Petter Nilsson(SD)

Välkommen till Sverigedemokraterna!

Valen närmar sig!
Vill du göra skillnad och arbeta för att förbättra samhället?
Välkommen till gemenskapen!

 

5 kommentarer

 1. Ulf Parde

  Nu har brottslingar som ska utvisas kommit på, att de kan stoppa utvisningen gm att vägra ta coronatestet (vilket mottagarlandet kräver). Moderaterna har visst föreslagit tvångstest. Men justitieminister Morgan Johansson (S) går inte med på det med motiv. att det skulle vara ”långtgående”. Undra sedan på att vi har fått nog av Sveriges mesiga migrationspolitik och en regering som vill vara en ”humanitär stormakt”. Det innebär att regeringen vill skydda allt och alla i hela världen utom vårt eget land och folk.

 2. Brorson

  I en kommentar till inlägget om IS-kvinnorna råkade jag genom en felskrivning komma in på problemet med överbefolkning i vissa regioner i världen. Enligt mig är lösningen omflyttning inom samma land, då ex-vis världens folkrikaste land, Kina, inom sina gränser har enorma extremt glesbefolkade territorier. Folktätheten på den afrikanska kontinenten är i medeltal jämförbar med det svenska landskapet Småland. Ändå pratas om att Sverige måste ta emot ”klimatflyktingar”. MP vill detta som ett slags bevis på att världen utanför Sverige håller på att bli obeboelig – inte för att det saknas mark att bygga på t.o.m i de överbefolkade regionernas omedelbara närhet i Afrika och Asien.

  De miljöpartistiska ministrarna har inte haft några invändningar mot ny bebyggelse på Sveriges bästa åkermarker, trots att svensk livsmedelsproduktion bara täcker halva behovet med nuvarande folkmängd. Klimathotet, som enligt samma parti tvingar folk från andra världsdelar att fly till Sverige, klingar falskt när samma marker som det ska bygga på, åter kommer att bli havsbotten. Om klimatalarmisterna får rätt om kraftigt stigande havsnivåer. Ska vi importera ännu mer livsmedel från de världsdelar som klimatflyktingarna förväntas komma ifrån eftersom det – enligt klimatalarmisterna – inte längre går att odla på marken där?

  Bristen på jordbruksmark i bl.a. Afrika handlar dock mindre om krympande odlingsarealer ån om att odlingslotterna – p.g.a. folkökningen blir för små för att få lönsamhet på de traditionella jordbruksföretagen. När stora barnaskaror ska dela på arven efter sina föräldrar. Det är alltså samma utveckling som i Sverige under 1800-tallet, när varje bondes markinnehav bara blev mindre och mindre.

  Vilket medförde att runt en miljon svenskar – på en totalbefolkning under fem miljoner – utvandrade. Men är lösningen på den afrikanska jordbruks- och befolkningskrisen verkligen att afrikanska f.d. bönder flyttar in i nybyggda höghus på svensk f.d. åkermark? Varför inte i stället bygga dessa hus på impedimentär mark (d.v.s. mark, som är otjänlig som jordbruksmark) i hemlandet?

  För att få någon rätsida på flyktingproblemet måste vi begränsa flykting-definitionen till FN:s flyktingkonvention, att en flykting är en person som har flytt p.g.a. förföljelse och inte kunnat få skydd i sitt eget land, och därför befinner sig i ett annat land. Om man har fått skydd i någon annan del av hemlandet , är man en internflykting och saknar därför rätt till asyl i andra länder.. Om det egna landets regering står bakom förföljelserna kan det vara svårt att finna någon säker uppehållsort i det egna landet och tvingas därför fly till något annat land.

  När ’FN:s flyktingkonventioner skrevs fanns inte datorer, mobiltelefoner, gps, eller ens detaljerade kartor. Det var därför ovanligt att flyktingar hamnade i länder långt borta. De, som ändå gjorde det var till stor del sjömän som hoppade avi första hamn, som deras båt kom till – ibland en svensk hamn. Därför saknas krav i flyktingkonventionerna att flyktingar ska söka asyl i första land de kommer till. Vilket är en stor brist i konventionerna, vilket bidrar till den nuvarande kaotiska flyktingsituationen i världen. Att rätta till denna brist borde ha högsta prioritet för bl.a. svensk diplomati.

 3. Brorson

  Vi bör naturligtvis följa det danska initiativet att en flykting, som kommer till de danska gränsen för att söka asyl, skicka skickas till något afrikanskt land för att där utredas åtnjuta asyl om det blir bifall. Men svensk diplomati bör också arbeta för en komplettering av FN:s flyktingkonventionen med en bestämmelse, att flyktingar ska söka asyl i första säkra land, de kommer till. I så fall får länder längre bort en konventionsenlig rätt att skicka tillbaka flyktingar, som har passerat genom flera länder till det landet.

  Internationella konventioner tillskapas antingen genom beslut inom FN-systemet, eller genom överenskommelser mellan två länder, som andra länder sedan ansluter sig till. Svensk diplomati behöver alltså inte invänta beslut inom FN-systemet, vilket kan ta tid, utan kan börja med en mindre grupp länder, särskilt länder som får svenskt bistånd. Slutmålet bör dock vara , en FN-konvention, som gäller globalt. Vad händer sedan asyl har beviljats i första säkra land? I tidigare bloggdebatter har jag föreslagit:

  1. Att flyktingmottagningen initialt finanserias av värdlandet.
  2. När den ekonomiska bördan blir för stor för värdlandet, ska först en del och sedan hela kostnaden tas över av UNHCR (FN:s flyktingorgan).
  3. När så många flyktingar ha tagits emot så att ordning och säkerhet i värdlandet hotas, eller försörjningen för värdlandets befolkning hotas (exvis genom lönekonkurrens från flyktingar) ska flyktingar flyttas till länder längre bort (vidarebosättning)genom överenskommelser mellan UNHCR och de nya värdländerna.

  Observera ordet vidarebosättning. Det ska naturligtvis inte vara möjligt att söka asyl i land efter land, när man redan har fått asyl. Sverige hade kanske varit ett lämpligt land för vidarebosättning, om vi inte redan haft fullt med asylanter, varav många inte är flyktingar enlig konventionen och en stor importerad brottslighet, som verkligen hotar ordning och säkerhet i värdlandet Sverige. Vartill försörjningen för delar av värdlandet Sveriges egen befolkning + tidigare hitkomna invandrare hotas av den ohämmade arbetkraftimport, som fortfarande pågår.

  Vem hotar asylrätten? Vilka svenska politiker hotar asylrätten? Vilka svenska politiker har drivit fram en situation, som gör det svårt för Sverige att upprätthålla asylrätten och i synnerhetatt fungera som värdland för vidarebosättning? Jag har tidigare liknat Sverige vid ett hotell, där nya gäster hela tiden flyttar in, men nästan inga flyttar ut..

 4. Brorson

  … som ett hotell. där nya gäster hela tiden flyttar in, men nästan inga flyttar ut. När det sedan stormar riktigt rejält och människor har färdats lång väg för att söka skydd mot ovädre, då finns inte plats för fler. Vem / vilka hotar asylrätten? Jo, de som har öppnat portarna för allt från i.o.f.s hederliga lycksökare till mördare som hotas av dödsstraff i hem länderna och däremellan flyktingar som redan har fått asyl i andra länder, transprostituerade och klimatflyktingar.

  SVT visade häromdagen ett reportage om en syrisk man, som anser sig vara en kvinna som har fötts i fel kön, och som hade uttagits som kvotflykting till Sverige och bara väntar på godkännande av svenska Migrationsverket. Reportern berättade att de syriska transorna i Beirut tvingas prostituera sig och misshandlas för sin sexuella läggning. Vilket tydligen är asylskäl i Sverige? Tre frågor: 1. Håller inte FN med mat och logi i flyktinglägren i Libanon till alla, även transpersoner? 2. Hur reagerar horkunderna, när de upptäcker att kvinnan är en man och att de alltså har blivit blåsta på konfekten. 3. Varför får kvinnliga prostituerade, som verkligen är kvinnor, asyl och erbjuds jobb som sexarbetare i Sverige?

  Vi borde kanske ha ställt upp som värdland för vidarebosättning från Libanon. där var fjärde invånare är en flykting från Syrien, när det var som värst i Syrien, men behöver vi verkligen ta emot kvotflyktingar från Libanon nu, när de första frivilliga återvandrarna har anlänt till sina hemtrakter i Syrien och börjat bringa ordning i kaoset efter kriget – som i.o.f.s. fortfarande pågår i andra delar av landet?

  Sverige måste återgå till en strikt tillämpning både av FN: flyktinkonventioner och EU-direktivet om alternativt skyddsbehövande, som – förutom civila som hotas att dödas avväpnade konflikter – även omfattar personer som hotas av dödsstraff i hemlandet. Men läser man konventionen och direktivet jämsides, ser man att asylrätten inte gäller för krigsförbrytare och andra personer som har begått mycket allvarliga brott i hemlandet. För svenska politiker har det under flera år varit en sport att utvidga flyktingbegreppet till alla möjliga och erbjuda uppehållsrätt även till krigsförbrytare och mördare. Undra på att det skjuts så mycket i Sverige?

  Asyl betyder tillfälligt skydd så länge man behöver skydd. Sedan ska man åka hem. Enligt flyktingkonventionen får flyktingar inte diskrimineras i förhållande till andra utlänningar (gästarbetare m.fl.) Någon förtur till jobb och bostad framför värdlandets egna medborgare har de dock inte. I Sverige har diskrimineringsförbudet utvidgats till att gälla även i förhållande till landets egna medborgare. Detta genom den migrationspolitiska uppgörelsen mellan MP och regeringen Reinfeldt 2011. Och nu kräver Socialdemokrater för tro och solidaritet att asylanterna ska ha rätt (inte skyldighet, om det behövs) att ”bidra till samhället” genom förtur till jobb.

  Det är inge fel att avstå en del av sin inkomst. om man har någon. till flyktingar. Men här krävs att landets egna medborgare – och tidigare hitkomna invandrare – ska avstå från sin egenförsörjning för att flyktingar med tillfälliga uppehållstillstånd ska integreras i det svenska samhället. Enligt socialdemokrater för tro och solidaritet är det inte vi som ska hjälpa flyktingar, utan flyktingarna som ska hjälpa oss. Svenskar framställs av dessa socialdemorater som världens lataste, odugligaste och mest orkeslösa folkslag.

  • Ulf Parde

   Puh, du skriver långt och mycket, Brorson. Tror att många inte orkar läsa allt. Men efter att nu för en gångs skull ha kämpat mig igenom allt du skriver, så visst, jag är ense med dig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.