds kommentar. Tänker mig att man enbart har en kommunikativ strid för att försöka rättfärdiga sina egna felaktiga slutsatser som ledde till att man röstade igenom coronafonden.

När politiker smyger igenom impopulära förslag döljer man det med urtråkiga namn. När de andra partierna beslutar om att skuldsätta kommande generationer med 150 miljarder kronor går det under namnet ”Godkännandet av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt”.

Bakom namnet döljer sig ett massivt skuldberg på över 7500 miljarder kronor – även kallat för coronafonden – maktförflyttning från Sverige till Bryssel och ett krav på att hårt arbetande svenskar ska finansiera generösa välfärdsprogram bland EU-länder som har sämre skötta ekonomier.

För Sveriges del innebär beslutet ett krav på att bidra med cirka 150 miljarder kronor, vilket motsvarar fem gånger så mycket som Polismyndighets budget. Pengarna ska bland annat finansiera spanska medborgarlöner, sydeuropéer som vill gå i pension innan de fyller sextio, och bidra till den redan existerande korruptionen i Östeuropa.

Detta betyder att svenska skattebetalare kommer få skicka fem miljarder konor till EU, varje år, under 30 års tid. Detta är pengar som kunde spenderats på svensk välfärd, bättre äldreomsorg och mer sjukvård.

3 kommentarer

Granat mot barnfamilj? – 2 års fängelse!

Av , , 7 kommentarer 25

Aftonbladet rapporterar kring en granatattack mot en barnfamilj.

Anledningen till attacken tros vara att pappan skickat in ett foto på en kille som agerat vårdslöst i trafiken. Pappan uppges ha gjort det trots att övriga grannar blivit hotade.
Han berättar att andra blivit hotade att dra tillbaka sin anmälan.

Familjen vidtog säkerhetsåtgärder. Bland annat flyttade man bilen ifall den skulle få för sig att börja brinna av sig själv.

Men trots det kastades en handgranat in i familjens fastighet. Barnen sov fyra meter från där den sprängdes.

Straffvärdet mättes till två år för den 19-årige gärningsmannen, vars DNA påträffats på handgranatens grepe. Det låga straffvärdet på grund av gärningsmannens ålder.

Det är ett absurt lågt straff. Jämfört med den medborgare som avsett visa civilkurage och försökt lösa ut en del av problematiken i orten.
En stor del av straff-debatten har hamnat kring vänsterperspektivets önskan om att rehabilitera gärningsmän. Även när det gäller våld i nära relationer.
I sanningens namn måste man också beakta brottsofferperspektivet.

Alla åtalade #Metoo-kvinnor fällda!

Av , , 9 kommentarer 15

SVT rapporterar att samtliga kvinnor som åtalats för förtal i samband #metoo har fällts.
Vidare kommenterar juristen Ängla Eklund att Alla kvinnor äger rätten till sin historia och man får berätta vad man vill till en nära krets av familj och vänner, men man får inte peka ut folk offentligt.

Det är sant. Samtidigt krävs det inte att förtalet avser något som inte är sant – i Sverige – till skillnad från exv anglosaxisk rätt.

Det är förstås ett komplext problem – som så ofta mellan människor. Därför har vi ett rättssystem som ska pröva saken.

Ytterst möts rättssäkerheten från den utsattes perspektiv – där någon felaktigt förlorar i rätten. Detta oavsett om den utsatte är en kvinna som antastats eller en man som dömts för en gärning han inte gjort.

Men tilltron för rättssystemet är grunden för ett demokratiskt samhälle.
#Metoo-rörelsen är avsett som verktyg utanför ramen av rättssäkerheten.

Den fråga man ytterst bör ställa sig är hur lagstiftningen bör skärpas för att bygga upp ett mer tryggt samhälle. Inte skapa verktyg utanför rättssamhällets ramar.

Klart är att vågen av #metoo fått en snäll prägel – och därmed inte kritiserats i erforderlig omfattning. Trots att upproret knappast vart särskilt demokratiskt.
Såpass snäll prägel fick #metoo – faktiskt – att Umeå utsmyckat sitt torg med en staty för den i grunden odemokratiska saken.

Man skulle kunna fråga sig vilka andra satsningar som görs –  i samma anda – inom kultur i kommun och region.

9 kommentarer
Etiketter: , , ,