Petter Nilsson(SD)

S cementhaveri omöjliggör Norrbotniabanalöfte!

Har tidigare skrivit om Socialdemokraternas cementhaveri. Det är något som givetvis riskerar kosta Sverige och oss medborgare synnerligen dyrt.

Ställde även ett par frågor i det inlägget som fortfarande står obesvarade. Nåväl, något annat hade väl varit överraskande.

Sverigedemokraterna kallade näringsministern till näringsutskottet för att svara på frågor om Cementa. Detta gjordes i juli.
Det behövs en klar åtgärdsplan efter att Mark- och miljööverdomstolen avvisat Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite.

Samtidigt som klara bekymmer uppdagades i juli månad basunerade Socialdemokraterna ut det sedvanliga valfläsket. Norrbotniabanearbetet ska ”påskyndas”, säger man.

Men även Norrbotniabanan kräver cement.

Väljarna bör rimligtvis se igenom detta, och även ifrågasätta Socialdemokraternas frånvaro av trovärdiga strategier.

Etiketter: , , , ,

17 kommentarer

 1. Lars

  Detta bevisar bara den skada som Sverige lider av att MP:s ogenomtänkta och oerhört dyra politik fått styra mera över landet än andra partier i de regeringar som styrt landet under senare år. Traditionell S och M politik har fått stå tillbaka och märks inte alls i verkligheten, Erlander med föregångare och Gösta Boman skulle också ha lidit svårt om de vetat….Flyktingmottagning i Svensk skala – dyrt, improduktivt och har skapat stor otrygghet (pga kriminalitet bl.a). både hos vanligt folk och många av flyktingarna, och Danmark och Norge ser det som nåt som de inte vill ska upprepas i deras länder (det svenske tillstand)…Men också satsningarna på el till allt, men utan att kolla om elen räcker, och utan kärnkraft, mest opålitlig vind, och utan konsekvensanalys (miljö i alla avseenden inklusive döda utrotningshotade rovfåglar mm, och utan att räkna rätt på järnvägssatsningar, särskilt höghastighetståg. Miljönytta måste räknas på marginalen, och med rätt tidsperspektiv för miljöanalysen ( eldrivna bilar och lastbilar när banorna står klara osv) för att det ska bli rätt, dvs hur mycket påverkar just denna bana miljön genom själva bygget, som ska ske med i huvudskak dagens fordonspark, hur mycket minskar egentligen utsläppen totalt sett jämfört med framtida fordon som eventuellt ersätts med järnväg osv. Mycket har i dag av miljöpartiet men där den politiska majoriteten har ett lika stort ansvar hamnat i ett katastrofläge som kan bli mycket svårt att reda ut, och väldigt kostsamt för skattebetalarna. Många luras att glädjas över alla serverhallar med nästan gratis el, liksom fossilfria stålverk som drar massor av billig el, liksom batterifabriker mm, med varifrån ska elen komma, och var hamnar elpriset för de redan hårt drabbade skattebetalarna osv!!!

 2. Lars Gidlöf

  Hej

  För det första, vad har Socialdemokraterna med Cementas miljötillstånd att göra? Är du så dåligt påläst och sen ska du anse dig förtroende vald?

  Sen, nog finns det cement till Norrbottniabanan, finns mkt cement runt om i världen så det är ingen fara. Tror du bara cement från Gotlamd kan användas?

  • Sven

   Tillgången till cement i närområdet är starkt begränsad och även på europeisk nivå finns idag inte kapacitet och förutsättningar för att ersätta bortfallet från Slitefabriken. Särskilt kritiskt är det för tillgång till cement för infrastrukturprojekt i Sverige då det är få andra tillverkare inom Europa som tillverkar cement som uppfyller de tekniska och funktionella krav som ställs,
   De logistiksystem som finns idag med hamnar, terminaler, depåer och logistikkedjor är inte anpassade för en kraftigt ökad import av bulk. Till exempel krävs ombyggnation för att ta in större fartyg från utomeuropiska aktörer med långväga transporter.
   En omställning till att övergå till att med import av cement helt ersätta cementproduktionen från Slite kan ta upp till flera år att få på plats.Så det du beskriver enkelt är inte så enkelt i närtid

   • Lars Gidlöf

    Hej

    Inga problem med logistiken, har de kunnat exportera en massa cement från Slite fartygen med stora fartyg under en massa år så kan de göra exakt samma manöver igen, de läktrar till Sunnanvik eller annat fartyg.

    Sen tror du väl inte på allvar att det bara är svensk cement som duger i Sverige? Hur kan då norrmännen ,finnar etc klara bygga med sin cement?

  • arbetare

   Inte är det Petter som är dåligt påläst , i din iver att kritisera honom har du gjort dig till åtlöje .
   VILKA var det som trots varningar tvingade igenom ett natura 2000-område bredvid cementas kalkbrott för att stoppa produktionen för all framtid ?
   Jo S/Mp , ännu ett i raden av politiska beslut utan konsekvensanalys .
   I sin iver att göra den gröna sekten till lags offrade sossarna svensk gruv- och byggindustri .

   Sedan får du ju beakta att det är hård konkurrens om cementen i världen och den är tung , dyr och dessutom resurskrävande att frakta hit , vilket kommer att ( som det mesta S/MP gjort i miljöns namn ) leda till ökade kostnader och utsläpp helt i onödan .

   Det är 2,5 miljoner ton som nu måste fraktas från jordens alla hörn istället för från närområdet , en sådan logistikkedja är inget man bygger upp på några dagar vilket kommer att leda till cementbrist gruvstopp och byggstopp runtom i landet .
   LKAB har redan varslat , ett antal åkerier och byggfirmor likaså .

   Så i vinter blir vi troligen utan både ström och cement pga korttänkt symbolpolitik .

   • Sven

    Du har så rätt ,jag gillar inte SD men även de har rätt i mycket. Det är ju ungefär som att de gör idag,beviljar bygglov på villor nära aktiva jordbruk sen klagar de nyinflyttade villaägarna på att det luktar koskit och är flugor. Sen kräver kommunerna att jordbruket ska stänga. Eller att bygga villakvarter nära flygfält som sedan klagar på väsen

   • Lars Gidlöf

    Hej

    Ursökta, men utan ström?? Troligen får vi ännu mer elöverskott om Cementa skulle stoppa och LKAB likaså.

    Sen 2,5 milj ton cement som måste importeras, hur räknar du då? Slite är för det första inte den enda fabriken i Sverige, och total tillverkar Cementa knappt 3 milj ton per år, men 20 % exporteras.

    Men intressant att du tror vi skall bli utan ström, bertta gärna varför

  • Sven

   De recept på betong som har tagits fram är baserad på den cement som funnits tillgänglig. Men genom att byta råvara (cementen) ändras sammansättningen.
   Om man då ska importera från ett annat land så blir det en lite annan sammansättning på betongen och då måste man forska fram hur man ska blanda. Sen ska det säkerhetsgodkännas och så ska man komma ut med sina recept. Så det tar ett bra tag även om man skulle kunna byta källa

  • Ulf Parde

   Det kostar pengar att importera cement – som kanske dessutom bryts under sämre förhållanden. Samtidigt bidrar det alltså till ökade skatter och ökad arbetslöshet i Sverige. Men miljöpartiet vill bara slå sig för bröstet genom att lägga ner allt i Sverige. Ingen industri – men däremot en massa aktivister som springer omkring och trakasserar.

 3. Brorson

  Det går hur bra som helst att bygga järnväg utan cement. När man höjde hastigheten på svenska järnvägar från 90 till 130 km / h fanns inte en enda kilometer helsvetsad räls på betongslipers i hela Sverige. Under 1990-talet byggdes fortfarande järnvägsbroar av stål och de klarar de största tågvikterna.

  Anledningen till att man började med betongslipers i Sverige var huvudsakligen bristen på virke med tillräcklig täthet för träslipers med lång livstid. Det var då stor virkesbrist i de svenska skogarna, till stor del beroende på den stora efterfrågan av träslipers, En annan anledning är att helsvetsade spår kräver hög vikt hos sliprarna för att motverka rälsens längdutvidgning. Träslipers torkar ut med åren och minskar därmed i vikt. Gränsen för tåghastighet på skarvspår torde ligga vid 160 km / h.

  Att cementbrist skulle hindra byggstart för Norrbotniabanan, är rena rama sagor, som förra M-politikern Catharina Elm-säter Svärd, numera vd för branschorganisationen Byggindustrierna har hittat på- Det som i verkligheten hindrar byggsarten är det poliska motståndet från främst M, vilket bygger på att banan inte behövs och skulle bli starkt olönsam, De nord-sydliga järnvägar, som redan finns i Norrland, norra stambanan och inlandsbanan, räcker mer än väl för godstrafiken. Eftersom Norrbotniabanan inte skulle vara konkurrenskraftig nog gentemot flyget, skulle den i huvudsak bara komma att användas för lokal pendling.

  Det finns gott om stora kalkfyndigheter på det svenska fastlandet och kalk är en produkt som går utmärkt att transportera på järnväg. Den skrämselkampanj, som förra M-politikern Catharina Elmsäter-Svärd nu har dragit igång kommer att gynna S och MP i nästa val. Om ett enskilt företags profit-intresse lyckas styra de partier, som är tänkta att ingå i en ny regering, så gynnar det naturligtvis motståndarna till fri företagsamhet. drar kampanjerna uppmärksamheten från de frågor. som oppositionen mer rätta kritiserar regeringen för att ha misskött .Såsom den illegala invandringen och brottsbekämpningen, för att inte tala om coronan.

  Och slutligen: Om cementbrist verkligen skullehindra den fortsatta utbyggnaden av vindkraf tp.g.a. bist på cement till betongfundamenten, så vore ju det bara bra .Att förstöra natur på Gotland för att förstöra natur i hela Sverige är fullständigt ohållbart. Bra om det stoppas.

  • Lars

   Slipers är inte det stora problemet. Höghastighetsjärnvägar behöver räls som ligger stilla, den den lilla fjädring sköter ballasten om. Däremot behövs många fler broar till höghastighetsbanor, då man inte villa ha skarpa kurvor, gamla banor, även 130 km/h, klarar mycket skarpare kurvor än banor för över 200 km/h. Vill man även köra godståg, måste man också bygga backar med mindre lutning. Hur man än gör, krävs fler broar, och mera ballast för att fylla mindre raviner, samt mera omfattande utgrävningar av lerjord och liknande, då spåret som sagt ska ligga på samma ställe om farten ska vara högre, förutsättningar för tjälskott måste byggas bort. Mycket tung godstrafik är också till nackdel för spårläget, spåret flyttas lättare av tung godstrafik, och ökar belastningen på broar och annat. På malmbanan och amerikanska järnvägar med mycken tung godstrafik används ofta fortfarande träslipers, men farten är oftast runt 80-90 km/h för de tyngre tågen, och snabbtåg ovanliga och persontrafiken låg. Axeltrycken är som på malmbanan runt 30 ton, tågen ofta över 10000 ton, och 2-3 km långa. Men spårlägena ofta si och så…Men med hög fart krävs precision, både för att det ska bli bekvämare att åka, och att tågens fjädring ska slitas mindre, och för att spåret ska slitas mindre, och minimera risken för urspårningar till nära 0. Och tunnlarnas tak och väggar förstärks i regel med betong. Det behövs bra och massor av betong

  • arbetare

   Får man fråga hur herrn tänkt bygga brofästen , fundament och tunnlar till järnvägen utan cement ?

   • Brorson

    Det är väl ingen som har sagt att man ska bygga utan cement, men man har byggt järnvägar och även järnvägstunnlar under hundra år utan cement, när cementen kom. Jag tror bara inte på den avdankade M-politikern Catharina Elmsäter Svärds skrämselpropaganda om långvarig cementbrist. Hon dög ju inte som minister heller. Det var väl därför som hon inte fick fortsätta som politiker.

    • arbetare

     Självklart gick det att bygga saker utan cement innan man visste bättre , men varför gå århundraden tillbaka i teknikutvecklingen ?
     Man har byggt hus i årtusenden nere i Afrika utan vare sig fälla träd eller blanda cement.
     Detta betyder inte att bajshyddor med vasstak är något som vi behöver ta efter här i Sverige även om miljöpartiet försöker att få oss dithän .
     Du verkar ha agg till en viss ex-politiker , har hon avvisat dig eller något sådant eftersom du förefaller ha fått henne på hjärnan ??

  • Sven

   Jamen MP vill ju förbjuda användning av betong och använda trä istället . De vill ju inte ha nån gruvbrytning. Och skogen ska skyddas samtidigt som de vill använda skogen till biobränsle och byggmtrl.Och de vill ju samtidigt bygga ut vindkraften utan de 550 kubikmeter betong som behövs i fundamenten. De är emot allt med andra ord

 4. Brorson

  Jag har inte skrivit att man inte ska använda cement, så försök inte påskina det. Med en yrkesbakgrund inom lantbruk/ djuravel, industri (livsmedel / byggmaterial) och transport (järnväg / lastbil) vet jag naturligtvis hur järnvägar byggs och trafikeras. När man nuförtiden bygger järnvägar och landsvägar eftersträvas massbalans, vilket innebär att det som sprängs bort i bergsskärningar används för att fylla upp dalgångar så att man får en perfekt balanslinje inom föreskrivna lutningar.

  På riktiga höghastighetsjärnvägar byggs ö.h.t inga tunnlar för att eliminera ljudbangarna, som uppstår när luften i en tunnel komprimeras i höga hastigheter .Men sådana järnvägar vill regeringen inte ha i Sverige, eftersom flyget skulle få svårt att klara konkurrensen. F.ö. behöver järnvägstunnlar genom den svenska graniten sällan förstärkas med betong. Vilket f.ö. är orsaken till att man byggt de senare delarna av Stockholms tunnebana djupt ner i berget.

  Det stämmer som Lars har skrivit här ovanför att det går att köra tunga godståg i 80 – 90 km /h på träslipersspår och att man har 3 km långa godståg i USA. Men då skulle behöbvas nästan 4 km långa mötesspår, för att inga tåg ska behöva stanna vid tågmöten. Men med de tåglängderna skulle inte många mötesstationer behövas, ungefär en var 10:e mil på Inlandsbanan Gällivare – Mora.

  Varför vill kommunstyrelsen (S + MP hellre förlänga Botniabanan norrut än bygga en snabb järmväg söder om Härnösand. Jo, därför att mellan Stockholm och destinationer norr om Umeå kan tåget ändå inte konkurrera med flyget, vilket det däremot skulle kunna göra från Umeå och söderut med en sabbare järnväg. Om man sedan tittar på regeringens föreslagna ”höghastighetsjärnvägar” i södra Sverige, ska de byggas för en smal nisch mellan regionbuss och flyg – även detta för att tåget inte ska konkurrera med andra trafikmedel.,

  Max lutning på Botniabanan är 12 o /oo, alltså samma som för sydgående tåg på inlandsbnan. Max lutning för nordgående tåg på inlandsbanan är 14 o /oo. Banan byggdes för transport av järnmalm i sydgående riktning och kalk i nordgående riktning. Naturligtvis skulle den kalken inte skeppas över från Gotland, eftersom det finns rikliga kalkfyndigheter på det svenska fastlandet, bla. i trakterna runt Mora. Minsta kurvradie på Inlandsbanan är 400 m, vilket medger 80 km / h på träsliperspår och 85 km /h på betongslipersspår. De flesta kurvorna har betydligt större radier, såsom 2.500 m, vilket medger en tåghastighet på 210 km /h.

  När man känner till detta, som jag gör, är det lätt att genomskåda myterna om en kommande långvarig cementbrist. Det blir kanske ett tillfälligt stopp, medan man ställer om. Det ljugs alldeles förfärligt både om de svenska järnvägarna och kalkförekomsterna och möjligheterna att transportera. Och om behovet av kalk. Norrbotniabanan behövs inte. Man kan säga att MP har fallit på eget grepp. Nu är det risk att M och SD också gör det, genom sitt helt okritiska förhållningssätt till skrämselkampanjerna.

  MP:s huvudargument för nya järnvägar är att järnvägen är bra för miljön, men helt undermålig som transportmedel. Jag har kämpat mot dessa lögner under decennier och har beskyllts för både det ena och det andra. Men till skillnad från alla nyfrälsta behärskar jag ämnet sedan lång tid tillbaka.

 5. Marko

  Jag ser att hycklarkungen Lennart Holmlund har kommenterat detta i sin egen blog.
  Där skyller han på… Hitler.
  Det är löjeväckande hur lågt sossar har sjunkit nuförtiden
  Detta samtidigt som dom står komplett handfallna och utan idéer att hantera alla samhällsproblem.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.