Petter Nilsson(SD)

BRÅ: Utrikesfödda grovt överrepresenterade vid misstanke om brott!

Med anledning av detta skriver jag ut sammanfattningen av rapporten här. För den intresserade går den ta del av i helhet här.

Sammanfattning:

• De övergripande mönstren i resultaten i den första delstudien liknar i stora drag de som framkom i den förra studien från Brå, om andelen misstänkta för brott totalt i olika grupper med inrikes respektive utrikes bakgrund (Brå 2005). En skillnad är att andelen misstänkta bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar nu är något större än bland utrikesfödda. I den förra studien var det tvärtom. Minst andel misstänkta återfinns i denna studie, liksom i den förra, i gruppen inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och näst minst bland inrikesfödda med en inrikes- och en utrikesfödd förälder. Denna struktur gäller både för brott totalt och för de flesta av de studerade brottstyperna.

• På samma sätt som i Brås tidigare studie visar resultaten att det är förhållandevis stor variation i andelen brottsmisstänkta mellan personer från olika ursprungsregioner.

• Skillnaderna mellan grupperna i andel brottsmisstänkta minskar vid kontroll för ålder, kön, inkomst, utbildning och bostadsort.

• Den andra delstudien visar att andelen misstänkta för brott totalt sett minskat bland samtliga grupper, över perioden 2007–
2018 som helhet. Detta gäller även de flesta av de studerade brottstyperna. Andelen misstänkta för narkotikabrott har däremot ökat i samtliga grupper. Andelen misstänkta för sexualbrott har fluktuerat, men under de sista studerade åren har det skett vissa uppgångar av andelen personer i samtliga grupper som blivit misstänkta för denna brottstyp. Andelen misstänkta för den allvarliga men ovanliga kategorin dödligt våld (inklusive försök) har ökat bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

• Sett över perioden 2007–2018 som helhet har överriskerna att misstänkas för brott, jämfört med risken för referensgruppen inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, legat tämligen konstanta för både utrikesfödda och inrikesfödda med en eller två utrikesfödda föräldrar. När analysen tar hänsyn till skillnader mellan grupperna, med avseende på ålders- och könsfördelning, minskar dessa överrisker.

• Den tredje delstudien visar att andelen misstänkta brott som registrerats på personer som är födda i Sverige med två inrikesfödda föräldrar har minskat. Motsvarande andel har legat konstant när det gäller inrikesfödda med en inrikes- och en utrikesfödd förälder. En ökad andel syns däremot för grupperna inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, utrikesfödda samt personer som inte var folkbokförda i Sverige vid tiden för brottet.
Detta mönster gäller för flera av de studerade brottstyperna.

• Antalet brottsmisstänkta har under perioden ökat bland utrikesfödda och inrikesfödda med två utrikes födda föräldrar. Det är en följd av att det totala antalet personer i befolkningen i dessa grupper har ökat under perioden. Ökningen av det totala antalet personer i de grupperna i hela befolkningen har dock procentuellt sett varit större än motsvarande ökningar bland de misstänkta, vilket bidragit till att andelen misstänkta minskat. Ska man undersöka om det blivit mer utbrett inom en grupp att misstänkas för brott, är det andelen misstänkta som bör stå i fokus.

• Även ökningen av andelen brottsmisstankar som registrerats på utrikesfödda och på inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar kan i huvudsak ses som en följd av befolkningsökningen totalt för dessa grupper. Här utgör bedrägeribrott, rån och sexualbrott inklusive våldtäkt undantag, där den ökande andelen
utrikesfödda och inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Etiketter: , , , , , ,

19 kommentarer

  • arbetare

   Skulle BRÅ göra en undersökning annars ?
   Tidigare undersökningar baserade på fällande domar säger dessutom samma sak .

   Var det inte gruppvåldtäkter som 96% av de dömda hade bakgrund från icke skidåkande nation ?
   Överfallsvåldtäkter var väl nästan på samma procentsats , eller hur ?

   • Kim

    Märkliga argument. Antar att du faktiskt inte sätter dig in i undersökningar om du inte tror det görs en massa som är tveksamma både i frågeställningar och genomförande?
    Och du blandar sedan in DÖMDA. (Iofs inte med fakta, utan gissning och spekulation, men ändå.) Här är det väldigt mycket mer relevant. (Och säkert talande.) Har du några argument till varför misstänkta skulle vara mer relevant än dömda?

    • arbetare

     Har DU några som helst argument till varför BRÅ skulle ha gjort en tveksam utredning annat än att den går emot dina personliga föreställningar ?
     Antar att du inte förstår att fakta inte bryr sig om dina känslor .

     Resultatet i denna undersökning är helt i linje med tidigare undersökningar rörande invandrares överrepresentation gällande brottslighet , både den från 2005 och den från 1996 .

     Det finns undersökningar gjorda på misstänkta och det finns undersökningar gjorda på dömda , bägge har sin relevans och oavsett hur man väljer att undersöka så är invandrare från MENA-området rejält överrepresenterade i de flesta typer av brott ( förutom hembränning där vita män dominerar fortfarande ) .
     Frågan du borde ställa ( istället för att gnälla ) är ju VARFÖR vissa grupper i vårt samhälle beter sig så illa ???
     Är det genetiskt betingat pga kusingiften i århundraden ?
     Är det kulturen som de växer upp i ?
     Är det kravlösheten och bidragsregnet som får dem att bli mer och mer utåtagerande för att se om det finns någon gräns på undfallenheten och ”de låga förväntningarnas rasism” ???

     Eller är det bara så som många säger att ”om man tar hit folk från mellanöstern så får man ett nytt mellanöstern där man bor ”

     Du som tycks veta bättre än andra , vad säger du ?

     • Kim

      Än en gång – vilka fakta är det du hänvisar till?

      Vad är det som får dig att blanda in känslor?

      Tråkigt att du inte ens förstår skillnad i statistik mellan misstänkta och dömda. Gör diskussioner helt meningslöst.

 1. Maria

  Det är helt naturligt att medborgare i Sverige som också har anknytning till annan stat, inte känner samma tillhörighet och acceptans till svenska regler, som andre, ur majoritetsbefolkningen. De kan lätt blir kulturkollisioner!

 2. Kenth

  misstanke? ordet misstanke används i många fall fast det är ett solklart brott som begåtts av en gärningsman vilken är häktad…om en polis ser ett mord med egna ögon…är det bara en misstanke
  om att ett mord skett…Misstanke om mordbrand…fast dom har en gärningsman men denne inte är dömd i domstol för brottet…

 3. Lars

  Allt var väl väntat, då tidigare statistik sagt ungefär samma sak. Dock pratas det åter om socioekonomiska faktorer som underliggande orsak. Det dags att sluta med det. Visst, det finns ett sådant samband, men det är egentligen inte så tydligt, och det leder ju uppenbarligen inte framåt när det gäller att hitta på åtgärder för att minska brottsligheten. Alla försök som har gjorts med socialbidrag och socialarbetare och HVB-hem som påföljder har hittills inte medfört betydande framgång, däremot har ADHD-medicinering visat viss framgång, men det stödjer ju inte teorin om ”Socioekonomiska faktorer” så mycket. Sen är det ju det här med hönan och ägget, tjänar man pengar på knark och annan brottslighet, så ser inte skatteverket den inkomsten, dvs en som tjänar olagliga pengar ser alltid fattig ut i statistiken även om vederbörande lever lyxliv, att sen vederbörande ofta lever slösaktigt och därför ändå kan ha skulder av olika slag, förändrar inte att det kan vara en olaglig höginkomsttagare. Däremot kan ju rekryteringen ofta ske i ett s,. utsatt område, men det betyder ju återigen att det främst är polisen som har en chans att få ordning på området i grunden, alla andra åtgärder är för mjuka och menlösa. I problematiken ingår också att folk som vuxit upp i krig och misär har vant sig vid att ett människoliv inte är så mycket värt, ett problem som också återkommit, t.ex. bland militärer som krigat i t.ex. Vietnam, det beror i grunden på krigstillståndet och inte personerna i det aktuella landet, men är trots detta inte så lätt att åtgärda med t.ex. psykologisk behandling och annat, som numera mest utgörs av mediciner och KBT. Men den som har upplevt mycket krig och annan misär får lätt ett större våldskapital, och många brottslingar som inte har samma bakgrund väljer i stället att dra sig ur, det har blivit för farligt att konkurrera med gängen i förorterna…Jag tror att de mjuka metoderna, som går ut på att ordna upp de ”Socioekonomiska Faktorerna” måste vänta tills man har skapat ordentlig trygghet med polismakt så att socialarbetare m.fl. törs gå in i de utsatta områden när som helst, hur som helst och till vem som helst utan poliseskort. Och att även andra boende i området och närliggande områden kan gå ut tryggt ensamma när som helst på dygnet och var som helst.

 4. arbetare

  Brottsligheten tar inte semester fastän Morgan Johansson gör det .
  Ännu en skjutning i det spännande nya Sverige , denna gång mitt på dagen på en pizzeria belägen i Linköping där folk fick fly för sina liv.
  Oavsett ursprung på förövarna hoppas jag de får hårdare straff än kebabpizza denna gång .

  https://i0.wp.com/petterssonsblogg.se/wp-content/uploads/2019/08/steget-efter-semester.jpg?resize=650%2C359&ssl=1

  https://samnytt.se/video-har-ar-mannen-ihjalskjuten-i-restaurangen/

 5. Johan Karlsson

  Jag ser att narkotika är ett viktigt tema i den ökande brottsligheten som BRÅ tar upp. Vi ser att den invandrade gruppen har ökat sin andel och att den har en demografisk sammansättning som är yngre än den inhemska gruppen. Vi ser också att invandrare är överrepresenterade inom drogrelaterad brottslighet.
  Hur vore det om partydrogerna legaliserades så att marknaden för droghandlarna försvinner. Då finns ingen kaka att bråka om. Voilà problem solved.

  • Björn

   Nu är du naiv,eller korkad Johan om du tror att ett legaliserande av viss narkotika skulle göra att kriminaliteten minskade.
   Finns ett otal exempel på delstater i Usa som har gett upp kampen mot ”lättare” droger utan att kriminaliteten har minskat.
   Om du nu kommer med motargumentet att ”hasch är ofarligt/ingen har dött av det/forskarna säger” så tycker jag du ska undersöka vad den vanligaste drogen som i dag nu aktiva, tunga missbrukare hade som inkörsport var.
   Som exempel så kan du ju fundera på om det förekommer cigarettsmuggling,spritsmuggling,olaglig införsel av läkemedel och matvaror fast dessa är legala på den Svenska marknaden. Allt som går att få tag på billigare kommer det alltid att finnas en marknad för, trotsa att det legalt. Nä, det sista som vi behöver är en uppluckring av narkotikalagstiftningen. Vad vi behöver är en effektiv Polis som törs och får använda sig av sitt våldskapital i bekämpandet av gäng/narkotikabrott.

 6. Brorson

  Nu har det återigen gått flera dagar utan att Seye Larsen, MP, har publicerat en kritisk kommentar från mig. Den här gången gällde det MP:s trafikpolitiska dubbelspel, med stora subventioner till bilismen under förevändning att elbilar skulle gynna klimatet + grov desinformation om våra befintliga järnvägar, exempelvis att ”fullt på spåren” skull leda till att tågbolagen frånsäger sig transportuppdrag.

  Sanningen är ju att tågbolagen har svårt att erbjuda transportköparna konkurrenskraftiga priset till följd av de felinvesteringar i järnvägssystemet, som MP ligger bakom. Botniabanan är en dyr gökunge, som har gynnat lastbilstrafiken, vilket naturligtvis inte har lett till några miljöförbättringar alls. Och nu säljs det inte tillräckligt många bensinbilar för att via malus- bonussystemet finansiera de enorma subventionerna till köp av elbilar. Mp är vår tids värsta hot mot miljö och natur, såväl som mot samhällsekonomin och välfärden.

  Seye Larsen publicerade till slut mina kommentarer om invandringen av afghaner, som bott i Iran hela livet, vilka han även besvarade. Bl.a. påstod han att dessa afghaner levt ”mer eller mindre illegalt” i Iran. På min fråga vad han menat med ”mindre illegalt” svarade han att levnadsförhållandena för denna grupp afghaner i Iran är jämförbart med levnadsförhållandena för romer i Rumänien, d.v.s. tiggarna i Sverige och andra västeuropeiska länder.

  Mig veterligt har inte en enda rumänsk rom fått asyl i Sverige p.g.a. svåra levnadsförhållanden i hemlandet. Det har inte heller stiftats någon särskild lag, jämförbar med gymnasielagen, för att de ska få stanna i Sverige när det är dags att åka hem. Romerna har förvisso sin egen kultur och traditioner, men som kristna EU-medborgare torde de dock ha något lättare att anpassa sig till det svenska samhället än de invandrargrupper som MP ömmar mest för.

  Det går inte längre att beskylla alla, som förordar en stram invandringspolitik, för att vara ondskefulla människor, som vill flyktingar illa. Hotet mot asylrätten kommer från dem, som missbrukar asylrätten och från dem, som uppmuntrar detta missbruk. Vanliga svenskar – liksom många tidigare hitkomna invandrare – blir upprörda när de ser att pengarna går till fuskare och öppen kriminalitet. Och kräver en ändring.

  EU har nu beslutat att ge 200 miljoner euro till flyktinghjälp inne i Afghanistan, bl.a. för att flyktingarna ska kunna återvända till sin hemtrakter inne i sitt eget land. Detta behov uppstod naturligtvis inte först när talibanerna tog över. Och naturligtvis har EU tagit det beslutet med baktanken att det skulle bli ännu dyrare om dessa flyktingar börjar välla över gränserna till EU.

  Levnadsförhållandena för en genomsnittliga afghan inne i Afghanistan är säkerligen ännu sämre för en rom i Rumänien – eller för en afghan i Iran. Om dåliga levnadsförhållanden vore asylskäl finge vi bereda oss på att ta emot minst 30 miljoner flyktingar enbart från Afghanistan.

  • Lars

   Håller med om det med afganerna…Däremot den snabb kommentar om Botniabanan. Den har varken gynnat eller missgynnat lastbilstrafiken. Däremot torde en ökning av godstrafiken på den banan ganska snabbt medföra försämringar för pesontrafiken, främst i form av ökade förseningar och fler stopp för banunderhåll. Den så kallade konkurrensen med lastbilar är starkt överdriven, det handlar mest om så kallad logistik, och därav är godstågen främst konkurrenter med fartyg, då bägge är lämpade för stora godsmängder. Den största priskonkurrensen där lastbilar tar över tågtransporter gäller utländska lastbilar, som dels genom superbilliga chaufförer kan köra billigare än tågen, och dels kör långa sträckor och kan ta returer i stället för tågen som måste ta samma gods som framkörning och saknar returer då de av logistiska skäl kommer med lastbil

   • Brorson

    Man kan inte köra styckegods med timmerbilar, vilket man däremot kan göra med både containerbillar och containertåg. Så det är ingen skillnad mellan bilar och tåg avseende möjligheten att ta returlast. Tågtransporter har högre kostnader än biltransporter i ändpunkterna men lägre undervägskostnader, vilket gör att tågtransporter vinner kostnadsmässigt på de längre transportavstånden.

    Detta tog vi fasta på, när vi räddade Inlandsbanan från nedläggning, men det arbetet som jag gjorde helt ideellt och avlönat och t.o.m. betalade mina utgifter själv, saboterades av MP:s blivande språkrör Peter Eriksson, som passade på att dra igång en splittringsaktion för Botniabanan. Resultatet av vårt arbete, vilket även en del miljöpartister deltog i, blev att godstrafiken på Inlandsbanan fördubblades. Men nu hotas Inlandsbanan igen av MP.

    Resultatet av MP:s agerande har blivit osäkerhet om banans framtid, med följd att sågverk i Inlandet har lagts ner, och att timret körs på lastbil till kusten. Vilket ger längre transporter från skogen till avnämarna av trävaror i Sydsverige och Tyskland. Och det är lastbilstransporterna som står för de förlängda transporterna. Som beträffande så mycket annat säger MP en sak och handlar tvärtemot.

 7. kenth

  Det daltas för mycket av sentimentala svenskar.
  De har likt något religiöst över sitt tänkesätt om
  de som kommer till sverige. Och det är den
  som kommer hit snabb att utnyttja.
  SD som är mer på ett verkligt plan när det gäller
  invandringen blir då av dessa kallade för all slags konstiga
  ord och uttryck. Fortsätter detta utan att något görs åt det
  så kommer kriminaliteten öka med minst 1000% de närmsta
  10 åren. Det är upp till gemene svensk nu hur de röstar i nästa
  val, om de vill ha en förändring eller inte.

 8. Brorson

  Jag fick dock ett erkännande för att jag nämnt att afghaner är överrepresenterade (även jämfört med andra invandrargrupper) inte bara som förövare, utan även som offer. Men då måste ju följdfrågan ställas: När inte ens de, som skulle hjälpas, blev hjälpta utan snarare stjälpta måste väl något vara fel? De borde ha utvisats direkt, eftersom de inte ens hade asylskäl. Vems fel var det att de hamnade i ”kafka-liknande processer”?

  Jag skrev: Har MP inget ansvar, när så många afghaner är inblandade i så många brott – både som förövare och offer? Har Sverige varit ett bra land för dem? Ett bättre land, än det land som de levde i, innan de sökte lyckan i Sverige?

  • Lars

   Ja, Sverige har inte bra KVALITET på sin flyktingmottagning, vilket framför allt beror på att vi tar emot så många. Människor fungerar inte som bilar och TV-apparater och mobiler. Behovet av personal lämpliga att jobba med integrationen ökar linjärt med antalet vi tar emot, eller till och med snabbare, samtidigt som antalet lämpliga personer att jobba med integrationen inte ökar nämnvärt för att behovet ökar. Sen kan man ju använda migranterna själva till integrationen, men de är i regel inte så bra på att informera om svensk kultur och det svenska samhället, och oftast inte heller så bra på att tala och lära ut svenska…

   • Brorson

    Den som tvingas fly sitt hemland p.g.a. förföljelse p.g.a. etnicitet, religion e.dyl, vill givetvis inte hjärntvättas att avstå från detta. Asyl är enligt FN:s flyktingkonvention ett tillfälligt skydd medan man behöver skydd. Svenska politiker har emellertid tagit sig friheten att försöka göra om alla flyktingar till svenskar, vilka många flyktingar givetvis gör motstånd mot. Naturligtvis ska de följa svenska lagar så länge de befinner sig i Sverige. Och naturligtvis kan man ställa ytterligare krav på dem, som vill bli svenska medborgare.

 9. Brorson

  Jag minns mycket väl vad som hände hösten 2015. Först kom nästan enbart syrier. De var så många så att gränsskyddet i sydöstra Europa inte lyckades hindra. När ryktets spred att man kunde ta sig in i EU den vägen började migranter, som låtsades vara flyktingar, komma även från andra länder, däribland afghanska medborgare, som hade bott hela livet eller nästan hela livet i Iran.

  Det är ett felaktigt påstående från Seye Larsen, MP, att inga flyktingar från Afghanistan fick asyl i Sverige. De, som hade asylskäl och hade kommit tämligen direkt från Aghanistan och alltså inte hade fått asyl eller liknande i något annat land, har fått asyl i Sverige. Men till följd av den stora anstormningen av asylsökande under 2014, 2015 och 2016 kom det att dröja mycket länge innan de som kom då fick beslut.

  Afghanerna uppmanades av svenska flyktingaktivister, däribland åtskilliga MP-politiker och vissa flyktingadvokater att obstruera mot besluten bl.a. genom utsiktslösa överklaganden. När de fått avslag även på dessa gick de under jorden och utlovades en lagändring, som skulle vara skräddarsydd för just dem, gymnasielagen. I väntan på den, levde de alltså illegalt i landet.

  MP bär alltså ansvaret för att det gick särskilt illa för denna grupp afghaner. Förutom att många begick brott för sin försörjning, blev andra offer för brott, som begicks mot dem av andra afghaner. Och hamnade dessutom – i likhet med många andra afghaner i Sverige – i drogberoende. Dödligheten bland unga afghanska män i Sverige var tidvis större än inom samma åldersgrupp män i Afghanistan. Fick de ett bra liv i Sverige, tack vare alla dessa hjälpsamma miljöpartister och flyktingaktivister?

  Som jag skrev: Inte ens de, som skulle hjälpas blev hjälpta utan tvärtom stjälpta. Ibland kan det vara bättre att få ett negativt beslut, som man rättar sig efter. än lockas in i långdragna kafka-liknande processer, som till slut leder till samma resultat. Dessa afghaner har blivit offer för miljöpartisternas omsorg om sin egen självbild., som godare och ädlare än andra människor. MP stödjer ju dessutom civil olydnad, d.v.s. att man bryter mot lagar, om syftet är gott – enligt miljöpartisternas egen uppfattning.

  De flesta hade sannolikt inte börjat begå brott och ej heller börjat med droger, medan de bodde kvar i Iran. Har MP inget ansvar för att det har gått så dåligt för dem i Sverige?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.