Petter Nilsson(SD)

Underrättelsepolis: Klaner största problemet

Ronald Malmkvist, kommissarie i polisens kriminalunderättelsetjänst kommenterar detta i SVT. Till skillnad från oss som är födda i Sverige som har stort förtroende för samhällsinstitutionerna, så finns inte det. Att få klansamhällena att lita på socialtjänst, försäkringskassa och polis tror han är ett jättejobb framöver.

Han kommenterar också att att Danmark kanske är ett föregångsland som vi kan lära oss mycket av i Sverige.

Jag är genuint rädd för att väljare som sympatiserar med exempelvis centerpartiet kommer ha svårt att ta till sig underrättelsetjänstens synpunkter. Ännu är naiviteten alltför utbredd hos medborgarna.

9 kommentarer

 1. Ulf Parde

  Det kan t o m vara på det sättet, att socialdemokraterna lovat att vara snälla (= eftergivna) mot muslimska organisationer för att få deras röster.

 2. Håkan

  Allt är nog försent hursomhelst.Det Svenska multikulti vurmen har gått så långt att alla synpunkter som fullt vettigt folk har om tillståndet i nationen är med automatik rasism.Nej, man ska vara som vissa avlagda S-politrucker och oroa sig mest över vad Trump pysslar med.

  • arbetare

   Oftast är det rent pinsamt att se ex-pampens bizarra konspirationsteorier om Trump .
   Tyvärr är han lika besatt av att skriva fabler om SD eller alla andra regimkritiker .

 3. Brorson

  I en tidigare kommentar skrev jag att svensk diplomati måste arbeta för en komplettering av FN:s flyktingkonventioner med en bestämmelse att asyl ska sökas i första land, som en flykting kommer till. Någon har frågat om en sådan bestämmelse inte redan finns. Både ja och nej. Dublinförordningen säger att en flykting, som reser in i EU, ska lämna in sin asylansökan i första EU-land, som han kommer till. Men Dublinförordningen gäller inte utanför EU.

  En flykting kan ha rest igenom hur många länder som helst innan han kommer till EU. Vilket ger ett stort tryck på länderna vid EU:s yttre gräns, såsom Grekland. EU betalar därför enorma summor till Turkiet för att Turkiet inte ska släppa igenom flyktingar från länder längre bort till Grekland. Vilket lyckas sådär. Många av dessa flyktingar borde alltså ha sökt asyl redan innan de kommit till Turkiet, men en sådan bestämmelse saknas i FN:s flyktingkonventioner.

  Och lika illa är det för staterna vid den afrikanska medelhavskusten. Flyktingar, som anländer till de staterna, kan ha rest genom många andra länder innan de kommit så långt. Vilket har skapat olidliga förhållanden i Libyen – som är ett land som plågas av många egna problem(bl.a strider mellan olika klaner) – med stora flyktingläger, som hoppas på hjälp från smugglare att ta sig över Medelhavet till Europa. Libyen har tvingats ta hjälp av EU för att bevaka den egna kusten, men alltför ofta slipper smuggelfartyg – som inte kan beskrivas som sjövärdiga – igenom.

  Klaner är på både gott och ont. Det är klart att polisen kommer i kontakt med de negativa sidorna av klansystemet och sällan ser de positiva sidorna. Medlemskapet i en klan torde ha stor positiv betydelse för återvandrares återetablering i hemlandet. Svenska Migrationsverkets representant i Kabul har berättat att afghaner, som har utvisats från Sverige, tas väl om hand av klanmedlemmar från de utvisades hemtrakter i Afghanistan.

  Som jag tidigare har skrivit är klansystemet det äldsta kända sättet att organisera mänskliga samhällen och att klanerna fyller samma funktion som socialtjänst, bank och rättsväsen i mer utvecklade länder. Klanerna fyller fortfarande en stor funktion både i länder med svaga offentliga myndigheter och i länder där de offentliga myndigheterna styrs av diktatorer eller där omfattande korruption råder.

  Klansystemet tillkom i en tid, då det inte fanns stater, statliga gränser, lantmäteri, folkbokföring, statlig polis och domstolar. Det är svårt att inom ett klansystem hantera konflikter mellan olika klaner och historiskt har ökande folkmängd lett till ökande konflikter mellan klaner, vilka till slut har utmynnat i förödande krig. Stater är en mer avancerad form av social organisation än klaner. Men historiskt har etablerandet av en stat ofta lett till krig mellan staten och klansamhället (så i vårt land under tidig medeltid) innan staten slutligen har segrat.

  Det positiva med klaner – att återvandrare får hjälp av sina klaner med återetableringen i hemlandet – borde självfallet tas tillvara. Inom ramen för en politik, som syftar till ökad återvandring.

  • Ulf Parde

   Brorson skriver intressant (om än lite långt). Men av vänstervridna flyktingkramare hörs aldrig något om dessa möjligheter – bara hur hemskt det är att bli utvisade.

 4. Brorson

  Fängelser, där missdådare hålls inlåsta under flera år, kräver en mer avancerad social organisationsform än klansamhället. Därför fanns i de forntida klansamhällena bara två former av straff: dödsstraff och böter. I dagens Sverige förekommer att mördares klan döms att betala böter till mordoffrets klan, efter förhandlingar mellan klansledarna och utan inblandning av polis och statliga domstolar. Klanmedlemmar förbjuds att vittna vid statliga domstolar, o.s.v.

  I det forntida Sverige fanns visserligen ett slags domstolar, tingen, men inga myndigheter, som kunde verkställa de utdömda straffen. Statligt anställda bödlar fanns inte heller. Det fanns ju fortfarande ingen svensk stat. Det svåraste straffet, som någon kunde dömas till, var fredlöshet. En fredlös person fick vem som helst döda, utan att själv dömas för mord.

  De statliga åklagarna var förmodligen den första civila befattningen, som inrättades i den nybildade svenska staten. Deras uppgift var att bevaka statens intressen vid tingen, och det var att böter skulle betalas till staten. Systemet med böter till staten och skadestånd till brottsoffren är från de tiden.

  En del nutida klanhövdringar vill reformera klansystemet på så sätt att de grövre brotten ska överlämnas till det statliga rättsväsendet, medan de lindrigare brotten ska hanteras inom klanerna. Jo, det vore ett steg i rätt riktning i länder som Afghanistan och Somalia …. Att den svenska polismyndigheten ser ”klandomstolarna” som en oacceptabel konkurrerande verksamhet kan man förstå. Men borde vi inte kräva att den, som vill bosätta sig permanent i Sverige, måste acceptera vårt samhällssystem fullt ut – och att den som hellre vill leva i ett klansamhälle i stället borde bosätta sig i ett sådant?

  Som flykting ska man följa värdlandets lagar, även om de strider mot de traditioner man har med sig från hemlandet. Asyl ska vara ett tillfälligt skydd, så länge man behöver skydd. Därför bör endast tillfälliga uppehållstillstånd ges till nyanlända, som har beviljats asyl.

 5. Lars

  Det är egentligen tragiskt att se den naivitet som orsakat klansamhällets återkomst i Sverige. Sverige har också haft klanstrukturer, om än det var länge sen. Det var ens i närheten av dagens läge. Men vi har sedan länge, via fungerande barnomsorg, äldrevård, socialförsäkringar och offentlig sjukvård, slagit undan benen på klanstrukturerna. Fungerande socialförsäkringar och bra arbetsmarknadskontroll bidrog till att medborgarna blev mindre beroende av starka familjeband för att klara de nämnda problemen, som ju för länge sen löstes inom familj och släkt. Men nu har det återkommit, och just partier som S och V är lustigt nog ledande i att naivt förneka problemen som de en gång fick att minska, dock med avigsidan att många glömde bort sina föräldrar på hemmen när de slapp ta hand om dem. Problemet med klanerna är just att de på ett organiserat sätt stjäl av välfärdssystemen, men också att de i vissa fall även sysslar med kriminella aktiviteter, som drogförsäljning, beskyddarverksamhet, mutor och annat, för att ytterligare förbättra klanens makt och ekonomi, och därmed makt.

  • Brorson

   Kropotkin var en rysk geolog, som under 1800-talet utforskade Sibirien, och där kom i kontakt med folkslag, som ännu inte hade nåtts av den ryska statsmakten och levde i en till synes paradisisk tillvaro – till skillnad mot det mycket svåra förtryck som rådde i tsarernas Ryssland. Kropotkin och hans efterföljare förstod inte vad framväxten av stater i de mer tätbefolkade delarna av världen berodde på, folkmängden, och förespråkade liknande samhällssystem som i bortre Sibirien även i de tätbefolkade delarna av världen.

   Men Kropotkin greps av pessimism beträffade möjligheten att genomföra en sådan revolution i Ryssland, och förespråkade därför en individuell lösning för att rädda samhällsomstörtarnas egna samveten. Nämligen lönnmord på medlemmar i den förtryckande överklass, som han själv tillhörde, den ryska högadeln. Lenins bror, som tillhörde Kropotkins anarkistiska rörelse, avrättades efter försök att mörda tsaren, vilket fick Lenin att verbalt ta avstånd från lönnmorden som politisk metod. Morden var alltså i full gång, men ledde inte till någon förändring, redan innan kommunismen och marxism-leninismen tog över kampen för samhällsförändring.

   Anarkisterna var alltså inga demokratiska motståndare till kommunismen, men kom att uppfattas så i Sverige under revolutionsromantikens höjdpunktsår under 1970-talet. När MP, som grundades 1980, var ett nytt parti, gjordes försök att göra Kropotikins utopiska idealsamhälle – med frånvaro av central statsmakt – till miljöpartistisk ideologi. Naturligtvis med bortseende från våldsinslagen i Kropotkins lära. Vilket förklarar en del av dagens svenska regeringspolitik, både vad avser invandrare och stödet till terroriströrelser i bl.a. Mellanöstern.

   Jämför även med den franske 1700-talsfilosofen Rosseaus idé om ”den ädle vilden”, som inspiratör till ett bättre samhälle än det traditionella västerländska samhället.

 6. Brorson

  ”Domstolarna ska inte längre kunna väga in omständigheter som att den som fällts förutom straffet riskerar att förlora sitt jobb. En av Åkessons hejdukar uttalar sig om detta.”

  Så skriver idag Mats Nilsson, som är en av Nyamkos hejdukar Han tillhör fortfarande samma parti som hon, trots att han är motståndare till nästan allting som hon och majoritet av L-medlemmar står för. Jag har tidigare berömt Mats N för hans nyanserade syn på Israel / Palestina-konflikten. Och det gör jag fortfarande. Men varför fortsätter han att hacka på det parti som står honom närmast i just den frågan, nämligen SD?

  Han verkar ju faktiskt stödja det parti, som står närmast nazismen i dagens svenska politik, nämligen S, vars sido-organisation Socialdemokrater för tro och solidaritet stödjer Hamas och andra terrorist-organisationer, som eftersträvar en ny förintelse av judar. Statsministerns egen fru har f.ö. ledande uppdrag i denna i praktiken pro-nazistiska organisation. Det som skiljer nazismen från annan fascism är ju den extrema antisionismen, att judar ska fördrivas från jordens alla länder och förintas..

  Jag tycker att Mats Ni stället bör ansluta sig till Nyamkos linje att söka gemensamma nämnare även med SD, vilket inte alls är det samma som förhandlingar och samarbete, utan helt enkelt att man undviker att motarbeta i frågor, där man faktiskt tycker lika. För Israels skull. För de israeliska judarnas skull. mot palestinsk terrorism.

  Tja, man kan ha olika åsikter om vilka förmildrande omständigheter domstolarna ska ta hänsyn till. Men för att ta ett exempel, så tycker jag att den, som utöver straffet även döms till utvisning, inte ska ha någon straffrabatt p.g.a. utvisningen. Nuvarande praxis måste alltså ändras. Och varför?

  Jo, därför att det finns asylsökande, som har trott att de haft rätt till asyl och dessutom inte har begått ett enda brott, men utvisas på den enda grunden att de enligt svenska myndigheter saknar asylskäl. Om utvisning är ett straff, eller en del av ett straff, så straffar vii ju därmed oskyldiga.

  Det är ett ständigt klemande med utländska brottslingar.

  Jag tycker att Mats N ska ringa till Petter N och stämma träff för att få klargjort vad slags parti SD egentligen är idag. Och lägga fram bevisen för att SD döljer något, om han har sådana bevis. Vi ät flera som vill veta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.