Petter Nilsson(SD)

Vildar som vågmästare!

Av , , 1 kommentar 25

I Sverige har vi en variant av negativ parlamentarism som innebär att det räcker med att en majoritet inte röstar emot en regeringsbildare för att denne ska kunna forma en regering. Det innebär att 175 ledamöter inte aktivt får rösta nej för att en regering ska kunna bli till.

Talmannen gav uppdraget till Ulf Kristersson att sondera sina möjligheter att väljas till statsminister.
Som jag tolkat den uteslutne ledamoten Amineh Kakabavehs (V) inställning så avser hon troligtvis rösta mot Kristersson.

Med det så innebär det att mycket hänger på den försvunne S-ledamoten som bara försvann efter det positiva drogtest som hon tog efter att hon kolliderade med en buss.
Vi får se ifall landsbygdsministern avgår för att återta sin plats, ifall det ens är lagligt.

Vi får se hur många gula röster det blir.

– Antingen betalar du eller så står du emot och ditt liv fördärvas totalt. Polis om gängbrottslighet!

Av , , 2 kommentarer 31

”Svenska företagare har förlorat sina familjer, sina verksamheter eller tvingats flytta utomlands i rädsla för att bli dödade, visar SVT:s granskning. ”

SVT publicerade ett inslag kring gängbrottsligheten med integrationspolisen Ulf Boström med anledning av SVT:s granskning. Han uttrycker också sin frustration över polismyndighetens ledning.
– Antingen betalar du eller så står du emot och ditt liv fördärvas totalt, säger han.

Men precis som han säger, så är detta ett problem som man inte tagit på allvar. Man såg det aldrig som en risk att problemet skulle breda ut sig. Det har idag brett ut sig. Det kräver också att man tar problemen på allvar, och stramar upp vår kriminalpolitik. Självklart ska man kunna bedriva näringsverksamhet utan att behöva betala hotpengar.

Övriga partiers vårdhaveri debatterades i Regionen igår!

Av , , 1 kommentar 16

Rekommenderar den som är intresserad av vårdfrågor, eller politiska spörsmål lyssna igenom hela budgetdebatten från igår. Länk här (själva debatten börjar något innan, men känner mig någonstans skyldig länka till SD:s huvudanförande såklart).

Ska passa på lyfta hela vår regionfullmäktigegrupp, som konsekvent prioriterat vård och vårdpersonal. Särskilt ska jag passa på lyfta upp Lars Forsgren, samt Linda Strandberg som också gjorde värdefulla inspel och anföranden under gårdagens budgetdebatt.

Så. Nu har jag rosat tillräckligt. Vidare till ris.
Övriga partier har löpande prioriterat utökad administration, överflödig förtroendemannaorganisation, finkultur, champagnemiddagar, champagnelobby, märkliga projekt med mer. Detta har man gjort konsekvent. Man har prioriterat detta över vård och vårdpersonal.

Under föregående året godkände samtliga övriga omställningsplanen utan några reduktioner. Nu var det emellertid tydligt att allianspartierna på varierande vis ville göra avbön på deras inställning. Men pengarna skulle i princip uteslutningslöst sparas in inom vården hos allianspartierna.

Majoriteten och alliansen avser således fortsatt göra besparingar inom vård.

Under samma budgetdebatt problematiserades bemanningsfrågor av allehanda slag. Man undrar när övriga partier får klart för sig att en dålig vårdpolitik inte avhjälper problemet, oavsett hur mycket pengar som går till finkultur eller champagnelobby, till överflödig förtroendemannaorganisation, eller ”genderbudgeting”.

Satsningar för ett tryggt Umeå!

Av , , 3 kommentarer 18

Igår fick jag möjlighet att föredra Sverigedemokraternas budgetförslag för Umeå kommun.
I korthet handlar fokuset i stora drag om att sörja för mer medel åt välfärdsnämnderna. Det handlar om att arbeta för välfärdsmål istället för befolkningsmål. Det handlar också om att utmana bosättningslagen för att minska det kommunala mottagandet.
Satsningar på äldreomsorg, att säkerställa god språkkunskap hos de som arbetar inom den, likväl som att tillsätta kuratorer inom äldreomsorg. Satsningar på skola och lärare. En rad trygghetssatsningar, och annat vi också aviserat under de senaste åren.

Tycker nog debatterna var rätt fattiga i år. Kanske inte är så konstigt egentligen. Tror de flesta med intresse för politik parallellt följde misstroendevotumet under gårdagen.

Samtidigt syntes ju en rad mer perifera politiker profilera sig i talarstolen inför kommande listsättningar. Vilket jag insett är något av en tradition under budgetdebatterna inför valår.

181 röstade grönt. Misstroendeförklaringen vann bifall!

Av , , 2 kommentarer 21

Enligt Aftonbladet:

Så röstade riksdagen:

Ja: 181.

Nej: 109.

Avstår: 51.

Frånvarande: 8.
Nu har Stefan Löfven två val:

  • Löfven väljer att avgå. Då väntar talmannarundor med Andreas Norlén för att ta fram ett nytt regeringsunderlag.
  • Löfven väljer att utlysa extra val. Det skulle innebära att en valrörelse sparkar igång. Valet ska då hållas inom tre månader”

Sverigedemokraternas misstroendevorum vann bifall. Detta är första gången någonsin i Sveriges historia.
Detta säger också hur viktigt det är att få ordning på Sverige.