Petter Nilsson(SD)

Kyrkan: ”Lättnader i gymnasielagen måste införas”

Svenska Kyrkan twittrar ut att lättnader i gymnasielagen måste införas.

Det här blogginlägget handlar inte om min inställning avseende gymnasielagen. Tänker mig att de flesta känner både min och partiets inställning avseende denna.

Inlägget handlar om Kyrkans lednings agerande kring politiska spörsmål.

I Sverige har kyrkan vart en sammanhållande kraft. Även människor utan en stark kristen tro och identitet har ändå varit en del av och präglats av Kyrkan.
En plats för människor att söka trygghet när livet är svårt. En plats att dela glädje.
Kyrkan har varit en plats för alla – och hjälpt forma vårt samhälle.

Gymnasielagen är ett exempel på en fråga där människor tycker väldigt olika politiskt. Svenska Kyrkan ska inte ta ställning kring politiska spörsmål. Detta är ett väldigt bra exempel på problemet.

Att Svenska Kyrkans ledning väljer att tydligt ta ställning – oavsett håll – i kyrkans medlemmars namn blir bara fel, och leder bara till att fler väljer att gå ur Kyrkan.

5 kommentarer

 1. Birgitta

  NEj OCH ÅTERIGEN NEJ NEJ NEJ NEJ, SLUTA MED ERA SOSSEFASONER. INGA LÄTTNAR FÖR VUXNA MÄN SOM BARA ÄR LATA ISTÄLLET FÖR ATT TA HAND OM SITT EGET LAND, SÅ NEJ NEJ NEJ TILL LÄTTNADER

 2. Brorson

  Jag har skrivitw ännu en kommentar om den nya migrationspolitiken i Danmark. Du finner den kommentaren under inlägget om svensk a-kassa. Så till dagens ämne:

  1. Det politiskt korrekta- Läste hur hemskt det är för kvinnor i Afghanistan, bl.a. hade talibaner dödat elever på en flickskola. Och att det därför vore orättfärdigt att utvisa unga afghanska män, som dessutom aldrig varit i Afghanistan, till detta hemska land. Om dessa krukor hade varit riktiga karlar, hade de åkt hem och försvarat sina kvinnor. Att de år födda i Iran, eller kommit dit som mycket små tillsammans med sina föräldrar som flyktingar från Afghanistan, spelar ingen roll.

  De kunde ju ha gjort lumpen i den iranska försvarsmakten, och som belöning erhållit ett iranskt medborgarskap. Samt deltagit i försvaret mot IS. Vilket av shia-islams heliga platser i Irak och Syrien. Och därefter som krigsvana soldater återvänt till sitt egentliga fädernesland, Afghanistan. Om de stödjer våra ideal om jämlikhet mellan könen, o.s.v. Vilket jag i och för sig betvivlar. Men vad gör de då här, om den inte stödjer en så grundläggande svensk värdering?

  2. Att ge tillbaka till det svenska samhället för den utbildning de fått här, är det mest krystade argumenten för fortsatt uppehållstillstånd, när svenska staten genom åren har betalat jag vet inte hur många miljarder för utländska studenter vid svenska universitet och högskolor som en del i biståndet till deras hemländer. Att ge tillbaka till svenskaskattebetalare betyder ju i det fallet att man återvänder hem och använder de kunskaper man fått i Sverige till de egna ländernas utveckling. Har Afghnistan ingen användning av den formen av bistånd?

  3. Jag tillhör visserligen inte dem, som tycker att vi tar emot för få invandrare, men till dem som tycker att vi tar emot för få invandrare vill jag ställa frågan: Vilka bland dem som fått avslag på sina asylansökningar. tycker ni i stället borde ha fått bifall: De mest behövande eller de minst behövande? Enligt reglerna räcker inte att man är diskriminerad som asylgrund, utan det krävs att man är förföljd. Och förvisso kan gränsen mellan diskriminering och förföljelse i vissa fall vara hårfin.

  Men om man tillhör samma riktning inom islam, som det styrande prästerskapet i Iran, och redan har fått asyl i Iran, kan man väl ändå inte tillhöra de mest förföljda eller diskrimerade? Så, även om vi vill öka invandringen till Sverige. Så torde det finnas flyktinggrupper med större behov av asyl I Sverige. För Svenska kyrkans ledning gäller tydligen ingen likhet inför lagen.

 3. Brorson

  2. Teologiskt. Kyrkoledningen förfalskar evangelium och är i färd med att avskaffa kristendomen i Svenska kyrkan. Man ljuger ihop att Jesus var flykting och hänvisar tillberättelsen om barnamorden i Betlehem. Kung Herodes, som lät mörda sina egna söner. hade hört att en ny Judarnas konung hade fötts i Betlehem och beordrat alla alla nyfödda gossebarn i staden skulle dödas. Men Herodes själv dog strax efteråt, och då återvände Jesu föräldrar med sin nyfödde son till hemlandet. I stället för att uppmana flyktingar att återvända hem så snart faran är över, vill Svk ge fortsatt uppehållsrätt till personer, som aldrig har haft några asylskäl.

  Som vuxen flydde inte Jesus ens när han visste att han skulle bli korsfäst. Har Svk förväxlat Jesus med Muhammed, som faktiskt flydde från Mecka, när motståndarna till hans nya religion ville döda honom? Denna händelse är så viktig i islams historia, så att flykten från Mecka skedde år noll, enligt muslimsk tideräkning. Vid den tiden dyrkades många gudar i Arabien och i Mecka hölls fester till de olika gudarnas ära året runt, vilket var oerhört lönsamt för stadens köpmän. De såg den nya religionens förkunnelse om en enda gud som ett hot mot sin affärsverksamhet.

  Och därför ville de döda den ende gudens profet. Förföljarna hann upp Muhammed och hans skara anhängare, som till synes var helt chanslösa mot övermakten. Men muhammedanernas seger över förföljarna visar att Muhammed var ett geni av nästan övermänskligt format. Vilket naturligtvis i hög grad bidrog till tron att han verkligen var Guds profet, med inspiration direkt från Gud..

  Jesu liknelse om den barmhärtige samariten (som alltså inte bygger på en verklig händelse) är en om möjligt ännu värre förfalskning av evangelium. Samarien var en provins i mellersta Palestina, mellan de judiska provinserna Galliléen och Judéen. Samarierna var ett folkslag som var nära besläktade med judarna och hade en religion, som hade stora likheter med judendomen. Samarierna var illa sedda bland judarna, och därför valde Jesus en samarit (äldre svensk benämning på samarierna) som exempel på ett rättfärdigt handlande.

  Under resa i Judéen upptäckte den barmhärtige samariten en man som var svårt misshandlad av rövare. Samariten tog hand om den slagne mannen och gav honom vård och tog med sig honom till ett värdshus, där han fick fortsatt vård, på samaritens bekostnad. Men han tog inte med sig den slagne mannen som flykting till Samarien. Den enda politiska lärdom vi kan dra av denna berättelse är att vi ska ge mycket pengar till hjälp i de behövandes hemländer. även till människor som är främlingar för oss.

  Slutligen sa Jesus ”Gå ut och gör alla folken till lärjungar”. Så kom exempelvis kristna missionärer tusen år senare till Sverige för att göra svenskarna till lärjungar, och grundade kloster i Sverige. De, som grundade våra första kloster, cistercienserklostren, hade gjort just det. -De hade GÅTT UT från klostret Cluny i Frankrike, Och det är ett välkänt faktum att en drivkraft till denna missions-iver, var att man ville slippa påhälsningar i de redan kristna länderna från nordiska vikingar. Man bjöd alltså inte IN dem, som skulle omvändas och göras till lärjungar, till sitt eget land.

  Vad är mest kristet: Gå ut eller bjuda hem?

 4. Brorson

  3. Kyrkohistoriskt – vägen till det eviga livet. . Jeus sa ”Mitt rike är icke av denna världen”. Inom kristendomen skiljer man mellan det inomvärldsliga, alltså det som tillhör, händer och sker i denna världen. Och den kommande världen. Kyrkoledningen har helt släppt tanken på en kommande värld. Kyrkan predikar en inomvärldslig nyttomoral.

  Inte ens moderna begravningsgudstjänster är längre förberedelser för det kommande livet, utan snarare ett avslut för de anhöriga. De är huvudpersonerna i begravningsakten, inte den avlidne. Man pratar om ”en grav att få till” (för de anhöriga). inte en grav, som de avlidne en gång ska återuppstå från.

  I våra medeltidskyrkor åtefinns tornet, som därför kallas Västtornet, längst i väster. Västtornet äver en avbildning av Bagels torn, som symboliserar människors fåfänga och deras försök att nå Himlen av egen kraft. Innanför vapenhuset, som är rummet under västtornet fanns förr alltid dopfunten, för att det döpta barnet skulle bäras fram till altaret i öster via ”via sacra” (den heliga vägen)- frälsningsvägen), d.v.s. mittgången i kyrkan, vilken leder från människornas fåfängliga värld till altaret i öster, där man möter Jesus.
  På kyrkogården begravdes de döda med ansiktet uppåt och fötterna mot öster . För att möta Jesus ansikte mot ansikte på uppståndelsens dag.

  Varför kallas rummet under västtornet än idag för vapenhuset?. Det första rummet som man kommer in i från kyrkans huvudentré? Även tornlösa kyrkor har ett vapenhus.J0, även när dessa gamla kyrkor byggdes, fanns det politiska partier, Men inte som idag grundade på klass eller ideologi, utan på släkt- eller klanmedlemskap. Och mellan dessa paritr vad det ofta strid på liv och död. Innan man fick komma in i själva kyrkorummet, där frälsningsvägen började, fick man ställa ifrån sig sina vapen, svärd och sköldar, i vapenhuset. Man skulle inte ta med sig de politiska striderna in i kyrkan. Det kallades kyrkofrid.

  Vem som har rätt och vem som har fel i politiska spörsmål kunde vara lika svårt att avgöra då som nu, när alla som tillhör ett politisk parti anser att just deras parti har rätt. Vapens symbolik, när vapen av järn har ersatts med vapen av ord, borde därför vara att de poliska striderna inte får tränga längre in i kyrkan än in i vapenhuset.

  För kyrkoledningen är kyrkofrid enbart ett slags förbud för polisen att hämta en eftersökt person inne i en kyrka. Det är i.o.f.s. riktigt, om vi håller oss till de medeltida begreppen, men kyrkofrid är så mycket mer, nämligen att man inte ska ta med sig de politiska striderna och kontroverserna in i kyrkan, speciellt inte vad gäller inomvärldsliga spörsmål.

  Det handlar inte bara om risken att kyrkan tappar medlemmar, utan desot mer om risken att goda såväl som onda går miste om frälsningen och det eviga livet. För att hon eller han har fel åsikt politiskt. Den ”rättfärdige” som stöer bort någon för att han är kommunist (eller…) tar på sig ett stort ansvar. Kanske att någons själ går förlorad. För det står i Biblen att ”envar som tror på honom icke skall förgås utan skall hava evigt liv”.
  ..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.